Skip to main content

Möjligt att ansöka om folkhälsomedel 2016

Nyhet   •   Jul 25, 2016 11:40 CEST

Vårdstyrelsen har beslutat att utveckla hanteringen av landstingets folkhälsomedel. Folkhälsomedlen ska skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete genom stöd till insatser utöver ordinarie verksamhet.

Aktuella fokusområdena är:

  • psykisk hälsa med fokus på barn och unga
  • fysisk aktivitet
  • stöd genom hälso- och sjukvården till hälsosamma levnadsvanor, där insatser för att minska tobaksbruk prioriteras.

Läs mer om ansökan om folkhälsomedel 2016 på lul.se