Solrospris och digitalisering på regionförbundets sista styrelsemöte

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 09:00 CET

Den 6 december håller Regionförbundet i Kalmar län sitt sista styrelsemöte i Västervik. Från och med årsskiftet går man ihop med landstinget och bildar Region Kalmar län. Media hälsas välkomna att närvara under dagen!

Många frågor står på agendan inför torsdagens möte. Regionförbundet kommer bland annat att informera om den rapport som OECD har tagit fram över utvecklingen i länet (länk till tidigare pressmeddelande). En summering av vad regionförbundet har åstadkommit under tjugo år kommer också att presenteras för styrelsen. På dagordningen står också ett antal beslutsärenden, bland annat ett handlingsprogram för digital agenda samt en bredbandsstrategi för Kalmar län (länk till tidigare pressmeddelanden).

Under förmiddagen kommer årets Solrospristagare (länk till pressmeddelande) att berätta om sin respektive verksamheter.

Tid: 6 december kl. 9.00–12.15

Plats: Gränsö Slott, Västervik

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regionförbundet sista styrelsemöte håll Västervik. På agendan: OECD-rapport över länets utveckling, en summering av vad regionförbundet gjort under 20 år, miljödiplomet Solrospriset, samt ett antal beslutsärenden om bredbandsstrategi och digital agenda. Tid: 6 december kl. 9.00–12.15 Plats: Gränsö Slott, Västervik Kontakt: Helena Nilsson, regiondirektör, tfn: 070-607 09 87

Läs vidare »

Åbro Bryggeri, Busfrö Nytt och Bytt samt Climate Recovery får pris för klimatsmart arbete

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 11:43 CET

Kalmar läns klimatkommission har utsett Åbro Bryggeri i Vimmerby, Busfrö Nytt och Bytt i Västervik och Kalmar samt Climate Recovery i Kalmar till årets Solrospristagare. Utmärkelsen delas ut den 20 december på länsresidenset i Kalmar. Media hälsas välkomna att närvara.

Åbro Bryggerier får utmärkelsen för sitt arbete med energieffektivisering och miljöarbete. Bryggeriet är bland annat numera fossilfritt i sin uppvärmning och elproduktion och man har även halverat energiåtgången per liter producerad dryck. Climate Recovery prisas för ventilationsutrustning som tillverkas av återvunnet glas, vilket leder till betydligt lägre utsläpp av koldioxid än om man använder annat material.

Återbruksbutiken Busfrö Nytt och Bytt säljer både kläder och inredning och finns i dag i Västervik, Kalmar, Jönköping, Motala och Norrköping och får utmärkelsen med motiveringen att verksamhetens affärsidé genererar ett minskat klimatavtryck som bygger på folks vilja att göra väl- ett föredöme för beteendeförändringar.

Solrospriset, som består av ett diplom och en blomma, delas ut på länsresidenset i Kalmar.

Tid: 20 december kl. 10.00
Plats: Länsresidenset, Västra Sjögatan 3-5 i Kalmar

Om Solrospriset
Klimatkommissionen Kalmar län delar årligen ut ett uppmuntringspris till företag, organisationer, personer eller föreningar som bidragit till ett klimat smartare Kalmar län. Priset ges till de som har utfört framstående åtgärder eller insatser som inspirerar och genererar innovation, jobb och aktiviteter inom klimat och energiområdet.

Kontakt:
Akko Karlsson, ordförande i Kalmar läns klimatkommission, tfn 070-525 72 23

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Kalmar läns klimatkommission har utsett Åbro Bryggeri i Vimmerby, Busfrö Nytt och Bytt i Västervik och Kalmar samt Climate Recovery i Kalmar till årets Solrospristagare. Utmärkelsen delas ut den 20 december på länsresidenset i Kalmar. Media hälsas välkomna att närvara.

Läs vidare »

OECD-analys av länet klar: Mycket har gjorts men många utmaningar kvarstår

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 14:44 CET

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, har en uppföljning av utvecklingsarbetet gjorts.

I rapporten konstateras att de fyra länen genomfört många insatser utifrån rekommendationerna och på relativt kort tid uppnått goda resultat. Allt har inte uppfyllts och många områden kräver dessutom nationella insatser. Analysen lyfter bland annat fram ett betydligt bättre samarbete mellan offentliga aktörer och näringslivet runt utvecklingsfrågor och nyföretagande. Samarbetet mellan grannlänen när det gäller infrastruktur har också blivit märkbart bättre vilket gett Sydsverige en bättre förhandlingsposition gentemot staten. OECD pekar också på hur den ökade migrationen har satt ett stort tryck framförallt på kommunerna. Man menar att kommunerna generellt klarat utmaningarna förvånansvärt bra men att det är viktigt att de akuta satsningarna på integration inte går ut över de långsiktiga satsningarna på till exempel ungdomspolitik. Ett annat område där OECD rekommenderar ytterligare insatser är matchning av arbetskraften mot lediga jobb. Analysen pekar också på att inte minst Kalmar län varit mycket framgångsrikt i att använda sin stora attraktionskraft för att attrahera turister men att mer kan göras för att locka inflyttare och behålla de som redan finns i länet.

- OECD:s studie är ett viktigt kunskapsunderlag, dels i dialogen med EU och med nationella företrädare, dels i det regionala utvecklingsarbetet. Den ger oss en gemensam bild av regionens utmaningar och möjligheter samt viktig vägledning i vad vi gör bra men också i vilka frågor vi behöver lägga extra kraft, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

Den 6 november presenteras rapporten i sin helhet vid en konferens på OECD:s huvudkontor i Paris. Den presenteras även den 9 november på Regiondagarna i Borgholm.

Om studien
2012 gjorde OECD en genomgripande analys av utvecklingsförutsättningarna i de tre Smålandslänen och Blekinge. Från den analysen gjorde OECD över trettio rekommendationer om allt från turism till infrastruktur och samverkan med andra regioner. Nu har OECD på uppdrag av de fyra länen uppdaterat och utvärderat på vilket sätt rekommendationerna har använts och om det lett till resultat.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, har en uppföljning gjorts.

Läs vidare »

Klimat, samverkan och medmänsklighet på regiondagarna i Borgholm

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2018 09:41 CET

Den 8-9 november är det dags igen för årets regiondagar. Under två dagar samlas drygt 130 deltagare från hela länet i Borgholm för att ta del av aktuella teman kopplade till länets utveckling. Media hälsas välkomna!

Ur programmet:

 • Omvärld och framtid
  Alla organisationer lever i samspel med sin omvärld. Troed Troedsson beskriver hur klimatet på utsidan av våra organisationer kommer att förändras de kommande årtiondena, och vilka utvecklingsinsatser vi behöver vidta för att vara fortsatt framgångsrika också efter en sådan förändring.
 • Fossilbränslefritt Kalmar län 2030 – transporter
  Kalmar län har sedan år 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en fossilbränslefri region. Sedan dess har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet. Den största utmaningen finns inom transportsektorn. Hur långt har vi kommit på vägen till fossilbränslefria transporter och hur ser framtiden ut?
 • Dagens unga, morgondagens kompetens – digital kreativitet
  Regionens unga lever i en digital värld. En nyckelkompetens för att nyttja den nya tekniken är att möten på nätet sker på ett schysst sätt. Det gäller att koppla ihop tekniken med etiska regler och ansvar. På seminariet diskuteras näthat och civilkurage på nätet.
 • Uppföljning av OECD Territorial Review Småland Blekinge
  En uppdatering av OECD:s rapport från 2012 över tillväxtförutsättningarna i Småland och Blekinge har genomförts under året. OECD har tittat på hur Kalmar län har följt rekommendationerna, hur regionen utvecklats sedan första studien samt uppdaterat rekommendationerna.

Datum: Torsdagen den 8 och fredagen den 9 november
Plats: Strand Hotell, Borgholm

Hela programmet

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Den 8-9 november är det dags igen för årets regiondagar. Under två dagar samlas drygt 130 deltagare från hela länet i Borgholm för att ta del av aktuella teman kopplat till länets utveckling. Media hälsas välkomna!

Läs vidare »

Höstlov blir läslov på länets bibliotek

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 14:38 CEST

Höstlov är läslov. Det har varit bibliotekens motto när de tagit fram aktiviteter inför det stundande lovet. Och programmet som presenteras är brett med alltifrån skrivarworkshop till musikföreställningar och spökpyssel.

Frågar man länets bibliotek så är höstlovet ett läslov. Författarbesök anordnas på flera håll i länet under lovet, liksom spel, pyssel eller sagoläsning med spöktema. På flera håll kan man också få hjälp med att komma igång med ett sitt eget skrivande. Bland annat Kalmar stadsbibliotek anordnar skrivarworkshop med hjälp av skrivkursledaren Helena Persson.

Under läslovet besöker författaren Annika Widholm biblioteket i Virserum för att berätta om sina böcker, Spökspanarna, Zombiespanarna och Stenkistan. Hon kommer även att ge tips på hur man skriver så att det blir riktigt spännande. I Mönsterås håller illustratören Emmalill Frank en teckningsworkshop. För musikintresserade bjuder biblioteket i Högsby in till en musikföreställning av och med Martin Ibohm och på Löttorps bibliotek kan man lära sig rita spöken och monster.

För mer information om vad som händer på biblioteken runt om i länets kommuner, kontakta:


Fakta om läslov

Läslov vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk med i dag drygt 80 medlemmar. Introduktionen var på Bokmässan i Göteborg 2015.

Kontakt
AnnaSara Nilsson, biblioteksutvecklare regionförbundet, tfn: 070-69 83 444
Julia Sallander Hjärtstrand, biblioteksutvecklare regionförbundet, tfn: 070-355 36 49

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Höstlov är läslov. Det har varit bibliotekens motto när de tagit fram aktiviteter inför det stundande lovet. Och programmet som presenteras är brett med alltifrån skrivarworkshop till musikföreställningar och spökpyssel.

Läs vidare »

340 000 till förstudie om utveckling av Ottenby

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 13:19 CEST

Nu ska förutsättningarna för att skapa ett centrum för forskning och utbildning kring fågelburna infektioner utredas. Regionförbundet går in med 340 000 i en gemensam förstudie med Linnéuniversitetet, Landstinget i Kalmar län samt BirdLife Sverige.

Vid Ottenby fågelstation bedrivs redan i dag en omfattande och bred fågelforskning. Detta vill Regionförbundet i Kalmar län stärka och bidra till att utveckla.

I förstudien ska man undersöka möjligheterna för hur Ottenby fågelstation kan utvecklas. Till projektet har man knutit en expertgrupp bestående av Anette Strand, föreningschef för BirdLife Sverige, Lotta Berg, ordförande BirdLife, Magnus Hellström, platschef, Ottenby fågelstation, Jonas Waldenström, professor vid institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet, Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar på institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet samt Jonas Bonnedahl, forskningschef på landstinget i Kalmar län.

Totalt satsar de samverkande parterna 680 000 kronor på förstudien. Arbetet påbörjas den 1 januari 2019 och beräknas vara klart den 31 december samma år.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Nu ska förutsättningarna för att skapa ett centrum för forskning och utbildning kring fågelburna infektioner utredas. Regionförbundet går in med 340 000 i en gemensam förstudie med Linnéuniversitetet, Landstinget i Kalmar län samt BirdLife Sverige.

Läs vidare »

Länets kommuner: ”Strandskyddslagstiftningen begränsar utvecklingen”

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 12:52 CEST

Nuvarande strandskyddslagstiftning hindrar utvecklingen i länets kommuner. En förändrad lagstiftning behövs. Det framgår av en kartläggning som regionförbundet har gjort.

I kartläggningen har kommunerna fått bedöma hur dem påverkas av nuvarande lagstiftning samt vilka förändringar de själva föreslår. Av svaren framgår att kommunerna ser ett betydande tillväxthinder till följd av lagstiftningen. Kommunerna menar bland annat att de har orimligt mycket strandskydd och att man ”straffas” av storstädernas tidigare höga strand- och kustnära exploateringstryck. För att kunna öka attraktionsförmågan och tillväxtmöjligheterna så vill kommunerna kunna erbjuda vattennära byggnation för bostäder och verksamhet, något som i dag försvåras av strandskyddet. Man anser också att strandskyddsfrågorna tar oproportionerligt mycket tid i anspråk i förhållande till övriga planeringsfrågor samt att de särskilda skälen för dispens från strandskyddet är begränsande och för snävt utformade.

I stället vill kommunerna få ett större inflytande i beslutsprocessen. Man vill också se en ändrad lagstiftning samt tillämpning som bättre avspeglar landsbygdens villkor. Flera kommuner föreslår en översyn eller omarbetning av LIS-regelverket så att det blir enklare och snabbare att ta fram LIS-områden.

– Bilden vi får från kommunerna är tydlig. En mer differentierad syn på strandskyddet i lagstiftningen skulle innebära större möjligheter för kommunen att fortsätta vara en levande bygd. Detta gäller inte minst de delar av länet som har en negativ befolkningsutveckling och där det är angeläget att kunna upprätthålla kommunal och kommersiell service, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

Utifrån kartläggningen kommer regionförbundet att överlägga med länsstyrelsen. Man kommer också att göra en skrivning till regering och riksdag med förslag till förändringar.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Nuvarande strandskyddslagstiftning hindrar utvecklingen i länets kommuner. En förändrad lagstiftning behövs. Det framgår av en kartläggning som regionförbundet har gjort.

Läs vidare »

Avstamp för arbetet med att göra Ottenby fågelstation till Europeiskt forskningscentrum

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 10:25 CEST

Den 7 september startar det formella arbetet med att utveckla Ottenby fågelstation till ett Europeiskt forskningscentrum. Då träffas arbetsgruppen och expertgruppen på Ottenby.

Just nu pågår förberedelsearbetet med att utveckla Ottenby fågelstation till ett nytt europeiskt centrum för forskning om sjukdomar som kan spridas mellan fåglar och människor. Under hösten startar en förstudie som finansieras av bl.a. regionförbundet.

Fredag den 7 september samlas för första gången den expertgrupp som har knutits till projektet. På mötet kommer man att, tillsammans med regionförbundet, diskutera hur arbetet kommer att läggas upp under hösten samt vilka konkreta insatser som behöver göras. Media hälsas välkomna att träffa regionförbundet samt expertgruppen kl. 14.30.

Tid: 7 september kl. 14.30
Plats:
Ottenby fågelstation

Medverkande:

 • Ulf Nilsson, ordförande, regionförbundet
 • Helena Nilsson, regiondirektör
 • Anette Strand, föreningschef för BirdLife Sverige
 • Lotta Berg, ordförande BirdLife
 • Magnus Hellström, platschef Ottenby fågelstation
 • Jonas Waldenström, professor vid institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet
 • Björn Olsen, läkare samt forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala Universitet
 • Jonas Bonnedahl, forskningschef på landstinget i Kalmar län


Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Den 7 september startar det formella arbetet med att utveckla Ottenby fågelstation till ett Europeiskt forskningscentrum. Då träffas arbetsgruppen och expertgruppen på Ottenby.

Läs vidare »

”Trafikverket behöver åtgärda brister på Stångådals- och Tjustbanan”

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 13:28 CEST

Den satsning som planeras på Stångådals- och Tjusbanan i den regionala transportplanen räcker inte. Nu skriver regionförbundet till Trafikverket och vill diskutera ytterligare insatser.

Regionförbundets arbetsutskott beslöt den 30 augusti att föreslå att styrelsen fastställer den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029. Det hela innebär en samfinansiering mellan regional och nationell plan med 100 miljoner kronor gällande järnväg. Pengarna fördelas med 50 miljoner till Stångådals- och Tjust banan och 50 miljoner Kust till kust banan.

– I våra framtidsplaner finns pendeltåg Kalmar-Vimmerby. Vidare finns ett stort intresse för ökad godstrafik på järnväg från Scania och Södra Skogsägarna, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

Samtidigt bedömer regionförbundet inte att insatserna är tillräckliga och skriver nu till Trafikverket att man förväntar sig att de tar sitt ansvar, och möter transportplanens åtgärder med motsvarande ekonomiska insatser inom en snar framtid.

- Vi bedömer att det krävs flera stora åtgärder på Stångådals- och Tjustbanan. Sommaren 2018 har visat på de stora brister som finns på dessa banor. Det har inte varit möjligt att upprätthålla ett robust trafikutbud och ett flertal avgångar har fått ställas in. Det handlar om tekniska brister på spåren och är Trafikverkets ansvar, avslutar Ulf Nilsson.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Den satsning som planeras på Stångådals- och Tjusbanan i den regionala transportplanen räcker inte. Nu skriver regionförbundet till Trafikverket och vill diskutera ytterligare insatser.

Läs vidare »

”Dags att göra Ottenby till europeiskt forskningscenter för fåglar”

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 16:53 CEST

En mötesplats för internationell forskning och utveckling om fåglar. Regionförbundets ordförande har ambitiösa planer för framtiden. ”Målsättningen är att göra Ottenby fågelstation till ett europeiskt forskningscenter för fåglar” säger Ulf Nilsson.

Vid Ottenby fågelstation bedrivs redan i dag en omfattande och bred fågelforskning. Verksamhetsfältet inkluderar bl.a. fågelflyttningens gåtor, övervakning av populationsförändringar samt fåglarnas betydelse som reservoar för influensvirus. Till detta kommer en omfattande uppdragsforskning och materialinsamling åt externa institutioner. Detta vill nu Regionförbundet i Kalmar län stärka och utveckla.

- Vid Ottenby finns en mångårig och gedigen kunskap som i många avseenden är unik. Detta vill vi bygga vidare på för att på sikt skapa en miljö som har ett tätt forskningssamarbete med sjukhus och lärosäten samt även attraherar internationell forskning, säger Ulf Nilsson.

Tanken är att starta ett utvecklingsprojekt där man undersöker möjligheterna för hur Ottenby fågelstation kan utvecklas. Till projektet knyts en expertgrupp bestående av bland annat Anette Strand, föreningschef för BirdLife Sverige, Lotta Berg, ordförande BirdLife, Magnus Hellström, platschef, Ottenby fågelstation, Jonas Waldenström, professor vid institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet och Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar på institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet. Även Jonas Bonnedahl, forskningschef på landstinget i Kalmar län knyts till arbetet.

- Att utveckla Ottenby till en internationell forskningsnod kan ge positiva effekter inom flera områden, inte bara inom forskning, hälso- och sjukvård utan även för regional utveckling, landsbygdsutveckling, besöksnäring samt för att locka spetskompetens till vår region, avslutar han.

Under hösten pågår ett arbete med att hitta finansiering för projektet. Därefter är målsättningen att projektet ska kunna starta under 2019.

Fakta om Ottenby fågelstation
Ottenby på Ölands södra udde är en av Sveriges mest berömda fågellokaler. Fågelstationen grundades redan 1946 i samband med tillkomsten av dess huvudman, BirdLife Sverige. Ringmärkningen av flyttande fåglar har bedrivits oavbrutet sedan dess. Fågelforskning har bedrivits på Ottenby sedan 1800-talet. Den fortgår än idag samtidigt som fågelstationen bedriver en omfattande uppdragsforskning, d.v.s. levererar data och prover till externa uppdragsgivare i form av akademiska institutioner, privata forskare och myndigheter.

Kontakt: Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundet i Kalmar län, tfn: 070-530 25 09

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

En mötesplats för internationell forskning och utveckling om fåglar. Regionförbundets ordförande har ambitiösa planer för framtiden. ”Målsättningen är att göra Ottenby fågelstation till ett europeiskt forskningscenter för fåglar” säger Ulf Nilsson.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 51 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • trxuinwje.xrnygybeobrgtx@rxqfktbl.xlseqz
 • 070-548 83 30

Om Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

Adress

 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Nygatan 34
 • 391 27 Kalmar