Skip to main content

Ekonomirapport oktober

Nyhet   •   Dec 01, 2015 16:06 CET

Landstingets årsprognos för 2015 ligger nu på minus 107 miljoner kronor Det framgår av landstingsstyrelsens ekonomirapport för oktober, som togs upp vid landstingsstyrelsens sammanträde. Detta är en försämring med 48 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Försämringen beror främst på att Akademiska sjukhuset har förändrat sin prognos till följd av fortsatta kapacitetsproblem med stängda vårdplatser och operationssalar som inte utnyttjas full ut, vilket får negativa konsekvenser på intäktssidan.

Läs om alla beslut som togs vid landstingsstyrelsens sammanträde den 1 december i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat 1 december