Media no image
Oep7eilxkdzdnz6gbwod

Östersjösamarbete firar 20 år

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 09:41 CET

Lobbyaktiviteter, strategiska insatser och utbyten över landsgränser. I dagarna firar Östersjönätverket, Euroregion Baltic, 20 år.

Medlemmarna i ERB har under drygt 20 år samarbetat inom flera stora utvecklingsprojekt inom bland annat miljö, vatten, energi, belysning, skola, ungdomssamarbete, kultur och näringsliv. För närvarande leder regionförbundet flera sådana. Det handlar om två projekt med Kaliningradregion inom vatten och ungdomsfrågor. Man samarbetar också i ett större projekt med partners från hela regionen med målsättningen att skapa förbättrade ungdomspolitiska strategier och handlingsplaner inom ERB genom att på olika sätt föra dialog med ungdomar.

– Samarbetet är en viktig plattform för att bedriva gemensamma projekt och för att möta de gemensamma utmaningar som våra regioner står inför. Miljösituationen i Östersjön, befolkningsutvecklingen och nationalistiska strömningar är några exempel på dessa, säger Akko Karlsson.

På jubileet medverkar Akko Karlsson, vice ordförande i regionförbundet samt ordförande i ERB, samt Roger Kaliff, kommunfullmäktiges ordförande i Kalmar och en av initiativtagarna till ERB.

Fakta ERB

Euroregion Baltic (ERB) är en plattform för regionalt politiskt samarbete i sydöstra östersjöområdet. Organisationen leds av en styrelse med regionala politiska ledare från medlemsorganisationerna och sammanträder tre gånger per år. Arbetets inriktning baseras på en gemensam handlingsplan med fokus på områdets gemensamma utmaningar samt stöd till projektutveckling inom södra Östersjöområdet. Medlemsorganisationer är: Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Bornholms regionkommun (DK), Region Pommern och Region Warmia-Mazurien (PL), Kaliningrad län (RU) och Klaipeda län (LT).Det operativa arbetet sköts av ett internationellt sekretariat i Elblag (PL) i samverkan med regionalt ansvariga tjänstemän.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Lobbyaktiviteter, strategiska insatser och utbyten över landsgränser. I dagarna firar Östersjönätverket, Euroregion Baltic, 20 år.

Läs vidare »
Media no image
H3sybfbfdb1sckuev1e0 E4el9ofvnmp7tzkl2cmf

Klart med ny regional utvecklingsstrategi

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 19:39 CET

Nu är det klart med en ny utvecklingsstrategi för Kalmar län. På regionförbundets styrelse i dag beslutades om de prioriterade utvecklingsområden som ska vägleda länets utvecklingsarbete de närmaste åren.

– I strategin pekar vi ut fyra prioriterade utvecklingsområden som vi ska arbeta med för att sträva mot målet Klimat att växa i. Dessa är: delaktighet, hälsa och välbefinnande, god miljö för barn och unga, hållbar samhällsplanering och stärkt konkurrenskraft, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

Förslaget är resultatet av en omfattande dialog med kommuner, landsting, myndigheter, företrädare för näringsliv, utbildningsanordnare och föreningsliv samt representanter för grannlänen.

– Nu handlar det om att gå från ord till handling, säger Helena Nilsson, regiondirektör. Om knappt ett år bildar vi Region Kalmar län tillsammans med landstinget. Det är en förändring som kommer att skapa nya och bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar och möjligheter som länet står inför. I det arbetet är den nya regionala utvecklingsstrategin ett av våra viktigaste verktyg.

Styrelsen beslöt även att föreslå landstingsstyrelsen att ställa sig bakom strategin. Den kommer även att skickas till länets kommuner för att ge dem möjlighet att anta dokumentet.

Fakta
Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att ta fram RUS, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Förslaget till strategi har arbetats fram i nära dialog med kommuner, landsting, myndigheter, företrädare för näringsliv, utbildningsanordnare och föreningsliv samt representanter för grannlänen. Sammanlagt har över 700 personer varit delaktiga.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Nu är det klart med en ny utvecklingsstrategi för Kalmar län. På regionförbundets styrelse i dag beslutades om de prioriterade utvecklingsområden som ska vägleda länets utvecklingsarbete de närmaste åren.

Läs vidare »
Media no image
E4el9ofvnmp7tzkl2cmf

47 miljoner till regionala utvecklingsprojekt och företagsstöd under 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 19:37 CET

Under 2017 beslutade regionförbundet om bidrag på sammanlagt 47 miljoner kronor till regionala utvecklingsprojekt och som stöd till företag i Kalmar län. Det visar en färsk sammanställning från regionförbundet.

Under 2017 har regionförbundet beslutat om drygt 31 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i länet. Den största andelen, nästan 18,7 miljoner kronor, har gått till projekt som ska bidra till att skapa tillväxt i näringslivet.

Drygt 16 miljoner kronor har gått till att direkt stödja företag i länet. Totalt 234 företag har sökt stöd för olika typer av insatser. Flest företag söker stöd för att nå ut på nya marknader (53 st.), följt av digitalisering (50 st.) och produktutveckling (49 st.).

Budgeten för regionförbundets utvecklingspengar under 2018 beslutades på regionförbundets styrelse den 8 februari. Den ligger kvar på samma nivå som för 2017, d.v.s. 50 miljoner kronor.

Om det regionala utvecklingsstödet och företagsstödet

Regionförbundet förfogar över statliga 1:1-pengar som kan fördelas till utvecklingsprojekt i länet. Ofta växlas dessa upp med extern finansiering, exempelvis från EU:s strukturfonder. Regionförbundet ger även stöd till mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Företagsstödet ges i form av konsultcheckar, innovationsfinansiering, samverkansprojekt, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Under 2017 beslutade regionförbundet om bidrag på sammanlagt 47 miljoner kronor till regionala utvecklingsprojekt och som stöd till företag i Kalmar län. Det visar en färsk sammanställning från regionförbundet.

Läs vidare »
Media no image
B4dxuczgbkttuwqixyim

Klart med ny förbundschef

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 10:56 CET

Nu är det klart att det blir Johan Engdahl som blir chef för Kommunförbundet i Kalmar län. Han kommer närmast från Regionförbundet i Kalmar län där han i dag är områdeschef.

Den 1 mars tillträder Johan Engdahl tjänsten som förbundschef för det nya Kommunförbundet i Kalmar län. Verksamheten, som just nu är under uppbyggnad, beräknas vara igång den 1 januari 2019.

Johan Engdahl arbetar idag som områdeschef för lärande och biblioteksstöd på regionförbundet.

- Jag ser det som en spännande och viktig utmaning att tillsammans med mina medarbetare bygga ett kommunförbund som kan främja medlemskommunernas behov och intressen. Under min första tid kommer jag att föra en dialog med kommunernas företrädare kring deras önskemål och förväntningar för att på så sätt komma vidare i arbetet med att bilda den nya organisationen, säger Johan Engdahl.

Kontakt:
Johan Engdahl, förbundschef, tfn: 0480-615 71
Tomas Kronståhl, ordförande, primärkommunala nämnden, tfn: 070-666 53 24
Henrik Yngvesson, vice ordförande, primärkommunala nämnden, tfn: 070-756 71 52

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Nu är det klart att det blir Johan Engdahl som blir chef för Kommunförbundet i Kalmar län. Han kommer närmast från Regionförbundet i Kalmar län där han i dag är områdeschef.

Läs vidare »
Media no image

Tio beviljade YH-utbildningar i länet

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 19:44 CET

10 beviljade utbildningar av 17 sökta i Kalmar län. Det blev resultatet av den årliga fördelningen från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

- En klar förbättring jämfört med föregående år vilket är glädjande, säger Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län. Nu arbetar vi intensivt för att öka tilldelningen ytterligare. I länet finns ett stort och ökande behov avkompetens och utbildad arbetskraft inom industri, övrigt näringsliv och offentlig sektor som behöver tillgodoses.

Myndigheten beviljade 525 nya utbildningar förra veckan vilket är den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent. Totalt beviljades ca 36 000 nya utbildningsplatser till yrkeshögskolan. Av de 17 utbildningar som YH-anordnare i Kalmar län hade sökt, beviljades 10. Dessa är följande:

Hultsfred
3D-tekniker, additiv teknik i metall

Kalmar
Trafiklärare

Nybro
Design och konstglas

Västervik
TV-produktionsspecialist
Certifierad produktionstekniker

Vimmerby
CNC-tekniker

Oskarshamn
Specialistundersköterska – äldre Stödpedagog
Produktionsteknik
Automationsingenjör för industri 4.0

- Under våren planeras flera aktiviteter som ska öka länets möjligheter till fler YH-utbildningar. Det handlar bl.a. om två utbildningstillfällen för YH-anordnare samt en mässa där vi ska presentera länets YH-utbildningar för bl.a. studenter, studie- och yrkesvägledare samt pedagoger. Länet har även bildat tre arbetsgrupper som arbetar långsiktigt med marknadsföring, omvärldsbevakning samt kompetensutveckling kopplat till YH-utbildning, säger Helena Nilsson.

Kontakt:
Helena Nilsson, regiondirektör, tfn: 070-607 09 87
Peo Fahlström, Handläggare för lärande och kompetensförsörjning, tfn: 070 - 202 88 40

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

10 beviljade utbildningar av 17 sökta i Kalmar län. Det blev resultatet av den årliga fördelningen från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Läs vidare »
Media no image

Gott betyg till länets restauranger

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 13:03 CET

Restaurangerna i Kalmar län får gott betyg för sin hantering av egengjorda kalla såser och röror. Det konstaterar länets miljökontor efter inspektioner i nio kommuner.

I inspektionerna har man dels tagit prover på såser och röror, dels kontrollerat hantering, rengöring, temperatur och personlig hygien.

Totalt togs 80 prover. 87 procent av dessa bedömdes vara tillfredsställande, dvs. att livsmedlet kunde ätas utan risk. 13 procent bedömdes som godtagbara med anmärkning. Anmärkningarna handlade bland annat om spår av mögel, E.coli eller att det fanns för hög halt av jäst. Inga prover fick bedömningen otillfredsställande.

I de kontroller man gjorde av hanteringen hittade man 19 avvikelser på 57 anläggningar. Här handlade anmärkningarna främst om rengöring av lokaler, följt av hantering samt lagring.

- Vi kan konstatera att flertalet av de verksamheter som besöktes hade bra fungerande rutiner kring hygien samt lämpliga förvaringstemperaturer vid hanteringen av sina såser och röror vilket är positivt, säger Irina Söderberg på Miljösamverkan Sydost.

Fakta
Provtagningar och kontroller genomfördes under april-september i år. Nio kommuner deltog i provtagningsprojektet och 57 verksamheter kontrollerades (Borgholm, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Västervik). Syftet med kontrollerna har varit att öka andelen säkra egengjorda kalla såser och röror på marknaden. Proverna som har tagits har skickats på mikrobiologisk analys för att undersöka eventuella spår av mikroorganismer som Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, jäst och mögel.

Kontakt:
Irina Söderberg, Miljösamverkan Sydost, tfn: 0481-453 56
Katarina Proos Vedin, Mörbylånga kommun, 0485-470 68
Lise-Lotte Wallin, Nybro kommun, 0481-453 58

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Restaurangerna i Kalmar län får gott betyg för sin hantering av egengjorda kalla såser och röror. Det konstaterar länets miljökontor efter inspektioner i nio kommuner.

Läs vidare »
Media no image
Oj96uoicnqhmhu3mpim2

13 miljoner ska utveckla länets besöksnäring

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 09:45 CET

Regionförbundet har beviljats 6,5 miljoner kronor av EU:s regionala fond för att driva ett nytt utvecklingsprojekt för länets besöksnäring. Projektet ska bland annat affärs- och produktutveckla näringen samt marknadsföra länets besöksmål på nya marknader.

– Kalmar län har en mycket stark ställning i Sverige inom besöksnäringen och vi har många framgångsrika företag inom näringen. Samtidigt behöver vi hela tiden förnya oss för att kunna möta en tilltagande nationell och internationell konkurrens. Därför gör vi nu en storsatsning på att stärka och utveckla näringen ytterligare, säger Helena Nilsson, regiondirektör.

I projektet kommer man bl.a. att göra en kartläggning för att identifiera företag i länet som vill utvecklas. Dessa kommer sedan bl.a. att erbjudas anpassade affärs- och produktutvecklingsinsatser. Det kan till exempel handla om hitta nya produktteman som kan bli reseanledningar till länet även utanför högsäsong. Man kommer även att samarbeta med universitet och högskolor för att länets företag ska kunna tillgodogöra sig deras arbete och forskning. En del av projektet handlar också om marknadsinsatser för att i högre utsträckning nå ut till potentiella besökare i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Kina.

Totalt omsluter projektet 13 miljoner kronor och arbetet kommer att pågår under 2018-2020.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regionförbundet har beviljats 6,5 miljoner kronor av EU:s regionala fond för att driva ett nytt utvecklingsprojekt för länets besöksnäring. Projektet ska bland annat affärs- och produktutveckla näringen samt marknadsföra länets besöksmål på nya marknader.

Läs vidare »
Media no image
D9fwkwk9ukyuww5wpfep H3sybfbfdb1sckuev1e0

Länet kräver direktförhandling om järnvägen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 14:39 CET

Landstinget, regionförbundet och länets kommuner är kritiska mot den nationella transportplanen. Nu kräver man direktförhandlingar om järnvägen.

Nationella satsningar på järnvägarna är nödvändiga för utvecklingen av större arbetsmarknadsregioner, för ökad studiependling samt för ökade godsvolymer. Det menar landstinget, regionförbundet och länets kommuner som tillsammans med en rad företag i länet nu lämnar ett gemensamt remissyttrande på den nationella transportplanen.

– Vi har haft en omfattande dialog i länet under hösten. Tillsammans formerar sig nu länets kommuner, landstinget och större företag i en historisk och kraftfull mobilisering för ökade infrastruktursatsningar i Kalmar län, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson (S).

– I vårt gemensamma yttrande begär vi att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att direktförhandla med Kalmar län för att ta fram en samlad plan när det gäller järnvägen i länet. Från regionens sida är vi beredda att med egna medel bidra till medfinansiering så att en lösning blir möjlig, säger Anders Henriksson (S), ordförande i landstingsstyrelsen.

I yttrandet riktar länet kritik mot den nationella transportplanen. Kritiken riktar sig mot att det över huvud taget inte finns några namngivna satsningar på länets järnvägar, varken Kust till kustbanan, Stångådalsbanan eller Tjustbanan.

– Ökat tillgänglighet och bättre transportmöjligheter är den viktigaste tillväxtfrågan för Kalmar län, det gäller för både kompetens och gods, säger Harald Hjalmarsson (M), regionförbundets vice ordförande.

– Ska hela Kalmar län kunna utvecklas måste satsningar göras framförallt på järnvägen. Inga sådana satsningar finns i förslaget till transportplan. Nu utmanar vi från Kalmar län gemensamt staten att göra det möjligt att skapa en infrastruktur som fungerar, säger Christer Jonsson, (C) vice ordförande i landstingsstyrelsen.

Det behövs investeringar på samtliga banor för att öka funktionaliteten och tillgängligheten i länet, slås fast i yttrandet. När det gäller Kust-till-kust-banan bör hela sträckan på sikt ha dubbelspår både för att öka hastigheten och ge plats för såväl regional som storregional tågtrafik. Banan står för en viktig dagpendling Kalmar-Växjö och är en viktig länk mellan Kalmar och Göteborg och via Alvesta också till Köpenhamn-Kastrup.

Både Stångådalsbanan och Tjustbanan är oelektrifierade. För att på sikt korta restiden Kalmar-Linköping till två timmar och Västervik-Linköping till en timme behövs kraftfulla investeringar.

I remissyttrande tas även upp den framtida höghastighetsbanan och att det behövs en anslutning till Linköpings station för Stångådals- och Tjustbanan. En östlig dragning av höghastighetsbanan med anslutning för Kust-till-kust-banan vid ett stopp i Växjö/Alvesta förespråkas.

Den 6 december tar landstingsstyrelsen det formella beslutet om yttrandet. Regionförbundets styrelse fattar motsvarande beslut den 7 december.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Landstinget, regionförbundet och länets kommuner är kritiska mot den nationella transportplanen. Nu kräver man direktförhandlingar om järnvägen.

Läs vidare »
Media no image

Saxnäs camping och Svenska Jägareförbundet får pris för klimatsmart arbete

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 14:55 CET

Kalmar läns klimatkommission har utsett Saxnäs camping i Färjestaden och Svenska Jägareförbundet i Kalmar till årets Solrospristagare. Utmärkelsen delas ut den 24 november på länsresidenset i Kalmar. Media hälsas välkomna att närvara.

Saxnäs camping får utmärkelsen för deras klimatanpassade vattenhushållning. Sedan 2016 använder de havsvatten i sina pooler. Därutöver har campingen infört andra vattenbesparande åtgärder, bl.a. snålspolande duschar, kranar och toaletter samt ett förbud mot tvätt av bil och husvagn. Mer information

Svenska Jägareförbundet får utmärkelsen för sitt arbete med klimatsmart viltkött samt för deras arbete med att inventera och rapportera in spår av klimatförändringarnas till forskare. Mer information

Solrospriset, som består av ett diplom och en blomma, delas ut på länsresidenset i Kalmar. I anslutning till detta håller Catherine Legrand, professor vid institutionen för biologi och miljö på Linnéuniversitetet, ett föredrag om klimatrelaterad forskning på Linnéuniversitetet.

Tid: 24 november kl. 14.00 Plats: Länsresidenset, Västra Sjögatan 3-5 i Kalmar

Om Solrospriset
Klimatkommissionen Kalmar län delar årligen ut ett uppmuntringspris till företag, organisationer, personer eller föreningar som bidragit till ett klimat smartare Kalmar län. Priset ges till de som har utfört framstående åtgärder eller insatser som inspirerar och genererar innovation, jobb och aktiviteter inom klimat och energiområdet.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Kalmar läns klimatkommission har utsett Saxnäs camping i Färjestaden och Svenska Jägareförbundet i Kalmar till årets Solrospristagare. Utmärkelsen delas ut den 24 november på länsresidenset i Kalmar. Media hälsas välkomna att närvara.

Läs vidare »
Media no image

20 miljoner i EU-pengar till länet

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 13:22 CEST

Vid strukturfonds-partnerskapets möte den 19 oktober beslutades om totalt 25 miljoner kronor. 20 miljoner fördelas till två projekt i Kalmar län, ett som ska förbättra omställningen av kompetens inom näringslivet och ett som ska få fler människor i arbete.

Projekt för minskat utanförskap genom samverkan

Regionförbundet i Kalmar län beviljades 13 375 065 kr för projektet Samverkan leder till arbete. Syftet är att skapa ett bättre samarbete mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kompetensförsörjning. Målsättningen är att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig. I projektet ingår också ett fördjupat samarbete med länets företag för att öka möjligheterna till exempelvis praktik. Projektet startar i mitten av november och beräknas pågå under 3 år.

Projekt för omställning av kompetens

Smart Industri Kalmar län, IUC i Kalmar AB beviljades 8 769 479 kr till projektet Smart Industri Kalmar län. Genom projektet ska man kompetensutveckla anställda i små och medelstora företag samt tillverkande teknik och miljöindustriföretag. Projektet bygger på en kartläggning av kompetensbehovet i 125 företag i länet.

Fakta

Småland och Öarna är ett av åtta strukturfondspartnerskap i landet. Partnerskapen är tillsatta för att prioritera bland ansökningar om stöd från EU:s strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning åren 2014-2020. Det gäller den regionala utvecklingsfonden (Tillväxtverket) och socialfonden (ESF-rådet). Kalmar län representeras i Strukturfondspartnerskapet av Leif Larsson (c), Ann-Marie Fagerström (s) och Peter Wretlund (s). Totalt under programperioden är ca 1 miljard kronor tillgängliga för Småland och Öarna.

Information

Leif Larsson, strukturfondspartnerskapets vice ordförande, tel 070-525 19 21
Camilla Håkansson, områdechef Näringsliv och Kompetens tel. 0733-147004

För mer information om regionförbundets projekt Samverkan leder till arbete, kontakta Matilda Svensson, handläggare integration och etablering, tfn: 070-227 84 04

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se

Vid strukturfonds-partnerskapets möte den 19 oktober beslutades om totalt 25 miljoner kronor. 20 miljoner fördelas till två projekt i Kalmar län, ett som ska förbättra omställningen av kompetens inom näringslivet och ett som ska få fler människor i arbete.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 48 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • trine.nyberg@rfkl.se
  • 070-548 83 30

Om Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

Adress

  • Regionförbundet i Kalmar län
  • Nygatan 34
  • 391 27 Kalmar