”Dags att göra Ottenby till europeiskt forskningscenter för fåglar”

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 16:53 CEST

En mötesplats för internationell forskning och utveckling om fåglar. Regionförbundets ordförande har ambitiösa planer för framtiden. ”Målsättningen är att göra Ottenby fågelstation till ett europeiskt forskningscenter för fåglar” säger Ulf Nilsson.

Vid Ottenby fågelstation bedrivs redan i dag en omfattande och bred fågelforskning. Verksamhetsfältet inkluderar bl.a. fågelflyttningens gåtor, övervakning av populationsförändringar samt fåglarnas betydelse som reservoar för influensvirus. Till detta kommer en omfattande uppdragsforskning och materialinsamling åt externa institutioner. Detta vill nu Regionförbundet i Kalmar län stärka och utveckla.

- Vid Ottenby finns en mångårig och gedigen kunskap som i många avseenden är unik. Detta vill vi bygga vidare på för att på sikt skapa en miljö som har ett tätt forskningssamarbete med sjukhus och lärosäten samt även attraherar internationell forskning, säger Ulf Nilsson.

Tanken är att starta ett utvecklingsprojekt där man undersöker möjligheterna för hur Ottenby fågelstation kan utvecklas. Till projektet knyts en expertgrupp bestående av bland annat Anette Strand, föreningschef för BirdLife Sverige, Lotta Berg, ordförande BirdLife, Magnus Hellström, platschef, Ottenby fågelstation, Jonas Waldenström, professor vid institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet och Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar på institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet. Även Jonas Bonnedahl, forskningschef på landstinget i Kalmar län knyts till arbetet.

- Att utveckla Ottenby till en internationell forskningsnod kan ge positiva effekter inom flera områden, inte bara inom forskning, hälso- och sjukvård utan även för regional utveckling, landsbygdsutveckling, besöksnäring samt för att locka spetskompetens till vår region, avslutar han.

Under hösten pågår ett arbete med att hitta finansiering för projektet. Därefter är målsättningen att projektet ska kunna starta under 2019.

Fakta om Ottenby fågelstation
Ottenby på Ölands södra udde är en av Sveriges mest berömda fågellokaler. Fågelstationen grundades redan 1946 i samband med tillkomsten av dess huvudman, BirdLife Sverige. Ringmärkningen av flyttande fåglar har bedrivits oavbrutet sedan dess. Fågelforskning har bedrivits på Ottenby sedan 1800-talet. Den fortgår än idag samtidigt som fågelstationen bedriver en omfattande uppdragsforskning, d.v.s. levererar data och prover till externa uppdragsgivare i form av akademiska institutioner, privata forskare och myndigheter.

Kontakt: Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundet i Kalmar län, tfn: 070-530 25 09

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

En mötesplats för internationell forskning och utveckling om fåglar. Regionförbundets ordförande har ambitiösa planer för framtiden. ”Målsättningen är att göra Ottenby fågelstation till ett europeiskt forskningscenter för fåglar” säger Ulf Nilsson.

Läs vidare »

1,9 miljoner till länets bibliotek

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 09:40 CEST

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd inom satsningen Stärkta bibliotek. Kalmar län får 1,9 miljoner kronor.

Det är första gången som statens kulturråd fördelar stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek. Söktrycket har varit högt och totalt har 240 ansökningar från 198 av Sveriges kommuner kommit in. Fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 153 miljoner kronor. I Kalmar län har pengar delats ut i följande kommuner:

Emmaboda kommun:195 000 kr
Hultsfreds och Högsby kommun: 50 000 kr (dessa gör en större ansökan i augusti.)
Mönsterås kommun: 400 000 kr
Nybro kommun: 190 000 kr
Oskarshamns kommun: 250 000 kr
Vimmerby kommun: 500 000 kr
Västerviks kommun: 320 000 kr

Länets kommuner har bland annat sökt stöd för följande insatser:

 • skapa en tillgänglighet till bibliotek för förskolor på landsbygden
 • öka kunskapen om digitala samhällstjänster hos nyanlända kvinnor
 • utredning för att säkerställa en oförändrad biblioteksverksamhet samt att den är relevant och tillgänglig.
 • förstudie och omvärldsanalys vad gäller bibliotek och integration

Om satsningen
Stärkta bibliotek är en satsning under perioden 2018-2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige och som Kulturrådet genomför på uppdrag av regeringen. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Kontakt:

Detlef Barkanowitz, regionbibliotekarie, tfn: 0480-44 83 95

Agneta Bennsäter, bibliotekschef, Nybro kommun, tfn: 0481-454 64 Patrik Byström, kulturchef, Mönsterås kommun, tfn: 0499-172 10

Annika Brantemo, 1:e bibliotekarie, Vimmerby kommun, tfn: 0492-76 92 89

Marcus Persson, bibliotekschef Oskarshamns kommun, tfn: 0491 -880 10

Ásdís Paulsdottir, bibliotekschef, Emmaboda kommun, tfn: 0471-24 92 06

Anna Lundberg, bibliotekschef, Hultsfred och Högsby kommun, tfn: 0495-24 00 80

Julia Lindqvist, tf. bibliotekschef, Västerviks kommun, tfn: 0490-25 55 10

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd inom satsningen Stärkta bibliotek. Kalmar län får 1,9 miljoner kronor.

Läs vidare »

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:09 CEST

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstaterar regionförbundet som har utvärderat effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats under perioden 2014-2018.

Under perioden beviljades totalt 12 företag en miljon kronor var i stöd. Dessa företag var:

 • Allt i Plåt, Åseda
 • Royal Design AB, Orrefors
 • Örsjö Belysning AB, Nybro
 • AMB Industri AB, Broakulla
 • Börjes Logistik och Spedition AB, Nybro
 • Ädelträ, AB, Norrhult
 • Lintex Nordic Group AB, Nybro
 • EBV Plåt AB, Emmaboda
 • Ess-Enn Timber AB, Skruv
 • Lessebo Paper AB, Lessebo
 • Strehög AB, Emmaboda
 • Bribo Mekaniska AB, Nybro
 • Swereco Fastighets AB, Lenhovda

Totalt investerade de 12 företagen mer än 100 miljoner kronor i samband med Glasrikesmiljonsstödet. De efterföljande åren investerades ytterligare minst 71 miljoner kronor. Under 2018-2019 uppger företagen att de planerar investeringar för minst 70 miljoner kronor. Den samlade omsättningen för de tolv företagen uppgick 2013 till 827,5 miljoner kronor och ökade till 1 731,9 miljoner kronor 2016.

Företagen själva uppger att stödet har haft en stimulerande effekt på investeringsbeslutet. Det har gjort att investeringar har kunnat genomföras samt tidigareläggas. Man har också upplevt att diskussioner med långivare har underlättats.

Om Glasrikesmiljonen
Glasrikesmiljonen är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket, regionförbunden och länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. Projektet har pågått mellan 2014-2018 och syftet har varit att bidra till ökad förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i de fyra glasrikeskommunerna.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstaterar regionförbundet som har utvärderat effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats under perioden 2014-2018.

Läs vidare »

Effekter av ändrat strandskydd ska kartläggas

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 10:25 CEST

Vilka effekter skulle ändrade regler kring strandskydd få för kommunernas utveckling och tillväxt? Det ska regionförbundet nu ta reda på genom en kartläggning i länets kommuner. Det beslöts på regionförbundets styrelse den 7 juni.

Regionförbundet kommer inom ett par veckor att skicka ut frågor till kommunerna där de får bedöma hur dem påverkas av nuvarande lagstiftning med samt vilka förändringar de själva föreslår i lagstiftningen.

Utifrån kartläggningen, som beräknas vara färdig efter sommaren, kommer regionförbundet att överlägga med länsstyrelsen samt gör eventuella skrivningar till regering och riksdag med förslag till förändringar.

Strandskyddets omfattning

 • Strandskyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandlinjen och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen kan utvidga zonen till upp till 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften. Inom ett strandskyddsområde får inte:
 • nya byggnader uppföras,
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

(Källa: Naturvårdsverket)

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Vilka effekter skulle ändrade regler kring strandskydd få för kommunernas utveckling och tillväxt? Det ska regionförbundet nu ta reda på genom en kartläggning i länets kommuner. Det beslöts på regionförbundets styrelse den 7 juni.

Läs vidare »

Charkdelikatesser från Småland blev resultat av projekt

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 12:50 CEST

Regionala lufttorkade charkdelikatesser som ska utmana lufttorkade skinkor från södra Europa. Det är resultatet av ett unikt samarbetsprojekt mellan Västersläts gård i Kalmar, Mickes Viltrökeri i Sävsjöström, Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar län.

Samarbetet har pågått under våren och det har nu resulterat i fem olika typer av lufttorkade charkprodukter samt en manual för hur man går tillväga för att producera lufttorkat kött.

– Det här har varit både spännande och lärorikt. I projektet har vi kombinerat råvaror av hög kvalitet med viktig praktisk erfarenhet och värdefull kunskap från universitetet för att ta fram de nya produkterna på ett säkert sätt. Vi är väldigt nöjda med både samarbetet och med resultatet, säger Martina Bondesson på Västersläts Gårdsbutik.

– Jag är glad att jag har fått möjligheten att dela med mig av mina kunskaper i livsmedelsmikrobiologi och vara med om att ta fram dessa fina produkter. Det har varit ett mycket intressant projekt att jobba med, säger Anna Blücher på Linnéuniversitetet.

Efterfrågan på marknaden av lufttorkat svenskt kött har under många år varit begränsad då konsumenterna har föredragit charkprodukter, exempelvis Serranoskinka eller Parmaskinka, från södra Europa. Under de senaste åren har däremot efterfrågan på svenskproducerat kött ökat väsentligt och därmed också efterfrågan på svenska charkuteriprodukter.

Processen kring att ta fram lufttorkat kött är komplicerad. Den kräver mycket goda kunskaper i mikrobiologi för att få fram en tjänlig och smakfull produkt. Därför har man i projektet samarbetat med Anna Blücher, lektor i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet. I projektet har man även samarbetat med en restauratör med lång erfarenhet av tillverkning av lufttorkade produkter i Europa (Michael Törnström från Mickes Viltrökeri) som bidragit med recept, torkutrustning och praktisk kunskap.

– Projektet är intressant både ur ett innovationsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Dels är det en möjlighet för regionala livsmedelsförädlare att bredda och utveckla sitt utbud, dels ger detta produkter på marknaden från djur som föds upp på betydligt lägre halter antibiotika än i övriga Europa, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

De lufttorkade charkprodukterna planeras att vara ute på marknaden under maj. Initialt kommer de att säljas lokalt.

Fakta om samarbetet

Sedan 2016 pågår regionförbundets projekt Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus som handlar om att långsiktigt och hållbart öka konkurrenskraften, produktiviteten och innovationsförmågan hos bland andra små- och medelstora livsmedelsföretag i Småland och på öarna. En av aktiviteterna i projektet är att utveckla nya charkprodukter i regionen.

Uppdraget har varit att ta fram ett antal olika lokalt lufttorkade produkter lämpade för försäljning. Detta under övervakning och dokumentation ur ett mikrobiologiskt perspektiv. Därutöver har det tagits fram en manual för produktion av lufttorkat kött. Den ska fungera som inspiration och vägledning för andra potentiella livsmedelsförädlare.

Kontakt

Martina Bondesson, Västersläts Gårdsbutik, tfn: 072-317 73 42

Anna Västerslät, Västersläts gård, tfn: 0480-47 80 83

Anna Blücher, lektor, Linnéuniversitetet, tfn: 070-794 84 48

Michael Törnström, Mickes Viltrökeri, tfn: 076-010 51 16

Helena Nilsson, regiondirektör, tfn: 070-607 09 87

Thomas Isaksson, projektledare, Regionförbundet i Kalmar län, tfn: 070-337 95 34

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regionala lufttorkade charkdelikatesser som ska utmana lufttorkade skinkor från södra Europa. Det är resultatet av ett unikt samarbetsprojekt mellan Västersläts gård i Kalmar, Mickes Viltrökeri i Sävsjöström, Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar län.

Läs vidare »

Nationell biblioteksstrategi presenteras på bibliotekskonferens 8 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 14:03 CEST

Den 8 maj träffas regionala och lokala politiker eller beslutsfattare för att ta del av förslaget till nationell biblioteksstrategi samt för att diskutera en regional motsvarighet.

Det är under konferensen ”Historisk satsning på biblioteken” som Erik Fichtelius från Kungliga biblioteket, på regeringens uppdrag, kommer att presentera förslaget till nationell strategi. Därutöver kommer Statens kulturråd att berätta om de satsningar som just nu görs för att öka tillgängligheten hos landets folkbibliotek. Under dagen kommer även regionbiblioteket diskutera ett förslag om att ta fram en regional strategi som bland annat omfattar insatser för att öka läslusten och den digitala kompetensen hos regionens invånare.

Media hälsas välkomna att medverka under dagen. Den nationella biblioteksstrategin presenteras kl. 10.00–11.00. För en uppföljande intervju med Erik Fichtelius, kontakta projektledare AnnaSara Nilsson för att boka en tid för detta.

Konferensen webbsänds även på: https://rfkl.se/8maj

Tid: 8 maj kl. 10.00–14.30

Plats: Brofästet Hotell och Konferens i Kalmar

Kontakt: AnnaSara Nilsson, projektledare, tfn: 070-698 34 44.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Den 8 maj träffas regionala och lokala politiker eller beslutsfattare för att ta del av förslaget till nationell biblioteksstrategi samt för att diskutera en regional motsvarighet.

Läs vidare »

Går det att få fram regionala lufttorkade köttprodukter som kan utmana charkprodukter från södra Europa?

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 10:04 CEST

Går det att få fram regionala lufttorkade köttprodukter som kan utmana charkprodukter från södra Europa i smak och kvalitet? Det svaret har man försökt få fram i ett unikt utvecklingsprojekt mellan Linnéuniversitetet, Västersläts gård i Kalmar, Mickes Viltrökeri i Sävsjöström och Regionförbundet i Kalmar län. Den 8 maj presenteras resultatet vid en pressträff!

När: 8 maj kl. 11-13 (alla deltagare bjuds på en lättare lunch)
Plats: Västersläts Gårdsbutik, Kalmar

Föranmälan: För att kunna planera lunchen är vi tacksamma om ni meddelar ev. medverkan till: trine.nyberg@rfkl.se eller tfn: 070-548 83 30

Projektet har pågått under våren. Det är ett samarbete mellan köttproducenten Västersläts gård, Anna Blücher lektor i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet och restauratören Michael Törnström från Mickes Viltrökeri som har lång erfarenhet av tillverkning av lufttorkade produkter i Europa och som bidragit med recept, torkutrustning och praktisk kunskap.

Sedan 2016 pågår regionförbundets övergripande projekt Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus som handlar om att långsiktigt och hållbart öka konkurrenskraften, produktiviteten och innovationsförmågan hos bland andra små- och medelstora livsmedelsföretag i Småland och på öarna. En av aktiviteterna i projektet är att utveckla nya charkprodukter i regionen. Uppdraget har varit att, under övervakning och dokumentation ur ett mikrobiologiskt perspektiv, ta fram ett antal olika lokalt lufttorkade produkter lämpade för försäljning.

Kontakt:

Martina Bondesson, Västersläts Gårdsbutik, tfn: 072-317 73 42
Anna Västerslät, Västersläts gård, tfn: 0480-47 80 83
Anna Blücher, lektor, Linnéuniversitetet, tfn: 070-794 84 48
Michael Törnström, Mickes Viltrökeri, tfn: 076-010 51 16
Helena Nilsson, regiondirektör, tfn: 070-607 09 87
Thomas Isaksson, projektledare, regionförbundet, tfn: 070-337 95 34

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Går det att få fram regionala lufttorkade köttprodukter som kan utmana charkprodukter från södra Europa i smak och kvalitet? Det svaret har man försökt få fram i ett unikt utvecklingsprojekt mellan Linnéuniversitetet, Västersläts gård i Kalmar, Mickes Viltrökeri i Sävsjöström och Regionförbundet i Kalmar län. Den 8 maj presenteras resultatet vid en pressträff!

Läs vidare »

Länet halvvägs till målet om minskade koldioxidutsläpp till 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 13:39 CEST

Mellan 1990-2015 har koldioxidutsläppen från länets energianvändning minskat med 30 procent, vilket är mer än halvvägs till målet om en minskning på 50 procent från år 1990 till 2020. Det visar rapporten Energibalans 2016 Kalmar län.

Gällande länets mål för hållbar tillväxt sett till utsläpp av fossil koldioxid per bruttoregionalprodukt, BRP, har länet kommit en bit på vägen. Målet är satt på 40 procent lägre utsläpp per BRP år 2020 jämfört med år 2007. Minskningen 2005 – 2015 uppgick till 20 procent.

I länet som helhet har energianvändningen ökat sedan år 1990, främst till följd av en ökad tillverkningsindustri som använder mer förnybara bränslen. Även energianvändningen per BRP har ökat, med ungefär två procent sedan år 2007.

Andra förändringar utifrån rapporten är att fjärrvärme har ersatt olja för uppvärmning i många hushåll. Detta samtidigt som vindkraften har mer än fördubblats i länet sedan 2012. Mängden koldioxidutsläpp från transporter ligger dock kvar på i stort sett samma nivå, där länets mål för år 2020 är en halvering från nivåerna år 1990. Liknande siffror går att observera för Sverige i stort. Att ställa om till fossilbränslefria transporter bedöms därför vara en av de stora utmaningarna för regionen och Sverige i stort de kommande åren.

Om rapporten
Energibalans 2016 Kalmar län är en kartläggning över energiflödena i regionen och redovisar vilken och hur mycket energi som förbrukas i regionen, var energin används, hur mycket el och fjärrvärme som produceras regionalt, hur mycket som tillförs utifrån m.m. Rapporten utgör underlag för att följa upp regionens mål samt för att prioritera åtgärder för till exempel energieffektiviseringar och minskad användning av fossila bränslen.

Rapporten visar hur energiflödena såg ut i stora drag år 2016 samt den utveckling som skett från år 1990. Bakom rapporten står Sweco Energiguide AB på uppdrag av regionförbundet.

För att ta del av rapporten, kontakta Carolina Gunnarsson, områdeschef, regionförbundet, på tfn: 070-353 48 55

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Mellan 1990-2015 har koldioxidutsläppen från länets energianvändning minskat med 30 procent, vilket är mer än halvvägs till målet om en minskning på 50 procent från år 1990 till 2020. Det visar rapporten Energibalans 2016 Kalmar län.

Läs vidare »

Antalet gästnätter i länet fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 09:51 CEST

Antalet gästnätter i länet fortsätter att öka och länet ligger nu på en sjätteplats i landet sett över hela året. Det visar SCB:s slutgiltiga siffror över antalet gästnätter 2017 i Kalmar län.

Sett till sommarmånaderna, juni till augusti, så är länet på fjärdeplats i landet där enbart de tre storstadsregionerna ligger före.

Utländska besökare från Tyskland, Danmark, Nederländerna och Norge har ökat med totalt 15 procent sedan 2013 då länet startade med gemensam internationell marknadsföring.

– Det här är mycket glädjande och visar att vårt strategiska arbete på den internationella marknaden har lönat sig säger, regiondirektör Helena Nilsson.

– Vi har satt upp en målsättning att den internationella andelen ska vara 15 procent av det totala år 2020. Under 2017 var det internationella gästnätterna redan uppe i 15,7 procent, säger turismsamordnare Karin Ekebjär.

Under 2017 har alla boendeanläggningstyper, förutom privat uthyrning av stugor och lägenheter, ökat i antalet gästnätter.

Förklaring till några av siffrorna i bifogade diagram
Minskningen i Mönsterås kommun beror på att en rapporterande anläggning har placerats inom Högsby kommun i stället. Torsås syns inte på kartan på grund av att de har minder än fem anläggningar som rapporterar in till SCB.

I länet finns det åtskilliga gästhamnar, ställplatser, personer som äger fritidshus eller besöker släkt och vänner eller anläggningar som inte har krav på att rapportera in gästnätter till SCB. I förmedlade siffror är dessa inte med vilket innebär att statistiken inte visar den faktiska turistvolymen som finns i regionen.

Till siffrorna (länk till regionförbundets pressida)

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Antalet gästnätter i länet fortsätter att öka och länet ligger nu på en sjätteplats i landet sett över hela året. Det visar SCB:s slutgiltiga siffror över antalet gästnätter 2017 i Kalmar län.

Läs vidare »

Kalmar län arena för satsning på flytande biogas i tunga transporter

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 14:45 CEST

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lanserar, i ett brett samarbete, fem arenor runt om i landet för att påskynda omställningen till fossilfria, tunga transporter. Kalmar län är hem för arenan för flytande biogas som samlar aktörer från hela landet.

Sverige har unika förutsättningar för att minska transportsektorns klimat- och miljöpåverkan. Tydliga klimatmål och offensiva företag bidrar till teknikutveckling och nytänkande.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har, tillsammans med Scania, Volvo och många andra aktörer i energi- och transportbranschen, identifierat fem arenor där Sverige kan vara föregångare och inspiratör för resten av världen: Elväg i Gävle, flytande biogas i Kalmar län, logistikarena i Stockholm, etanolkluster i Norrköping och uppkopplad elstad i Göteborg. Det presenteras igår i en debattartikel i Dagens Industri.

Regionförbundet i Kalmar län leder arbetet med arenan för flytande biogas, tillsammans med Energikontor Sydost och Energigas Sverige.

- Kalmar län har arbetat länge med biogas. Vi ser nya möjligheter med flytande biogas inom tunga transporter. Det handlar om regional utveckling, för att nå våra klimat- och miljömål och för att stärka näringslivet, säger Ulf Nilsson, ordförande, Regionförbundet i Kalmar län.

- Om biogas görs flytande kan den användas i både tunga fordon och färjor. Det är viktigt för att utveckla marknaden. Därför tog Energikontor Sydost initiativet till en förstudie om flytande biogas till tunga transporter. Vi skapade en regional samling som har utvecklats till nationell arena som vi hoppas kan inspirera till fler satsningar på biogas, säger Hannele Johansson, Energikontor Sydost, verksamhetsledare för Biogas Sydost.

- Sverige är en förnybar föregångare med 86 procent biogas i fordonsgasen. Vi har under många år byggt upp en unik kompetens kring biogas som fordonsbränsle, från produktion till användning. Nästa steg är att utveckla marknaderna för den flytande biogasen i tunga transporter och industri. Det är en viktig del i den nationella biogasstrategin som vi presenterar torsdagen den 12 april, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

- Sverige har unika förutsättningar att driva utvecklingen av fossilfria vägtransporter. Nu är det dags att växla upp de spännande projekt som sker runt om i landet till att bli exportsatsningar. Så kan Sverige bli en permanent världsutställning för fossilfria transportlösningar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Lanseringen av Nationell biogasstrategi direktsänds från Nalen i Stockholm den 12 april. Följ sändningen på energigas.se

Kontakt:

Carolina Gunnarsson
Regionförbundet
Områdeschef Hållbarhet och kommunikationer
Tfn: 070-3534855

Johanna Wallin
Energikontor Sydost
Kommunikatör
Tfn: 0709 - 21 60 56

Jonas Gustafsson
Energigas Sverige
Press- och kommunikationsansvarig
Tfn: 0708-99 55 60

Peter Söderberg
Fossilfritt Sverige
Kommunikationsansvarig
Tfn: 070-310 57 97

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lanserar, i ett brett samarbete, fem arenor runt om i landet för att påskynda omställningen till fossilfria, tunga transporter. Kalmar län är hem för arenan för flytande biogas som samlar aktörer från hela landet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 51 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • trine.nyberg@rfkl.se
 • 070-548 83 30

Om Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

Adress

 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Nygatan 34
 • 391 27 Kalmar