Skip to main content

Nytt samarbetsavtal för Skandionkliniken godkänt

Nyhet   •   Okt 30, 2018 15:22 CET

Skandionkliniken (Kommunalförbundet för avancerad strålbehandling, KAS) startade sin patientverksamhet år 2015. Kliniken bedriver avancerad behandling mot cancer, men har haft problem med att få en så stor mängd patienter som planerna var baserade på. Därför har verksamheten, som finns till för samtliga landsting/regioner i Sverige, dragits med stora ekonomiska underskott. 2016 blev resultatet -37,7 miljoner kronor, följt av -52,5 miljoner kronor för år 2017 och en prognos för ett minusresultat på cirka 50 miljoner kronor även för år 2018.

Därför är nu tanken att det samarbetsavtal som verksamheten bygger på, och som gäller för Sveriges samtliga landsting/regioner, ska förändras. Bland annat höjs de ingående parternas så kallade abonnemangsavgift från 50 procent till 70 procent av de budgeterade kostnaderna. Samarbete inleds även med så kallade Care-bolag och Care-verksamheter för att få fler utländska patienter.

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen nu det nya avtalet för Region Uppsalas vidkommande.

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.