Skip to main content

Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 09:54 CEST

De ledande politikerna i södra Sverige har beslutat att utveckla sitt samarbete inom ramen för en förening som kommer att heta Regionsamverkan Sydsverige. Även Region Halland och Region Jönköping går med i samarbetet.

– Det finns en enighet om att utveckla samarbetet mellan regioner, landsting, regionförbund och kommunförbund i de sex sydliga länen gällande södra Sveriges utveckling. Vi har samverkat i de fyra länen sedan 2012 och att nu även Halland och Jönköping ansluter är positivt, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och ordförande i den ideella föreningen.

Region Skåne blir permanent ordförande enligt de stadgar som formellt ska beslutas i medlemsorganisationerna och därefter gälla från 1 januari 2016.

Fakta
Föreningen Regionsamverkan Sydsverige är en utveckling av det tidigare sydsvenska samarbetet SydSam. Föreningen kommer nu att samarbeta och samverka kring planer för regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Föreningen består av representanter från Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.

Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

För mer information kontakta
Christina Mattisson (S), regionråd, Region Blekinge, 0709-31 30 09
Kalle Sandström (S), landstingsråd, Landstinget Blekinge, 0734-47 10 11

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare, 0725-99 76 04
Anders Henriksson (S), Landstinget Kalmar län, 070-517 60 30
Anna Fransson (S), Region Kronoberg, 0706-20 44 45
Håkan Jansson (M), Region Jönköping, 0706-54 67 48
Dag Hultefors (M), Region Halland, 0767-83 53 85

Presskontakt:Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se
, 0455–30 50 43

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se