Skip to main content

Ytterligare försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Nyhet   •   Nov 25, 2019 15:11 CET

Akademiska sjukhusets ekonomiska årsprognos har försämrats ytterligare. Det framgår av den senaste månadsrapporten, som föredrogs vid sjukhusstyrelsens sammanträde.

Efter oktober månad beräknas Akademiska sjukhuset göra ett underskott på minus 527 miljoner kronor under 2019. Den tidigare prognosen låg på minus 477 miljoner kronor.

Försämringen beror på att riks- och regionintäkterna är betydligt lägre än budgeterat.

Årsprognosen för sjukhusstyrelsens egen verksamhet, som bland annat inkluderar köpt specialistvård från andra län, är oförändrad på minus 43 miljoner kronor.

Lasarettet i Enköping lämnar en prognos på minus 4,5 miljoner kronor, vilket hänger samman med kostnader förknippade med materialförsörjningsproblemen samt starten av en ny ortopedisk rehabiliteringsavdelning.

Läs om besluten från sjukhusstyrelsens sammanträde den 25 november i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 november