Gå direkt till innehåll
Kongresser - en framgångsfaktor för Gotland på flera sätt.

Pressmeddelande -

Kongresser - en framgångsfaktor för Gotland på flera sätt.

Gotland Convention Bureau summerar året

Kongresser inom allt mellan himmel och jord, engagerade lokala ambassadörer och skickliga företag inom mötesindustrin på Gotland – summerar Gotland Convention Bureau (GCB) året som snart går över i ett nytt.

I årets svenska kongressrapport kunde Gotland sträcka på sig ordentligt. Av alla 21 kongressdestinationer i Sverige kom Gotland på en delad fjärde plats för antal kongresser genomförda 2016. De 18 kongresser som finns med i rapporten motsvarade ca 5 700 gästnätter och därmed ett ekonomiskt värde på närmare 20 miljoner kronor för det gotländska näringslivet. Därutöver genomfördes även 4 internationella kongresser vilket är extra glädjande. Glädjande så ger också dessa kongresser mycket gott betyg till Gotland och tack vare öns företagare som ger deltagarna och mötesarrangörerna ett oförglömligt minne för livet. 

År 2017 är ännu inte avslutat men redan nu kan det konstateras att även detta varit ett bra kongressår. Det har hittills genomförts 14 nationella och 7 internationella kongresser på Gotland. Den kongress som stuckit ut allra mest under året var ”23d Esa Symposium on European & Ballon programmes and related research”, en konferens med runt 400 deltagare från över 20 länder där man diskuterar vetenskapliga rön och nya tekniska innovationer på rymdsidan. Kongressen arrangeras vartannat år och vart tionde år har Sverige varit värdland. I år var första gången någonsin som kongressen arrangerades på samma plats och det var här i Visby. Tidigare har de letat efter nya destinationer varje gång. Anledningen var självklart att de var mycket nöjda med Visby då det begav sig för 10 år sedan, men framför allt så heter anledningen Stig Kemi, en fantastisk ambassadör för Gotland, som äger hus på ön som han besöker så ofta han kan, även om han till vardags är bosatt i Kiruna.

- Vi jobbar med många människor som Stig Kemi, gotlänningar eller personer med gotlandsanknytning som vill stå värdar för en kongress inom sitt yrkesområde, sitt nätverk, förbund eller liknande, säger Catarina Wallentin på Gotland Convention Bureau. Dessa personer hittar vi inom exempelvis Region Gotland, statliga myndigheter på ön, Uppsala Universitet Campus Gotland, föreningar och förbund m fl verksamheter. Vårt jobb är att stödja och hjälpa dem så att de kan bjuda hit sina nationella eller internationella kongresser till Gotland. Och tiden det tar att vinna hem en kongress kan vara lång. Från det att vi sår ett frö om att arrangera något på Gotland, så kan det ta allt från en vecka till sex år innan kunden bestämt sig.

Under 2017 har GCB jobbat med 9 kongresser som meddelat att de förlägger sin kongress på Gotland under de kommande åren. De flesta av de lokala värdarna som GCB framgångsrikt jobbat med i år återfinns inom Region Gotland. Vilka kongresserna är kan ännu inte avslöjas, men vi kan nämna att en av dem är ”Svenskt världsarvsmöte”, ett mycket viktigt profilområde för Gotland. Kongressen arrangeras av Region Gotland i samarbete med Världsarven i Sverige, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands Museum och Uppsala Universitet Campus Gotland.

Fler får se mer av Gotland
Kongresser ger en stor möjlighet att bredda bilden av Gotland. I år har bland annat läkare, arkivarier, spelutvecklare, stadsträdgårdsmästare med flera yrkeskategorier fått lära känna ön bättre. 

-Vi har tack vare de lokala värdarna kunnat visa upp ett professionellt Gotland där människor jobbar, studerar och forskar, säger Lovisa Thuresson på Gotland Convention Bureau. Det är just den sidan av  Gotland vi vill att fler ska se för att få upp intresset för att bo och leva här. Därför brukar vi också säga att våra lokala värdar är riktiga superhjältar för Gotland!FAKTATEXT CONVENTION BUREAU
”En Convention Bureau är en icke vinstdrivande organisation som med hjälp av nationella och internationella möten och evenemang bidrar till utvecklingen och marknadsföringen av en ort/region.

En viktig partner för kommuner, landsting, universitet/högskolor och andra myndigheter i deras långsiktiga arbete med att utveckla sin verksamhet och destinationen som helhet.”

Gotland Convention Bureau finansieras i partnerskap av 23 företag i besöksnäringen tillsammans med Region Gotland i lika delar.FAKTATEXT SVENSK KONGRESSRAPPORT

Rapporten ges årligen ut av Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) och innehåller statistik över nationella och internationella kongresser som arrangerats i Sverige. Kriterierna är kongresser med minst 50 deltagare och 1 övernattning, som arrangeras regelbundet och roterar mellan minst 3 städer i olika län alternativt 3 länder. Statistiken innehåller inte företagsmöten, mässor, evenemang och idrottstävlingar.

FAKTATEXT KONGRESS
Arrangören är i regel en organisation, förening, myndighet eller institution

Kräver oftast lokalt värdskap

Kräver ofta ansökningsförfarande

Långa ledtider och komplicerad påverkansprocess
Roterar ofta mellan olika destinationer

Individuella deltagare anmäler sig, ingen grupp

Deltagarna bokar sitt eget boende och egna resor

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Inspiration Gotland AB ägs av Region Gotland och har uppdraget att marknadsföra, utveckla och stärka Gotland som destination. Syftet är att få fler människor att besöka, leva, verka och mötas på Gotland året om. Visionen är: Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Presskontakt

Lena Thorn

Presskontakt Presskontakt 0702401714

Relaterat material