Skip to main content

Kristinehallen byggs om och blir större

Nyhet   •   Dec 02, 2019 14:36 CET

Så här ska Kristinehallen se ut när ombyggnationen är klar under 2022. Illustration: FALUGRUPPEN

Region Dalarna är tillsammans med Falu kommun och Musik i Dalarna överens om att teckna en avsiktsförklaring som uttrycker den gemensamma viljan att gå vidare med ombyggnad och tillbyggnad av Kristinehallen i Falun.

Dialog där musiker, Falu Kommun, Musik i Dalarna och Regionfastigheter har deltagit har resulterat i en ambitionshöjning gällande bland annat arbetsmiljökrav, bättre akustik och fler sittplatser.

Byggnadens volym har utökats jämfört med förslaget som presenterades tidigare i år.

Tillbyggnaden har blivit större, exempelvis har entréplanets 303 kvadratmeter blivit 440 kvadratmeter. Den totala ytan har ökat från 1 200 kvadratmeter till 2 100 kvadratmeter.

Antalet sittplatser i konsertsalen utökas till 600 genom att balkong byggs ut bakåt.