Skip to main content

Region Uppsala inför digital anslagstavla

Nyhet   •   Dec 28, 2017 10:49 CET

Från den 1 januari 2018 finns Region Uppsalas officiella anslagstavla på regionuppsala.se.

Enligt lag ska Region Uppsala ha en officiell anslagstavla där bland annat justerade protokoll görs tillgängliga för allmänheten. Anslagstavlan har också rättslig betydelse eftersom tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Region Uppsala har tidigare haft en fysisk anslagstavla i receptionen på Regionkontoret, på Storgatan 27 i Uppsala. Denna anslagstavla ersätts nu med en digital skärm, där man kan ta del av den digitala anslagstavlan som även finns på regionuppsala.se.

Förändringen görs med anledning av en ändring i kommunallagen, som innebär att kommuner, landsting och regioner blir skyldiga att ha en digital anslagstavla.