Skip to main content

​Nu är ambulansen i Rättvik tillbaka igen

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 10:00 CEST

Från och med idag kommer det att finnas en ambulans stationerad dagtid i Rättvik:
– Det viktigaste är att ambulansen nu snabbare kan vara på plats vid akuta sjukdomsfall och olyckor där en lyckad utgång ofta kan handla om minuter och sekunder. Vi är även nöjda med att på detta sätt infria ett vallöfte, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Ambulansen kommer att vara placerad i räddningsstationen i Rättvik. Den kommer att utgå från Rättvik sju dagar i veckan under dagtid.
– Detta är ett viktigt steg i arbetet med att förkorta utryckningstiderna i hela Dalarna, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl (C).

Nu under sommarmånaderna kommer Rättviksambulansen att bemannas med personal från ambulansstationen i Falun och helger från Leksand. Från och med september är avsikten att ambulansen ska bemannas med personal från Leksand.

Förändringen kommer att utvärderas löpande vad gäller kostnader, tillgänglighet och arbetsmiljö.

– I samverkan med Räddningstjänsten i Rättvik har vi hittat en lösning där ambulansen samlokaliseras i räddningstjänstens lokaler och vi kommer löpande att utvärdera effekterna vad gäller tillgänglighet och arbetsmiljö, säger Åke Kjellin, divisionschef Medicinsk service, Region Dalarna.

– Dagtid är ambulansen placerad i Rättvik, men den är precis som alla våra ambulanser en resurs för hela Dalarna som dirigeras av SOS Alarm för att säkerställa en så god beredskap och tillgänglighet som möjligt, säger Åke Kjellin.

Ambulanssjukvården har ett nära samarbete med ambulansdirigenterna på SOS Alarm för att ständigt utveckla verksamheten. Målet är att nå 90 procent av länets innevånare inom 30 minuter vid Prio 1 uppdrag, det vill säga uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta livshotande symptom eller olycksfall.

– För att nå det målet krävs att vi kan nyttja alla ambulanser så effektivt som möjligt i hela Dalarna. Idag når vi 95 procent av länets innevånare inom 30 minuter vid Prio 1. Som en ytterligare förstärkning, i väntan på ambulans, IVPA, för att snabbt vara på plats hos patienten, har vi ett bra och väl utvecklat samarbete med kommunernas räddningstjänster, säger Åke Kjellin.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!