Skip to main content

Genomförande av ny dialysavdelning på Akademiska sjukhuset

Nyhet   •   Maj 16, 2018 15:12 CEST

Ingång 70 på Akademiska sjukhuset, där dialysavdelning är placerad idag, ska totalrenoveras. Efter renoveringen behöver dialysavdelningen hitta en ny placering då en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) och en intermediärvårdsavdelning (IMA) ska placeras i dialysavdelningens lokaler.

En ny, permanent, placering för dialysavdelningen har hittats i hus B20, ingång 65 på Akademiska sjukhuset.

Därför beslutade nämnden att projektet ska starta. Den totala investeringskostnaden för projektet får uppgå till 64,363 miljoner kronor.

Investeringskostnaden för den nya dialysavdelningen finns i regionfullmäktiges beslutade regionplan med budget för 2018-2020.

Läs mer om besluten från fastighets- och servicenämnden i Uppsnabbat