Skip to main content

Grönt ljus för förskottering mellan Timmernabben och Mönsterås

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 21:09 CET

Regionförbundet ger nu klartecken för förskottering av cykelvägen mellan Timmernabben och Mönsterås. Det beslöts på Regionförbundets styrelsemöte i dag.

Beslutet innebär att åtta miljoner kronor förskotteras i den regionala transportplanen för Kalmar län 2014-2025.

I Regionförbundets beslut pekar man på att sträckan mellan Timmernabben och Mönsterås har hög prioritet då den ingår i en framtida cykelled utmed Smålandskusten. Leden ska, när den är färdig, kunna utgöra länkar i en turismled, pendling mellan tätorter samt kopplingar till större hållplatser för busstrafikens huvudstråk.

Kostnaden för gång- och cykelvägen beräknas till 16 miljoner kronor. Mönsterås kommun har erbjudit sig att medfinansiera halva bedömda investeringskostnaden, åtta miljoner kronor, samt att förskottera resterande åtta miljoner kronor ur den regionala transportplanen. Mönsterås kommun, Mönsterås Stadsnät, Ålem Energi och Eon avser att samtidigt lägga ner ledningar utmed aktuell sträcka, för att på så sätt minska de totala kostnaderna.

Kontakt:
Ulf Nilsson, ordförande regionförbundet, tfn: 070-530 25 09
Iréne Tallhage Lönn, infrastruktur och planering regionförbundet, tfn: 070-557 78 29.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se