Skip to main content

Region Dalarna samarbetar med kommunerna för en säkrare vård i sommar

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 09:04 CEST

Region Dalarna och Dalarnas kommuner ökar i sommar samarbetet för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård.
– Patienter ska få vård på rätt plats och ingen ska behöva ligga på sjukhus i onödan, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna.

Under sommaren är bemanningsläget inom hälso- och sjukvården extra ansträngt och färre vårdplatser är öppna. Region Dalarna och Dalarnas kommuner har därför ökat sitt samarbete under semesterperioden med bland annat veckovisa planerings- och avstämningsmöten. Parterna ser tillsammans över vilka vårdbehov som finns och kan utifrån det göra prioriteringar och åtgärder.

För att undvika onödiga inläggningar under sommaren har kommunerna och Region Dalarna också identifierat personer där vårdbehovet kan växla. Det ökade samarbetet förenklar också dialogen kring hur patienter som är utskrivningsklara kan återvända till sina hemkommuner.

– Vi vill använda våra resurser på bästa sätt, säger Elisabet Franson.

Inför semesterperioden har bättre kontaktvägar för kommunikation både på ledningsnivå och på akuten upparbetats. Den politiska ledningen från Region Dalarna och respektive kommun har deltagit i dialogen om det ökade samarbetet för att säkra en långsiktighet i samarbetet.

– Det här är ett utmärkt exempel på hur vården kan komma närmare de som mest behöver den. Och det kan åstadkommas bäst genom samarbete mellan kommunen och regionen, säger Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Mobilt team i Falu kommun under vecka 25-32 i samverkan med Falu kommun, vårdcentralerna i Falun och medicinkliniken Falu lasarett

Under åtta veckor i sommar kommer Falu kommun och Region Dalarna också att kunna göra hembesök hos multisjuka äldre i Falun. Samverkan sker genom att en samordningssköterska på vårdcentralen gör en medicinsk bedömning om hembesök är aktuellt.
En läkare från medicinkliniken kommer då tillsammans med en sjuksköterska från kommunen att åka hem till patienten. Dessa kommer att kunna göra en kvalificerad bedömning. Man har med sig omfattande utrustning och möjligheter till provtagning. Om det behövs kan man redan där ge och starta läkemedelsbehandling av många sjukdomstillstånd. I de fall då sjukhusets resurser behövs kommer det att finnas möjlighet till direktinläggning på avdelning.

Fakta: Så söker du vård i sommar

  • Under sommarmånaderna får den planerade sjukvården tillfälligt stå tillbaka. Vid mindre akuta besvär uppmanas människor att vända sig till 1177. När du eller någon i din närhet behöver råd om hälsa eller vård kan du besöka webbplatsen 1177.se. Där finns också kontaktuppgifter till Region Dalarnas mottagningar och avdelningar.
  • Genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se kan du utföra vårdärenden på ett säkert sätt. Du kan till exempel kontakta din mottagning och boka eller av- och omboka din tid. Du kan läsa din journal eller se provsvar och remisser. Du kan förnya recept och intyg när det behövs.
  • Dygnet runt kan du ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. En sjuksköterska vägleder dig till rätt mottagning eller annan vårdkontakt när det behövs.
  • Råkar du ut för ett akut sjukdomsfall – ring 1177 eller din vårdcentral. Många gånger kan du få en jourtid på en närliggande vårdcentral istället för att åka till akuten.
  • Vid en nödsituation eller allvarliga skada – ring 112.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!