​Klart för bygge av nytt kök för patientmaten

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 18:28 CEST

Region Uppsala kommer att uppföra ett nytt produktionskök för patientmaten vid Akademiska sjukhuset. Idag beslutade regionfullmäktige att godkänna att projektet går vidare till genomförande. – Det har tagit lång tid, men nu ser vi fram emot att kunna erbjuda patienterna på Akademiska sjukhuset mat från eget tillagningskök, säger Johan Edstav (MP), ordf för fastighets- och servicenämnden.

​Distriktssköterskemottagning i Morgongåva öppnar igen

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 13:00 CEST

Från måndagen den 20 augusti kommer distriktssköterskemottagningen i Morgongåva att återuppta sin verksamhet efter en längre tids stängning.

​Operationer kan genomföras trots översvämning

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2018 11:08 CEST

Steriltekniska avdelningen vid Akademiska sjukhuset är fortfarande ur bruk, efter den översvämning som uppstod efter söndagens kraftiga regnväder. Trots detta kan operationer genomföras som vanligt, med hjälp från kringliggande sjukhus.

­Vid steriltekniska avdelningen steriliseras all utrustning som används vid operationer och behandlingar vid Akademiska sjukhuset. Under söndagseftermiddagen slogs funktionen ut, sedan vatten trängt in i lokalerna.

- Man har kommit långt i saneringen, men enligt vår bedömning kan det ta ett par dagar innan verksamheten är i drift igen. Därför måste vi säkerställa steriliseringen på annat sätt, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Sjukhuset får nu hjälp med steriliseringen från Lasarettet i Enköping och Västmanlands sjukhus Västerås.

- Vi har haft en fantastisk uppslutning av personal som avbrutit sin semester och jobbat nattetid för att ingen operation ska behöva ställas in på grund av detta. Det är en stor utmaning, men hittills har vi klarat av att lösa detta på ett bra sätt.

Kontaktperson:
Mikael Köhler, chefsläkare, tel 018-611 43 74


 

Steriltekniska avdelningen vid Akademiska sjukhuset är fortfarande ur bruk, efter den översvämning som uppstod efter söndagens kraftiga regnväder. Trots detta kan operationer genomföras som vanligt, med hjälp från kringliggande sjukhus.

Läs vidare »

Översvämning på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2018 18:20 CEST

Det kraftiga skyfallet som drabbade Uppsala under söndagen har lett till översvämning på vissa delar av Akademiska sjukhuset. Översvämningen har drabbat sterilcentralen hårdast och arbetet med att få undan vattnet pågår för fullt.

Den planerade operationsverksamheten på Akademiska sjukhuset förväntas fortlöpa som planerat under måndagen.

Kontaktperson

Claes Juhlin, chefsläkare i beredskap
Telefonnummer: 018 - 611 46 27


 

Det kraftiga skyfallet som drabbade Uppsala under söndagen har lett till översvämning på vissa delar av Akademiska sjukhuset. Översvämningen har drabbat sterilcentralen hårdast och arbetet med att få undan vattnet pågår för fullt.

Läs vidare »

​Utbrott av ehec-smitta i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 10:14 CEST

Region Uppsalas smittskyddsenhet utreder just nu ett utbrott av ehec i Enköpings kommun. Hittills finns 19 bekräftade fall och man letar nu tillsammans med Enköpings kommun och Folkhälsomyndigheten efter smittkällan.

Enterohemorragisk E.coli, även kallad ehec, är en bakteriesmitta som kan orsaka kraftiga magsmärtor, diarréer, som kan vara blodiga, och ibland kräkningar. Sjukdomen överförs mellan djur och människor, till exempel efter närkontakt med nötkreatur, eller via livsmedel som förorenats.

Utbrottet i Enköping har pågått sedan början av juli, och även denna vecka har det rapporterats fall.

– Det är bara små barn och deras anhöriga som har insjuknat. Vi spårar nu smittan med hjälp av laboratorieanalyser och intervjuer med de drabbade familjerna, säger Helena Palmgren, t f smittskyddsläkare.

Någon säker smittkälla finns ännu inte, men misstankar har riktats mot Koffsanbadet i Enköping. I avvaktan på att provsvar kommer avråder Enköpings kommun från att man badar där.

– För att skydda sig mot smitta är det viktigt att ha en god hygien, inte minst gäller det små barn, säger Helena Palmgren.

Här följer några råd för att undvika ehec-smitta:

 • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare, som till exempel får och getter
 • Smaka inte på rå köttfärs
 • Genomstek köttfärsen ordentligt. Ehec-bakterier dör snabbt vid ca 70 grader.
 • Skölj grönsaker ordentligt
 • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
 • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker
 • Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte färskost gjord på opastöriserad mjölk

Den som misstänker smitta kan vända sig till 1177 Vårdguiden på telefon.


Läs mer

Information på 1177 Vårdguiden om magsjuka

Folkhälsomyndighetens information om ehec

Ytterligare information:

Helena Palmgren, t f smittskyddsläkare, tel 018-611 92 20


 

Region Uppsalas smittskyddsenhet utreder just nu ett utbrott av ehec i Enköpings kommun. Hittills finns 19 bekräftade fall och man letar nu tillsammans med Enköpings kommun och Folkhälsomyndigheten efter smittkällan.

Läs vidare »

Kampanj för unga vuxna om fri tandvård

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 08:50 CEST

Det kostar inget att gå till tandvården fram till året man fyller 23. Det vill Folktandvården öka kunskapen om med filmer i sociala medier.

Almedalen 2018 – här kan du följa oss

Nyheter   •   Jun 27, 2018 12:47 CEST

Precis som under fjolåret kommer Region Uppsala att delta i Almedalen på Gotland. Här hittar du program och länkar för att följa oss på plats i Visby.

​Klart om tillfällig flytt av Flogsta vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 11:17 CEST

Nu finns en beslutad plan för den kommande flytten av verksamheten vid Flogsta vårdcentral
Från och med i höst kommer Flogsta vårdcentral att finnas på tre platser i Uppsala: Stenhagen, Kungsgärdet och Samariterhemmet. Fram tills dess håller Flogsta vårdcentral öppet som vanligt i sina nuvarande lokaler.

Som tidigare meddelats är det problem med inomhusmiljön som gör att Flogsta vårdcentral behöver evakueras. Senast den 30 september ska verksamheten ha flyttat.

– Eftersom det är en stor vårdcentral kan vi inte inrymma all verksamhet på ett ställe, utan kommer att dela upp den mellan vårdcentralerna i Stenhagen, Samariterhemmet och på Kungsgärdet. Vi håller fortfarande på med detaljplaneringen för att se vilka delar som ska placeras var, säger planerings- och försörjningschef Tord Jansson

– För patienterna är det viktigt att veta att Flogsta vårdcentral har öppet som vanligt i nuvarande lokaler. Några patienter tror att vi redan har flyttat, men så är det inte. Det enda undantaget är ungdomsmottagningen, som är stängd över sommaren. Där hänvisar vi till Ungdomsmottagningen City och ungdomsmottagningen i Gottsunda, säger Tord Jansson

Före flytten kommer brev att skickas till alla listade patienter med information om när och till vilken vårdcentral olika verksamheter flyttas

– Patienterna behöver inte lista om sig, utan man är fortsatt listad vid Flogsta vårdcentral, även om vården bedrivs i en annan lokal tillfälligtvis, säger Tord Jansson.

– I dagsläget vet vi inte hur länge evakueringen kommer att pågå, men vi uppskattar att det rör sig om minst ett år. Parallellt med flyttplaneringen arbetar vi också för att hitta en långsiktig lösning för en vårdcentral för området.

Flogsta vårdcentral ansvarar för vården för 13 000 invånare och har ett 60-tal medarbetare. De nuvarande lokalerna har haft återkommande problem med inomhusmiljön under en följd av år, med mögel, fukt och skadliga ämnen i luften. Åtgärder har vidtagits vid flera tillfällen och för drygt 10 år sedan var vårdcentralen evakuerad. På senare tid har problemen förvärrats, vilket har lett till sjukskrivningar och uppsägningar bland personalen.

Ytterligare information: 
Tord Jansson, planerings- och försörjningschef, Nära vård och hälsa, tel 070-611 26 76


 

Nu finns en beslutad plan för den kommande flytten av verksamheten vid Flogsta vårdcentral. Från och med i höst kommer Flogsta vårdcentral att finnas på tre platser i Uppsala: Stenhagen, Kungsgärdet och Samariterhemmet. Fram tills dess håller Flogsta vårdcentral öppet som vanligt i sina nuvarande lokaler.

Läs vidare »

Region Uppsala satsar på att införa vårdnära service

Nyheter   •   Jun 20, 2018 15:44 CEST

Vårdnära service är ett begrepp som innebär att särskilt utbildad servicepersonal utför vissa sysslor, som historiskt sett har utförts av vårdpersonal. Det rör sig grovt sett om patientnära städning, patienttransporter, materialhantering och måltidshantering.

Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att konceptet vårdnära service ska införas på samtliga vårdenheter (med behov och rätt förutsättningar) vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, med start år 2018. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med en sammanhållen införandeplan senast i december 2018. Implementeringskostnaden får uppgå till högst 3 miljoner kronor första året, och därefter 2,3 miljoner kronor årligen till 2023.

Region Uppsala har under se senaste åren utfört en del insatser och pilotförsök med vårdnära service, både vid Akademiska sjukhuset och vid Lasarettet i Enköping. Resultatet från piloterna visar att kvaliteten på förråd och städning blivit bättre, den patientnära städningen upplevdes bli betydligt bättre utförd.

De fördelar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) listar i skriften ”Vårdnära service – en viktig del i framtidens sjukvård” (2014) är inte minst att vårdnära service frigör tid för vårduppgifter, bättre tillvaratar personalens kompetens samt ökar kvaliteten. En förhoppning finns också om att vårdnära service kan bidra till att underlätta rekrytering till vårdyrket, genom att vårdpersonal i ökad omfattning får arbeta med det man utbildats för. Dessutom kan, enligt SKL, en ökad rekryteringsbas till vården skapas genom att servicepersonal inom vårdnära service kan se vårdyrket som ett naturligt nästa steg i yrkeskarriären.

Läs vidare »

Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 15:44 CEST

Varje år tar cirka 50 personer i Uppsala län sitt liv, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Uppskattningar visar att det också genomförs cirka 500 självmordsförsök årligen i länet, och att cirka 3 000 till 5 000 anhöriga påverkas som en följd av detta. Nu har Region Uppsala antagit en strategi för suicidprevention, för att minska denna siffra.

Kommande evenemang 1 evenemang

16 Sep 11:00

Skördefest på Wik

2018-09-16, 11:00 - 16:00 CEST
Wiks slott

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • jessica.elgenstierna@regionuppsala.se
 • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.