Skip to main content

5,7 miljoner i fortsatt stöd till Smart Housing Småland

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 14:01 CET

Utvecklingen av innovationsmiljön Smart Housing i Småland fortsätter i ytterligare tre år. I dag beslutade regionförbundets AU om ett stöd på 5,7 miljoner kronor under tre år för att fortsätta utveckla företagande, forskning och innovationer inom trä och glas.

– Det utvecklingsarbete som pågått och pågår inom Smart Housing är en enorm möjlighet och kommer att bli viktigt för tillväxten i såväl Kalmar län, Region Kronoberg, Region Jönköpings län som i Sverige som helhet säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

Bakom projektet står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i Småland. Projektet medfinansieras även via Vinnova.

Några av de satsningar som gjorts sedan projektet startade för tre år sedan är:

  • Kartläggning transparent intelligens
  • Bostadsprototyp som presenterades på Almedalen 2014
  • Kartläggning och värdering av biobaserade byggmaterial
  • Etablering av prototypverkstad för produkter med trä och glas

– Visionen är att Smart Housing ska utvecklas till en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Nya former av samverkan ska utvecklas mellan näringsliv, forskning och offentlig verksamhet genom bland annat miljöer för test och demonstration. Utöver det ska mötesplatser, affärsutvecklingsprojekt och prototyper utvecklas, avslutar Ulf Nilsson.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se