Skip to main content

Flera åtgärder vidtagna för att säkerställa sommarbemanningen

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 09:16 CEST

Planering gällande sommarbemanning pågår för fullt i Landstinget Dalarna. Främst behövs fler sjuksköterskor och landstinget arbetar in i det sista med rekrytering av sommarvikarier, men flera andra åtgärder är också vidtagna för att säkerställa bemanningen inför sommaren.

-Sommarmånaderna är en utmaning för många landsting när det gäller bemanning och vi jobbar med rekrytering in i det sista. Likt föregående somrar är bemanningsläget på flera av länets vårdavdelningar ansträngt och det pågår ett pusslande med scheman för att säkerställa att alla medarbetare får semester, säger Stefan Lindskog, personalchef hälso- och sjukvården Landstinget Dalarna.

Främst saknas sjuksköterskor inom områdena psykiatri, medicin och kirurgi, barnmorskor samt specialistläkare inom röntgen och allmänmedicin. Ett annat bristområde är sommarvikarier inom ambulanssjukvården.

Flera åtgärder vidtagna

Förutom den pågående rekryteringen av sommarvikarier har en rad åtgärder vidtagits för att stärka upp bemanningen inom hälso- och sjukvården under sommaren. Bland annat har ett erbjudande gått ut till sjuksköterskor om att flytta semesterveckor. För sjuksköterskor innebär det 15 000 kronor mer i lön per flyttad vecka, och för undersköterskor 9000 kronor. Man erbjuder även föräldralediga att avbryta sin ledighet för att gå in och jobba för ett påslag på 3000 kronor mer i lön per vecka. Även mottagningspersonal med flera erbjuds att gå in och arbeta i 24/7-verksamheter för 3000 kronor mer per vecka. Pensionerad personal erbjuds att gå in och jobba till förhöjd lön.

Antalet vårdplatser kommer att dras ner under sommarmånaderna.

-Det är inget ovanligt att antalet vårdplatser dras ner under sommaren. Detta har gjorts under många år, främst inom kliniker med planerbar verksamhet som kirurgi. Självklart vore det önskvärt om fler vårdplatser kunde hållas öppna men vi har att hantera situationen utifrån hur den ser ut och jobbar för bra vård med patientsäkerheten i fokus, säger Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning

Primärvården har en begränsad tillgänglighet under sommarmånaderna. Öppettider för respektive vårdcentral finns att hitta på 1177.se. Där finner man även råd om egenvård och kan utföra e-tjänster. Det går även bra att ringa 1177. Vid akuta eller livshotande tillstånd gäller att alltid ringa 112.

Länets akutmottagningar håller öppet som vanligt, det vill säga dygnet runt, året runt.

-Vi har kapacitet för att ta emot akut sjuka patienter även under sommaren. Som patient är det bra att tänka på att i första hand använda sig av 1177:s tjänster vid mindre akuta besvär. Där kan en sjuksköterska ge sjukvårdsrådgivning och vid behov hänvisa till rätt vårdinrättning, säger Tomas Riman.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.