Skip to main content

En region för sydöstra Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 14:04 CET

I en framtid bör Kalmar län ingå i en region med de övriga Smålandslänen och Östergötland. Och om det är möjligt också Blekinge.

Det beskedet gav Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län på torsdagen till den statliga Indelningskommittén som utreder och ska ge förslag på Sveriges framtida regionindelning.

I det kompletterade yttrandet pekar landstinget och regionförbundet på många skäl som talar för en region för sydöstra Sverige. Det finns gemensamma intressen vad gäller arbetsmarknad, infrastruktur, forskning, utbildning, kultur, samt hälso- och sjukvård.

Dagens befintliga samarbetsstrukturer framhålls också i yttrandet, exempelvis:

• Smålandslänen har ett samarbete kopplat till regionala utvecklingsfrågor.
• Länen befinner sig i ett gemensamt strukturfondsområde.
• Kalmar och Kronobergs län har ett gemensamt universitet.
• Den sydöstra sjukvårdsregionen, som i dag omfattar Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län, bör även fortsättningsvis hållas samman.


Mer information
Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande 070-517 60 30
Ulf Nilsson, regionförbundets ordförande 070-530 25 09

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se