Skip to main content

Införandet av RCC framgångsrikt

Nyhet   •   Nov 01, 2016 13:23 CET

Efter införandet av Regionala cancercentrum har cancervården i Sverige blivit mer jämlik och patientfokuserad. Det visar Socialstyrelsens utvärdering. Bland framgångsfaktorerna lyfts bland annat regionala cancerplaner, nationell samverkan och en professionsdriven utveckling med god förankring.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat införandet och de första fyra åren med Regionala cancercentrum. I rapporten bedömer Socialstyrelsen att regeringens, sjukvårdsregionernas och landstingens gemensamma satsning vilar på en gedigen grund, en helhetssyn och ett omsorgsfullt genomförande. En viktig förutsättning i arbetet har varit en bra dialog, tydlighet i vad som ska åstadkommas och uppföljning av det arbete som genomförts. Socialstyrelsen lyfter också att alla Regionala cancercentrum nu är fullt etablerade, och att de har uppfyllt alla eller de flesta av de tio kriterierna.

Framgångsfaktorer och utmaningar
Regionala cancerplaner, patientcentrering, nationell samverkan, en etablerad kunskapsstyrningsmodell och en professionsdriven utveckling med god förankring är framgångsfaktorer som nämns i rapporten. Kvarvarande utmaningar är kompetensförsörjning och ytterligare insatser inom prevention, två områden där det krävs en nära samverkan med landstingen.

– Det är en gedigen rapport med både framgångsfaktorer och kvarvarande utmaningar som Socialstyrelsen lagt fram, säger Gunilla Gunnarsson, samordnare inom Regionala cancercentrum i samverkan. Den blir ett bra underlag för såväl staten som landsting/regioner inför beslut om RCC:s fortsatta arbete efter 2018. Vi som tillsammans sedan starten arbetat för att genomföra cancerstrategin och få en mer jämlik vård gläds verkligen idag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.