Skip to main content

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 366 Vård och hälsa 179 Akademiska sjukhuset 74 politiska beslut 52 kollektivtrafik 49 regionråd 47 Tandvård 38 Kultur och bildning 35 Primärvården 25 regionstyrelsen 20 Lasarettet i Enköping 16 primärvård 15 smittskydd 15 Regionfullmäktige 15 Hälsa och habilitering 12 Kulturnämnden 11 1177 Vårdguiden 11 Folktandvården 11 vårdcentral 10 koncernledning 9 patientjournal 9 Landstingsservice 8 Asylsökande 8 ambulansdirigering 8 framtidens akademiska 7 patientmat 7 Psykiatri 6 regionbildning 6 sprututbyte 6 Närvård 5 miljö 5 kompetensförsörjning 5 e-hälsa 5 folkhälsa 5 ambulans 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 sjukvårdsrådgivning 5 Budget 5 ul 4 hälso- och sjukvård 4 säsongsinfluensa 4 hälsoundersökning 4 journal via nätet 4 Tierp 4 hushållstidning 4 upphandling 4 Heby 4 Uppsala health summit 4 Cosmos 4 miljöredovisning 4 Regional utveckling 4 Kulturenheten 4 vårdval 4 vårdstyrelsen 4 Ungdomsmottagning 4 patientavgift 4 ekologiska livsmedel 4 Rehabilitering 4 Hälsoäventyret 3 kollektivtrafiknämnden 3 barn- och ungdomskultur 3 Fastighet och service 3 influensavaccination 3 konstnärligt utvecklingsstöd 3 sjukvårdens larmcentral 3 vårdrelaterade infektioner 3 miljöprogram 3 psykisk ohälsa 3 lex maria 3 patientavgifter 3 landstingsdirektör 3 palliativ vård 3 parkeringsavgift 3 sjukhusstyrelsen 3 uppföljning 3 vaccination 3 nationell patientenkät 3 preventivmedel 3 regionförbundet 3 e-tjänster 3 jourmottagning 3 Regionförbundet Uppsala län 3 Årets Uppskattning 3 fastigheter 3 hiv 3 barnhälsovård 3 antibiotika 3 Östhammar 3 Fyrspår 3 sjukhuset 3 miljönyckeltal 3 kulturstipendier 3 Patientsäkerhet 3 Folkhälsomedel 3 Cosmic 3 akutmottagning 3 väntetider 3 konstutställning 3 Wiks slott 2 Cellprovtagning 2 barnskyddsteam 2 öppna jämförelser 2 landstingsbudget 2 avfallsåtervinning 2 kliniskt utvecklingsår 2 Akademisk sjukhuset 2 Länsbibliotek Uppsala 2 ambulanssjukvård 2 barnvaccination 2 knäprotes 2 ekologisk mat 2 magsjuka 2 forskningspris 2 sjuksköterskor 2 prognos 2 klimatpåverkan 2 vårdavtal 2 närvårdsavdelning 2 antibiotikaresistens 2 datainspektionen 2 smittskyddsläkare 2 journalsystem 2 produktionskök 2 tillgänglighet 2 utbildning 2 Liv och hälsa ung 2 ebola 2 Alunda 2 Innovation Akademiska 2 hemsjukvård 2 konst 2 smittskyddsenheten 2 miljöbyggnad 2 läkemedel 2 kultur för asylsökande 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 ambulanshelikopter 2 länstransportplan 2 FoU 2 vårdbyggnad 2 finsk kultur 2 VRI 2 Kulturstipendier för unga 2 glasögonbidrag 2 journal på nätet 2 vaccin 2 forskning 2 flyktingmottagning 2 Film 2 ekonomirapport 2 sjukgymnast 2 neonatal 2 Fastighets- och servicenämnden 2 bedrägeri 2 femårskontroll 2 Regionplan och budget 2 Rudbecklaboratoriet 2 produktionsstyrelsen 2 Diabetes 2 Vårdbarometern 2 akutsjukvård 2 Knivsta 2 miljöbil 1 remiss 1 östervåla vårdcentral 1 Närvårdsplatser 1 tv-inspelning 1 beredskap 1 videobesök 1 självmord 1 höft- och knäprotesoperationer 1 antibiotikadagen 1 neonatalvård 1 teater 1 Regional utvecklingsnämnd 1 krisövning 1 framkomlighet 1 mobila äldreakuten 1 ekomatsligan 1 medarbetarenkät 1 barnintensivvård 1 musik 1 infart 1 val 2014 1 Valborg 1 Anna Källblad 1 klamydia 1 bokslutskommuniké 1 miljömål 1 sjuklövern 1 mobilt hembesöksteam 1 självkänsla 1 kommunikation 1 jämställdhet 1 personalparkering 1 kulturbuss 1 fetmaepidemi 1 Tobacco Endgame 1 ekonomi 1 miljöfordon 1 sms 1 innovation 1 behandlingsrekommendationer 1 tobaksförebyggande 1 tobaksfria veckan 1 SFA-medicin 1 resultat 2016 1 kollektivavtal 1 folkhälsomyndigheten 1 Region Uppsal 1 handlingsplan 1 HBTQ-certifiering 1 bokslut 1 nivåstrukturering 1 enkät 1 ECHO-zon 1 landstingsplan och budget 1 trash design 1 vårdcentraler 1 uppsnabbat 1 mobilt äldreteam 1 flogsta vårdcentral 1 Mälardalsrådet 1 cellprov 1 guldpillret 1 miljöstation 1 miljöfordonsdiagnos 1 fysioterapeut 1 BUP 1 miljöuppföljning 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 Mini-Maria 1 Landstinget i Värmland 1 livmoderhalscancer 1 Hälsofrämjandepris 1 astma 1 litteratur 1 höftprotes 1 patientadministration 1 Hörcentralen 1 kallelse 1 RELIEF 1 asylmottagning 1 vårdgarantin 1 strokekampanjen 1 infektionssjukdom 1 offkonsten! c/o teatergalleriet 1 östervåla 1 ensamstående 1 dosförpackade läkemedel 1 suicidprevention 1 fluor 1 undersköterskor 1 akademisk vårdcentral 1 journal 1 wik 1 listning 1 organisation 1 körfestival 1 politikska beslut 1 fuktskador 1 lokalvård 1 kultur 1 vårdnära service 1 kulturupplevelser 1 tierps vårdcentrum 1 listing 1 landstingsekonomi 1 rättspsykiatrisk vård 1 rotavirus 1 miljöcertifiering 1 bildkonst och foto 1 stadsbussdepå 1 LOV 1 flykting 1 hemsjukvårdsteam 1 Uppsala Clinical Research Center 1 städning 1 regional utvecklingsstrategi 1 bemanning 1 mats o karlsson 1 tobaksfria dagen 1 Telfonnummer till vården 1 granskning 1 uppsala universitet 1 likabehandling 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Europeiska antibiotikadagen 1 psykoterapi 1 forskning och utbildning 1 sveus 1 könssjukdomar 1 RFSU 1 mansmottagning 1 fordon 1 ötervåla vårdcentral 1 samtalsmottagning 1 svenskt ambulansflyg 1 dans 1 infrastruktur 1 gonorré 1 rökning 1 Mobilt närvårdsteam 1 förnyelsebara drivmedel 1 patientenkät 1 hedersdoktor 1 ögonmottagning 1 fluortantens dag 1 cykelstrategi 1 kvalitetsregister 1 koldioxidutsläpp 1 barnens landsting 1 hepatit b 1 kulvert 1 Regionalt Forum 1 övning 1 Fritidsbanken 1 mobila team 1 Kultur på recept 1 grafisk profil 1 miljöplan 1 barnfettma 1 vinterkräksjuka 1 parkering 1 vårdsmitta 1 Akademiskasjukhuset 1 dostjänst 1 en liten sommarplåga 1 skördefest 1 mottagning för hemlösa 1 ungdomar 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 kost 1 barn 1 mottagning för unga män 1 praktik 1 liv och hälsa 1 akut 1 munhälsobedömning 1 städtjänster 1 Innovationsstrategi 1 framtidstro 1 universitetssjukhus 1 Akademiska sukhuset 1 förlossningsvård 1 närsjukvård 1 landstingsplan 1 Vidarkliniken 1 finsk kulturmånad 1 befolkningsundersökning 1 Morgongåva 1 Eric Sahlström Institutet 1 Almunge 1 Sprutbytet 1 samverkansavtal 1 tierps vårdcentral 1 cellprovsvecka 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 infrasruktur 1 barntandvård 1 väg 288 1 Öppna jämförelser miljö 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Noomaraton 1 rörpost 1 områdesansvar 1 logotyp 1 rökfrihet 1 ulleråker 1 Jonas Skovgaard 1 vårdhygien 1 idrott 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 helikopter 1 barnfetma 1 östhammars vårdcentrum 1 barn och ungdomspsykiatri 1 Uppsalapaketet 1 diabetesråd 1 Stora Turismpriset 1 flyktingar 1 allergi 1 En Bättre Sits 1 nyanlända 1 etylenglykol 1 trafik 1 hivtest 1 p-piller 1 stroke 1 evenemang 1 städning i vårdlokaler 1 fossilfritt 1 Almedalen 1 energiförbrukning 1 stenhagen 1 arbets- och miljömedicin 1 tjänsteresor 1 Smågodstransportör 1 börje wennberg 1 hyrpersonal 1 Torun Hall 1 telefonnummer till vården 1 hepatit a 1 samverkansnämnden 1 bassängträning 1 centrum för rättvisa 1 samverkansnämnd 1 Frisktandvård 1 Region Uppala 1 Frisk & Fri 1 politik 1 piccline 1 regionala utvecklingsnämnden 1 Hej då Tobak 1 missbrukare 1 tandläkare 1 Mentorskapsprogram för författare 1 primärvårdsdirektör 1 Nationell patienenkät 1 assisterad befruktning 1 rättspsykiatri 1 Care Need Index 1 kömiljarden 1 läkemedelskommitten 1 snabbspår 1 kina 1 neuropsykiatri 1 barnskyddsteamet 1 sexalundervisning 1 Sista april 1 uppföljning av vård 1 Liv & hälsa 1 resistens 1 brandskydd 1 körsång 1 smittsyddsläkare 1 klamydiamåndagen 1 sjukhusdirektör 1 1177 1 kyckling 1 asylboende 1 privattandläkare 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 landstingsval 1 sjukhus 1 gottsunda 1 personalfrågor 1 värdebaserad vård 1 Mentorsprogram för författare 1 frikort 1 kommunikationspolicy 1 framtidens vård 1 levnadsvanor 1 politiska frågor 1 hiv idag 1 naprapati 1 campylobakter 1 resultat 2014 1 bildkonst 1 hedersrelaterat våld 1 matförgiftning 1 trafikförsörjningprogram 1 kerstin westholm 1 kvinnors hälsa 1 finskt förvaltningsområde 1 barnsjukvård 1 Göran Stiernstedt 1 dricksvatten 1 vard och hälsa 1 sommarbemanning 1 journalgranskning 1 kliniskt träningscentrum 1 syncentralen 1 Dansresidens 1 ungdomsstipendier 1 Kulturting 2017 1 årsredovisning 1 journalåtkomst 1 prehospital 1 missbruksvård 1 högkostnadsskydd 1 Vårdelaterade infektioner 1 informationssäkerhet 1 regionalt utvecklingsansvar 1 förskrivning 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Ytterligare ett steg närmare nya Upptåg

Nyheter   •   Dec 18, 2017 16:25 CET

Nu har nästa steg tagits för att få nya och större Upptåg. Kollektivtrafiknämnden har beslutat om en infasningsplan för nya tåg och en utfasningsplan för dagens tåg. Dessutom har nämnden beslutat rekommendera Regionstyrelsen att anta ett uppdragsavtal som innebär en beställning av åtta stycken nya tåg. Besluten fattades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 18 december.

Budget för UL-trafiken 2018 beslutad

Budget för UL-trafiken 2018 beslutad

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 16:20 CET

UL-trafiken har en budget i balans för 2018, det vill säga att kostnaderna för kollektivtrafiken täcks av beräknade biljettintäkter och Region Uppsalas anslag. Det framgår av budgetbeslutet som kollektivtrafiknämnden fattade vid dagens sammanträde 18 december.

Media no image

Fler sjuksköterskor till korttidsboenden

Nyheter   •   Dec 18, 2017 15:57 CET

Bemanningen av sjuksköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för barn på kommunala korttidsboenden i Uppsala län ska utökas. Det beslutade vårdstyrelsen vid sitt sammanträde den 18 december.

Uppsala inför ST-tjänster i orofacial medicin

Uppsala inför ST-tjänster i orofacial medicin

Nyheter   •   Dec 15, 2017 08:42 CET

​Folktandvården inför två ST-tjänster inom orofacial medicin, sjukhustandvård. - Det gör att vi kan säkerställa en hög kompetens och kvalitet inom ett väldigt viktigt område – tandvård för sköra och sjuka, säger Meral Karakas, verksamhetschef för sjukhustandvården.

Ekonomidirektör utsedd för Region Uppsala

Ekonomidirektör utsedd för Region Uppsala

Nyheter   •   Dec 11, 2017 12:25 CET

​Region Uppsala har utsett Emma Lennartsson till ny ekonomidirektör.

Uppsalapaketet innehåller historisk satsning på hållbart resande och bostäder

Uppsalapaketet innehåller historisk satsning på hållbart resande och bostäder

Nyheter   •   Dec 11, 2017 10:31 CET

Efter avslutade förhandlingar mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala kan de tre parterna presentera ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur och bostäder. I Uppsalapaketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder.

Tema om akut vård i nya numret av 1177 Vårdguiden

Tema om akut vård i nya numret av 1177 Vårdguiden

Nyheter   •   Dec 08, 2017 14:35 CET

​Under de närmaste dagarna kommer Region Uppsalas hushållstidning 1177 Vårdguiden att delas ut till alla hushåll i Uppsala län.

Satsning på digitalisering inom rehabiliteringsområdet

Satsning på digitalisering inom rehabiliteringsområdet

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 15:35 CET

RELIEF är ett EU-projekt som handlar om att kroniska smärtpatienter ska kunna behandlas på distans med e-hälsolösningar genom olika innovativa lösningar. Sjukhusstyrelsen beslutade vid sitt möte att samfinansiera detta med projekt med 600 000 kronor årligen för åren 2017 - 2019.

Utbyggnad av fyrspår måste ske skyndsamt anser Region Uppsala

Utbyggnad av fyrspår måste ske skyndsamt anser Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 13:33 CET

Region Uppsala har fått yttra sig över Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018 – 2029, och kommer med flera synpunkter. Regionstyrelsen godkände remissyttrandet vid sitt sammanträde i tisdags. Region Uppsala konstaterar bland annat att utbyggnaden till fyrspår på sträckan Uppsala-Myrbacken måste ske skyndsamt för att planerat bostadsbyggande ska kunna infrias.

Media no image

Programarbete inleds för nytt produktionskök

Nyheter   •   Nov 29, 2017 19:17 CET

Ett programarbete ska inledas för ett nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade regionfullmäktige.

Media no image

Region Uppsala inför rotavirusvaccinationer

Nyheter   •   Nov 29, 2017 19:13 CET

Vaccination mot rotavirus ska bli en del av barnahälsocentralernas allmänna vaccinationsprogram. Det beslutade regionfullmäktige. Förslaget hade ställts i en motion från Lina Nordquist (L).

Region Uppsala inför mer miljövänliga regler för resor i tjänsten

Region Uppsala inför mer miljövänliga regler för resor i tjänsten

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 14:24 CET

Region Uppsala har reviderat sina tillämpningsföreskrifter för resepolicyn, de nya mer klimatvänliga reglerna antogs av regionstyrelsen på tisdagen. Nu gäller bland annat att det i första hand är tåg som ska väljas för resor upp till 55 mil från Uppsala, därtill införs regler för klimatväxling.

​Folktandvården bygger ny klinik vid resecentrum

​Folktandvården bygger ny klinik vid resecentrum

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 06:50 CET

Folktandvården bygger en ny klinik i Stationsgallerian med kapacitet för över 10 000 undersökningar per år. - Det är oerhört glädjande att bygget äntligen är igång. För att kunna möta efterfrågan på tandvård måste vi ha både lokaler och personal, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

Media no image

Region Uppsala begär besked om fasadbeklädnad

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2017 09:50 CET

Ett annat material än det som överenskommits har använts som isolering i fasadbeklädnaden av den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Region Uppsala begär nu en redogörelse från Skanska om vad detta innebär och garantier för att den isolering som har monterats på fasaden klarar samma krav som det utlovade materialet.

Stoppa kemikalieonödan – ett samarbete i länet

Stoppa kemikalieonödan – ett samarbete i länet

Nyheter   •   Nov 23, 2017 10:34 CET

Länets skolor får nytt stöd för arbete mot tobak

Länets skolor får nytt stöd för arbete mot tobak

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 12:05 CET

Tillsammans med ungdomar har Hälsoäventyret inom Region Uppsala tagit fram Figge, en figur som ska hjälpa till att synliggöra barns rätt till en hälsofrämjande skolmiljö, en miljö fri från tobak.

Media no image

Region Uppsala häver avtal om centrala fastigheter

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 13:00 CET

​Region Uppsala häver nu avtalet med den tilltänkte köparen av fastigheterna på Slottsgränd i Uppsala.

Torun Hall blir förvaltningsdirektör för ny vårdförvaltning

Torun Hall blir förvaltningsdirektör för ny vårdförvaltning

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 08:38 CET

Regionstyrelsens arbetsutskott har utsett Torun Hall till förvaltningsdirektör för den nya vårdförvaltning som blir resultatet av sammanslagningen av Primärvården och Hälsa och habilitering. Den nya förvaltningen bildas från och med januari 2018.

Mindre antibiotika skrivs ut i primärvården

Mindre antibiotika skrivs ut i primärvården

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 12:34 CET

Läkarna vid länets vårdcentraler skriver mer sällan ut antibiotika jämfört med för några år sedan. Det visar ny statistik från Region Uppsala.

Region Uppsala skriver samverkansavtal med Economic Board Utrecht

Region Uppsala skriver samverkansavtal med Economic Board Utrecht

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 13:26 CET

Region Uppsala och nederländska Utrecht har skrivit under ett samverkansavtal. Detta är ett konkret resultat av den studieresa som politiker nyligen genomförde till Utrecht, en stad som på många sätt liknar Uppsala.