Skip to main content

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 215 Vård och hälsa 112 Akademiska sjukhuset 50 regionråd 42 kollektivtrafik 37 politiska beslut 26 Kultur och bildning 16 Primärvården 16 Tandvård 16 Lasarettet i Enköping 14 primärvård 12 smittskydd 10 regionstyrelsen 9 vårdcentral 7 koncernledning 7 Landstingsservice 6 ambulansdirigering 6 Hälsa och habilitering 6 patientmat 6 Folktandvården 6 e-hälsa 5 Asylsökande 5 Psykiatri 5 1177 Vårdguiden 5 Rehabilitering 4 kompetensförsörjning 4 folkhälsa 4 miljöredovisning 4 säsongsinfluensa 4 Närvård 4 sjukvårdsrådgivning 4 framtidens akademiska 4 vårdval 3 parkeringsavgift 3 miljöprogram 3 miljönyckeltal 3 miljö 3 Regional utveckling 3 Heby 3 akutmottagning 3 patientjournal 3 hälso- och sjukvård 3 Ungdomsmottagning 3 Östhammar 3 Kulturnämnden 3 Tierp 3 influensavaccination 3 landstingsdirektör 3 nationell patientenkät 3 ekologiska livsmedel 3 ambulans 3 magsjuka 2 FoU 2 Akademisk sjukhuset 2 miljöbyggnad 2 jourmottagning 2 kliniskt utvecklingsår 2 Fastighet och service 2 Budget 2 Länsbibliotek Uppsala 2 knäprotes 2 kollektivtrafiknämnden 2 antibiotika 2 närvårdsavdelning 2 produktionskök 2 avfallsåtervinning 2 Liv och hälsa ung 2 Fyrspår 2 vårdavtal 2 Vårdbarometern 2 kultur för asylsökande 2 ul 2 regionbildning 2 lex maria 2 Folkhälsomedel 2 sjukvårdens larmcentral 2 Cosmos 2 bedrägeri 2 psykisk ohälsa 2 journal via nätet 2 öppna jämförelser 2 Regionförbundet Uppsala län 2 palliativ vård 2 Rudbecklaboratoriet 2 sjukhuset 2 sjuksköterskor 2 klimatpåverkan 2 vårdbyggnad 2 ekologisk mat 2 patientavgift 2 sjukhusstyrelsen 2 hälsoundersökning 2 Cosmic 2 akutsjukvård 2 vårdrelaterade infektioner 2 BUP 1 evenemang 1 städning i vårdlokaler 1 miljöuppföljning 1 fossilfritt 1 Almedalen 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 Mini-Maria 1 Landstinget i Värmland 1 energiförbrukning 1 fastigheter 1 livmoderhalscancer 1 astma 1 stenhagen 1 smittskyddsenheten 1 arbets- och miljömedicin 1 tjänsteresor 1 Smågodstransportör 1 börje wennberg 1 vaccin 1 Uppsala health summit 1 höftprotes 1 patientadministration 1 neonatal 1 sprututbyte 1 samverkansnämnd 1 Region Uppala 1 Frisk & Fri 1 kallelse 1 RELIEF 1 prognos 1 sjukgymnast 1 Fastighets- och servicenämnden 1 missbrukare 1 tandläkare 1 vårdstyrelsen 1 östervåla 1 ensamstående 1 Mentorskapsprogram för författare 1 primärvårdsdirektör 1 Nationell patienenkät 1 suicidprevention 1 fluor 1 assisterad befruktning 1 undersköterskor 1 akademisk vårdcentral 1 Care Need Index 1 journal 1 läkemedelskommitten 1 Innovation Akademiska 1 sexalundervisning 1 journalsystem 1 organisation 1 barnvaccination 1 fuktskador 1 kultur 1 Liv & hälsa 1 kulturupplevelser 1 listing 1 landstingsekonomi 1 smittsyddsläkare 1 klamydiamåndagen 1 sjukhusdirektör 1 1177 1 kyckling 1 miljöcertifiering 1 asylboende 1 LOV 1 flykting 1 privattandläkare 1 hemsjukvårdsteam 1 städning 1 regional utvecklingsstrategi 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 bemanning 1 sjukhus 1 gottsunda 1 personalfrågor 1 mats o karlsson 1 vaccination 1 Mentorsprogram för författare 1 preventivmedel 1 Telfonnummer till vården 1 Knivsta 1 uppsala universitet 1 levnadsvanor 1 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Europeiska antibiotikadagen 1 campylobakter 1 psykoterapi 1 resultat 2014 1 forskning och utbildning 1 hedersrelaterat våld 1 hiv 1 RFSU 1 barnhälsovård 1 matförgiftning 1 utbildning 1 mansmottagning 1 ötervåla vårdcentral 1 datainspektionen 1 Alunda 1 kerstin westholm 1 kvinnors hälsa 1 tillgänglighet 1 gonorré 1 hemsjukvård 1 barnsjukvård 1 Mobilt närvårdsteam 1 förnyelsebara drivmedel 1 forskning 1 Göran Stiernstedt 1 patientenkät 1 hedersdoktor 1 fluortantens dag 1 flyktingmottagning 1 cykelstrategi 1 vard och hälsa 1 kliniskt träningscentrum 1 kvalitetsregister 1 syncentralen 1 Dansresidens 1 koldioxidutsläpp 1 Kulturting 2017 1 barnskyddsteam 1 hepatit b 1 kulvert 1 Regionalt Forum 1 missbruksvård 1 högkostnadsskydd 1 Fritidsbanken 1 mobila team 1 informationssäkerhet 1 Kultur på recept 1 patientavgifter 1 miljöplan 1 uppföljning 1 e-tjänster 1 barnfettma 1 landstingsbudget 1 vinterkräksjuka 1 parkering 1 vårdsmitta 1 VRI 1 Akademiskasjukhuset 1 förskrivning 1 en liten sommarplåga 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 Hälsoäventyret 1 miljöbil 1 hushållstidning 1 remiss 1 östervåla vårdcentral 1 glasögonbidrag 1 ungdomar 1 Närvårdsplatser 1 tv-inspelning 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 mottagning för unga män 1 barn- och ungdomskultur 1 praktik 1 Regionplan och budget 1 videobesök 1 självmord 1 liv och hälsa 1 höft- och knäprotesoperationer 1 munhälsobedömning 1 Innovationsstrategi 1 framkomlighet 1 framtidstro 1 förlossningsvård 1 närsjukvård 1 mobila äldreakuten 1 ekomatsligan 1 barnintensivvård 1 Anna Källblad 1 klamydia 1 bokslutskommuniké 1 miljömål 1 befolkningsundersökning 1 mobilt hembesöksteam 1 självkänsla 1 ebola 1 personalparkering 1 Årets Uppskattning 1 Morgongåva 1 Eric Sahlström Institutet 1 Almunge 1 miljöfordon 1 samverkansavtal 1 tierps vårdcentral 1 cellprovsvecka 1 sms 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 infrasruktur 1 innovation 1 behandlingsrekommendationer 1 väg 288 1 uppsala-örebro sjukvårdsregion 1 tobaksfria veckan 1 resultat 2016 1 Öppna jämförelser miljö 1 kollektivavtal 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Patientsäkerhet 1 Region Uppsal 1 rörpost 1 områdesansvar 1 ulleråker 1 HBTQ-certifiering 1 bokslut 1 Kulturenheten 1 Jonas Skovgaard 1 vårdhygien 1 idrott 1 enkät 1 smittskyddsläkare 1 ECHO-zon 1 länstransportplan 1 barn och ungdomspsykiatri 1 läkemedel 1 vårdcentraler 1 Stora Turismpriset 1 allergi 1 nyanlända 1 mobilt äldreteam 1 trafik 1 flogsta vårdcentral 1 regionförbundet 1 cellprov 1 hivtest 1 guldpillret 1 väntetider 1 miljöstation 1 antibiotikaresistens 1 miljöfordonsdiagnos 1 p-piller 1 Visa alla taggar
Satsning på digitalisering inom rehabiliteringsområdet

Satsning på digitalisering inom rehabiliteringsområdet

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 15:35 CET

RELIEF är ett EU-projekt som handlar om att kroniska smärtpatienter ska kunna behandlas på distans med e-hälsolösningar genom olika innovativa lösningar. Sjukhusstyrelsen beslutade vid sitt möte att samfinansiera detta med projekt med 600 000 kronor årligen för åren 2017 - 2019.

Utbyggnad av fyrspår måste ske skyndsamt anser Region Uppsala

Utbyggnad av fyrspår måste ske skyndsamt anser Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 13:33 CET

Region Uppsala har fått yttra sig över Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018 – 2029, och kommer med flera synpunkter. Regionstyrelsen godkände remissyttrandet vid sitt sammanträde i tisdags. Region Uppsala konstaterar bland annat att utbyggnaden till fyrspår på sträckan Uppsala-Myrbacken måste ske skyndsamt för att planerat bostadsbyggande ska kunna infrias.

Region Uppsala inför mer miljövänliga regler för resor i tjänsten

Region Uppsala inför mer miljövänliga regler för resor i tjänsten

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 14:24 CET

Region Uppsala har reviderat sina tillämpningsföreskrifter för resepolicyn, de nya mer klimatvänliga reglerna antogs av regionstyrelsen på tisdagen. Nu gäller bland annat att det i första hand är tåg som ska väljas för resor upp till 55 mil från Uppsala, därtill införs regler för klimatväxling.

​Folktandvården bygger ny klinik vid resecentrum

​Folktandvården bygger ny klinik vid resecentrum

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 06:50 CET

Folktandvården bygger en ny klinik i Stationsgallerian med kapacitet för över 10 000 undersökningar per år. - Det är oerhört glädjande att bygget äntligen är igång. För att kunna möta efterfrågan på tandvård måste vi ha både lokaler och personal, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

Media no image

Region Uppsala begär besked om fasadbeklädnad

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2017 09:50 CET

Ett annat material än det som överenskommits har använts som isolering i fasadbeklädnaden av den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Region Uppsala begär nu en redogörelse från Skanska om vad detta innebär och garantier för att den isolering som har monterats på fasaden klarar samma krav som det utlovade materialet.

Länets skolor får nytt stöd för arbete mot tobak

Länets skolor får nytt stöd för arbete mot tobak

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 12:05 CET

Tillsammans med ungdomar har Hälsoäventyret inom Region Uppsala tagit fram Figge, en figur som ska hjälpa till att synliggöra barns rätt till en hälsofrämjande skolmiljö, en miljö fri från tobak.

Media no image

Region Uppsala häver avtal om centrala fastigheter

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 13:00 CET

​Region Uppsala häver nu avtalet med den tilltänkte köparen av fastigheterna på Slottsgränd i Uppsala.

Torun Hall blir förvaltningsdirektör för ny vårdförvaltning

Torun Hall blir förvaltningsdirektör för ny vårdförvaltning

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 08:38 CET

Regionstyrelsens arbetsutskott har utsett Torun Hall till förvaltningsdirektör för den nya vårdförvaltning som blir resultatet av sammanslagningen av Primärvården och Hälsa och habilitering. Den nya förvaltningen bildas från och med januari 2018.

Mindre antibiotika skrivs ut i primärvården

Mindre antibiotika skrivs ut i primärvården

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 12:34 CET

Läkarna vid länets vårdcentraler skriver mer sällan ut antibiotika jämfört med för några år sedan. Det visar ny statistik från Region Uppsala.

Region Uppsala skriver samverkansavtal med Economic Board Utrecht

Region Uppsala skriver samverkansavtal med Economic Board Utrecht

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 13:26 CET

Region Uppsala och nederländska Utrecht har skrivit under ett samverkansavtal. Detta är ett konkret resultat av den studieresa som politiker nyligen genomförde till Utrecht, en stad som på många sätt liknar Uppsala.

Kajsa Ravin blir ny kulturdirektör för Region Uppsala

Kajsa Ravin blir ny kulturdirektör för Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 10:28 CET

Regionstyrelsens arbetsutskott har utsett Kajsa Ravin till ny kulturdirektör för Region Uppsala. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 mars 2018.

Region Uppsala testar klimatsmarta förkläden

Region Uppsala testar klimatsmarta förkläden

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 09:20 CET

Region Uppsala vill testa förkläden av sockerrör och stärkelse – för att slippa onödiga utsläpp av koldioxid. Det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) leder just nu ett EU-projekt ihop med Region Uppsala. Lyckas man kan Region Uppsala minska utsläppen av koldioxid med minst 170 ton per år.

Region Uppsala ökar resurser till ungdomsmottagning

Region Uppsala ökar resurser till ungdomsmottagning

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 16:42 CET

​De avsatta medlen till Ungdomsmottagningen City ökas med 4,5 miljoner kronor. Det beslutade vårdstyrelsen idag. Pengarna ska gå till att stärka det psykosociala arbetet i hela länet.

Satsningar på vårdcentraler i Knivsta och Södra staden

Satsningar på vårdcentraler i Knivsta och Södra staden

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 16:34 CET

Satsningar på nya vårdcentraler i Knivsta och Södra staden (där bland annat Rosendal och Ulleråker ingår) – det beslutade fastighets- och servicenämnden. I Knivsta vill man upphandla ett hyreskontrakt för en ny lokal dit den nuvarande vårdcentralen ska flytta. För Södra stadens vidkommande handlar det om att upphandla ett hyreskontrakt för en helt ny vårdcentral.

​Vårdköer ska motverkas med snabbare insatser

​Vårdköer ska motverkas med snabbare insatser

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 16:46 CET

Akademiska sjukhuset ska börja sätta in snabbare åtgärder när det finns risk för växande vårdköer inom ett visst verksamhetsområde. Idag antog sjukhusstyrelsen en handlingsplan för ökad tillgänglighet.

Klart med upphandling av ambulansflyg

Klart med upphandling av ambulansflyg

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 13:38 CET

Nu är kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg klara med sin upphandling av ambulansflyg. Förbundet har till uppgift att sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige, på uppdrag av samtliga regioner och landsting. Sex ambulansflygplan köps nu in, tilldelningen av upphandlingen har gått till Pilatus Aircraft Ltd. Ordern är värd knappt 74 miljoner dollar.

Gottsundaprojekt gav bättre tandhälsa

Gottsundaprojekt gav bättre tandhälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 07:30 CET

Med riktade insatser och information förbättrades tandhälsan bland små barn i Gottsunda. 60 procent av barnen med hög kariesrisk ändrade sina vanor och hade året därpå en låg risk. - Får man bara kunskap om vad som är hälsosamma vanor så är det lättare att göra de förändringar som krävs, säger Pia Gabre, cheftandläkare på Folktandvården.

​Region Uppsala fortfarande i topp inom ekomat

​Region Uppsala fortfarande i topp inom ekomat

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 15:08 CET

Region Uppsala har den näst högsta andelen ekologisk mat av alla landsting och regioner i Sverige. Det visar en ny jämförelse av miljönyckeltal för landsting och regioner.

Media no image

​Region Uppsala fortsätter förvalta centrala fastigheter

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 14:30 CET

Region Uppsala kommer tills vidare att fortsätta att förvalta och ta hand om fastigheterna på Slottsgränd i Uppsala. Det står klart idag, efter att fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties meddelat att man inte avser att tillträda fastigheterna i enlighet med överlåtelseavtalet.

Nu inför Region Uppsala självbetjäningsterminaler på bred front

Nu inför Region Uppsala självbetjäningsterminaler på bred front

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 12:22 CET

Testerna har varit framgångsrika och nu går Region Uppsala vidare och inför självbetjäningsterminaler på bred front: Akademiska sjukhuset, Primärvården, Hälsa och habilitering samt Lasarettet i Enköping. På en del platser är terminalerna, där patienterna själva registrerar sin ankomst, redan införda.