Skip to main content

Konferens ska ge kunskap om säkrare lekplatser

Evenemang

17
SEP
Västerviks Stadshotell, Västervik
Den 17 september anordnas kursen Säker och rolig lekplats i Västervik. Kursen vänder sig till dem som förvaltar, planerar och ansvarar för kommunernas lekplatser. Under dagen ges kunskap om hur lekplatser kan göras säkrare samt vilka regler som finns. Media hälsas välkomna att delta! Varje år inträffar omkring 16 000 olyckor på lekplatser enbart i Sverige. Olyckor som innebär att barnet måste uppsöka läkare för att få vård. Några av de frågor som kommer att tas upp under kursen: * Vilken typ av olyckor inträffar på lekplatser? * Vilka lagar och regler styr hur en lekplats ska anläggas och skötas? * Vilket ansvar har fastighetsägare, verksamhetsansvarig, driftansvarig/entreprenör? * Exempel på säkra och roliga lekredskap och lekplatser. Får man själv tillverka egna lekredskap? * Vilka är de vanligaste felen på klätterställningar, gungor, rutschbanor, gungdjur, gungbrädor och sandlådor? Under dagen medverkar Sven Erik Henriksson från Svensk lekplatskontroll AB, Järfälla. Sven Erik har i över 20 års erfarenhet inom området. Tid: 17 september kl. 9.30-16.00 Plats: Västerviks Stadshotell, Västervik Om vädret medger kommer ett deltagarna att bege sig till lekplatsen i Västerviks stadspark cirka kl. 13. För närmare information om tiden, kontakta Ulrika Cederholm samma dag.