Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 40 procent

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 08:13 CET

Sedan år 2014 har Region Uppsala minskat sin klimatpåverkan med 40 procent (39,92 procent). Det är ett glädjande resultat i 2018 års miljöredovisning, som nu är klar. Region Uppsala når 14 mål, 6 går åt rätt håll men för sakta och 4 mål har inte nåtts.

Fortsatt satsning på författare i Uppsala län

Nyheter   •   Mar 11, 2019 08:23 CET

Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare i Uppsala län är nu inne på sin femte omgång. Fyra par mentorer och adepter har matchats ihop och de medverkande författarna representerar skilda litterära inriktningar och stilar. Bland vårens deltagare kan nämnas poeten och kritikern Magnus Ringgren samt fristadsförfattaren Ashraf Bagheri.

Ny biblioteksstrategi både nationellt och regionalt för Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 11:15 CET

Förslaget till en nationell biblioteksstrategi pekar på flera områden som Region Uppsala kommer arbeta med i sin strategi för biblioteksverksamhet som ska tas fram under 2019, i form av en ny regional biblioteksplan.

Information om mitta med Pseudomonasbakterier

Nyheter   •   Mar 07, 2019 15:41 CET

Under den senaste tiden har flera barn sökt hälso- och sjukvården i Uppsala på grund av smärta, rodnad och svullnad i fotsulorna.

Någon orsak har ännu inte kunnat fastställas men en teori är att det rör sig om det sällsynta tillståndet, ”Pseudomonas hot foot syndrome”.

Detta tillstånd orsakas av miljöbakterien Pseudomonas aeruginosa och har beskrivits hos barn i åldrarna 2 till 15 år efter besök på bad-/bastuanläggning

Tillståndet är självläkande och de flesta är bättre redan efter ett par dagar.

Om man misstänker att ett barn drabbats av ovanstående och barnet är medtaget, har feber eller var- eller vätskefyllda blåsor, bör man kontakta sin vårdcentral för bedömning och provtagning.

Under den senaste tiden har flera barn sökt hälso- och sjukvården i Uppsala på grund av smärta, rodnad och svullnad i fotsulorna. Någon orsak har ännu inte kunnat fastställas men en teori är att det rör sig om det sällsynta tillståndet, ”Pseudomonas hot foot syndrome”.

Läs vidare »

Tema övervikt i nya 1177 Vårdguiden

Nyheter   •   Mar 06, 2019 08:46 CET

Region Uppsalas hushållstidning 1177 Vårdguiden delas nu ut till länets hushåll och finns digitalt på 1177.se.

Region Uppsala har minskat sin energiförbrukning med drygt 22 procent

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 07:59 CET

En av målsättningarna med Region Uppsalas miljöarbete var att från basåret 2014 till och med år 2018 minska energiförbrukningen med 10 procent. Nu visar siffrorna att Region Uppsala istället har minskat sin förbrukning med 22,3 procent.

Patientnämnden vill få svar med anledning av många anmälningar

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 08:47 CET

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet anmälningar till patientnämnden med cirka 17 procent, till 1867 registrerade ärenden. Detta innebär att Region Uppsala landar på tredje plats nationellt sett till antalet anmälningar, och att patientnämnden nu väljer att rikta en fråga till vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen om deras arbete med förbättringar.

Drygt 41,3 miljoner kronor fördelade till kulturen

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 13:21 CET

Region Uppsala har beviljats totalt 41 372 000 kronor för verksamhetsåret 2019 av Statens kulturråd. Vid sitt möte beslutade nu kulturnämnden om hur dessa pengar ska fördelas. Bland annat får Stiftelsen Musik i Uppland drygt 15,7 miljoner kronor och Uppsala stadsteater AB drygt 16,5 miljoner kronor.

Alunda vårdcentral evakueras till Gimo och Österbybruk

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 13:10 CET

All verksamhet vid Alunda vårdcentral flyttas till vårdcentralerna i Gimo och Österbybruk. Orsaken är problem med inomhusmiljön, som ger medarbetarna fysiska besvär. Evakueringen genomförs främst under första halvan av mars månad.

Region Uppsalas kulturstipendiater 2019 är utsedda

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 12:15 CET

Region Uppsala fördelar 430 000 kr till tio kulturskapare i länet. Dokumentärfilmaren Ellen Fiske får konstnärligt utvecklingsstöd 2019–2020.

Region Uppsalas kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 28 februari utsett, dels årets kulturstipendiater, dels mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2019–2020.

Kulturstipendierna ges till åtta personer inom olika konstområden som får dela på 220 000 kr. Dessutom utdelas ett hedersstipendium á 10 000 kr. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd har tillfallit dokumentärfilmaren Ellen Fiske som får 100 000 kr per år i två år, alltså totalt 200 000 kr.

Region Uppsala vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstödet är att ge professionella kulturskapare med anknytning till länet möjlighet till utveckling och förnyelse.

Ansökningar

Till ansökningstillfället 1 november 2018 inkom 119 ansökningar om kulturstipendier,
samt 49 ansökningar om konstnärligt utvecklingsstöd. Flest ansökningar gjordes inom konstområdena konst, musik och litteratur. Fler kvinnor än män sökte kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd; andelen kvinnor var 62% för båda stöden.

Handläggning

För varje mandatperiod utser kulturnämnden ett antal sakkunniga personer inom olika konstområden. Denna grupp lämnar förslag på stipendiater till nämnden. Sakkunniggruppen 2016–2019 består av Anders Granström – litteratur/folkbildning, Johanna Nordlund – film, Cecilia Bygdell – kulturhistoria, Katja Sliwinski – teater/dans, Celal Alparslan – musik och Daniel Werkmäster – konst/konsthantverk/foto.

Utdelning

Utdelningen av årets kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd 2019–2020 sker den 26 mars på Uppsala Konsert & Kongress.

Motiveringar

Motivering konstnärligt utvecklingsstöd 2019–2020 (pdf)
Motiveringar Region Uppsalas kulturstipendier 2019 (pdf)

Region Uppsalas kulturstipendiater 2019

Dans: Kajsa Wadhia och Tove Salmgren, 40 000 kr
Konst: Katarina Sundkvist Zohari, 30 000 kr
Kulturhistoria: Lennart Engström, 30 000 kr
Litteratur: Anders Rydell, 30 000 kr
Musik: Erika Lindgren Liljenstolpe, 30 000 kr
Musik: Tove Brandt, 30 000 kr
Scenkonst: Åsa Norling, 30 000 kr
Hedersstipendium (kulturhistoria): Gunnar Ahlbäck, 10 000 kr

Mottagare av Konstnärligt utvecklingsstöd 2019–2020
Film:
Ellen Fiske, 100 000 kr/år i två år

För mer information kontakta

Pernilla Högström, enhetschef, Kulturenheten, 018-611 62 63, 070-611 60 15, pernilla.hogstrom@regionuppsala.se
Eva Olsson, kulturstrateg, Kulturenheten, 018-617 62 63, 076-496 36 85, eva.k.olsson@regionuppsala.se


 

Region Uppsala fördelar 430 000 kr till tio kulturskapare i länet. Dokumentärfilmaren Ellen Fiske får konstnärligt utvecklingsstöd 2019–2020.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jejkssngicfla.yyelxigefvnssptideerxunady@roqegvviooknuxmpphhsarelaqd.sxmenw
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.