Skip to main content

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 230 Vård och hälsa 118 regionråd 57 Akademiska sjukhuset 52 kollektivtrafik 46 politiska beslut 26 Kultur och bildning 18 Tandvård 18 Primärvården 16 Lasarettet i Enköping 14 primärvård 13 regionstyrelsen 10 smittskydd 10 vårdcentral 9 koncernledning 8 Regional utveckling 7 Hälsa och habilitering 6 E-hälsa 6 patientmat 6 Folktandvården 6 ambulansdirigering 6 Landstingsservice 6 miljöredovisning 5 1177 Vårdguiden 5 Psykiatri 5 Asylsökande 5 framtidens akademiska 4 Kulturnämnden 4 Närvård 4 Rehabilitering 4 Nationell patientenkät 4 sjukvårdsrådgivning 4 folkhälsa 4 säsongsinfluensa 4 kompetensförsörjning 4 ambulans 3 Östhammar 3 parkeringsavgift 3 miljönyckeltal 3 miljöprogram 3 vårdval 3 miljö 3 Heby 3 ekologiska livsmedel 3 Tierp 3 influensavaccination 3 Ungdomsmottagning 3 landstingsdirektör 3 patientjournal 3 akutmottagning 3 hälso- och sjukvård 3 Cosmos 3 vårdrelaterade infektioner 2 lex maria 2 bedrägeri 2 Folkhälsomedel 2 sjukhusstyrelsen 2 närvårdsavdelning 2 palliativ vård 2 journal via nätet 2 öppna jämförelser 2 cykelstrategi 2 magsjuka 2 akutsjukvård 2 antibiotika 2 Patientsäkerhet 2 Regionförbundet Uppsala län 2 vårdavtal 2 sjuksköterskor 2 Rudbecklaboratoriet 2 klimatpåverkan 2 sjukhuset 2 Liv och hälsa ung 2 vårdbyggnad 2 länstransportplan 2 avfallsåtervinning 2 produktionskök 2 Knivsta 2 knäprotes 2 Länsbibliotek Uppsala 2 Budget 2 patientavgift 2 ekologisk mat 2 hälsoundersökning 2 kliniskt utvecklingsår 2 Fastighet och service 2 ul 2 jourmottagning 2 miljöbyggnad 2 regionbildning 2 Cosmic 2 kultur för asylsökande 2 Fyrspår 2 kollektivtrafiknämnden 2 Akademisk sjukhuset 2 psykisk ohälsa 2 FoU 2 väg 288 2 sjukvårdens larmcentral 2 Vårdbarometern 2 väntetider 1 miljöstation 1 antibiotikaresistens 1 miljöfordonsdiagnos 1 p-piller 1 BUP 1 evenemang 1 städning i vårdlokaler 1 miljöuppföljning 1 fossilfritt 1 Almedalen 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 Mini-Maria 1 Landstinget i Värmland 1 energiförbrukning 1 fastigheter 1 livmoderhalscancer 1 astma 1 stenhagen 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 digital vård 1 smittskyddsenheten 1 arbets- och miljömedicin 1 tjänsteresor 1 Smågodstransportör 1 börje wennberg 1 vaccin 1 Uppsala health summit 1 höftprotes 1 patientadministration 1 neonatal 1 sprututbyte 1 samverkansnämnd 1 Region Uppala 1 Frisk & Fri 1 kallelse 1 RELIEF 1 Resultat 2017 1 prognos 1 sjukgymnast 1 Fastighets- och servicenämnden 1 missbrukare 1 tandläkare 1 vårdstyrelsen 1 östervåla 1 ensamstående 1 Mentorskapsprogram för författare 1 primärvårdsdirektör 1 Nationell patienenkät 1 suicidprevention 1 fluor 1 assisterad befruktning 1 undersköterskor 1 akademisk vårdcentral 1 Care Need Index 1 journal 1 läkemedelskommitten 1 Innovation Akademiska 1 sexalundervisning 1 journalsystem 1 organisation 1 barnvaccination 1 fuktskador 1 kultur 1 Liv & hälsa 1 kulturupplevelser 1 listing 1 tech 1 landstingsekonomi 1 smittsyddsläkare 1 klamydiamåndagen 1 sjukhusdirektör 1 1177 1 kyckling 1 Regionbibliotek Uppsala 1 miljöcertifiering 1 asylboende 1 LOV 1 flykting 1 privattandläkare 1 hemsjukvårdsteam 1 städning 1 regional utvecklingsstrategi 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 bemanning 1 sjukhus 1 Movingo 1 gottsunda 1 personalfrågor 1 mats o karlsson 1 patientförsäkring 1 vaccination 1 Mentorsprogram för författare 1 preventivmedel 1 Telfonnummer till vården 1 uppsala universitet 1 levnadsvanor 1 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1 almi 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Europeiska antibiotikadagen 1 campylobakter 1 psykoterapi 1 resultat 2014 1 kulturdoula 1 forskning och utbildning 1 hedersrelaterat våld 1 Arbetsmarknad 1 hiv 1 UIC 1 RFSU 1 barnhälsovård 1 matförgiftning 1 Utbildning 1 mansmottagning 1 ötervåla vårdcentral 1 datainspektionen 1 Alunda 1 kerstin westholm 1 kvinnors hälsa 1 tillgänglighet 1 kulturstipendier 1 gonorré 1 hemsjukvård 1 barnsjukvård 1 Mobilt närvårdsteam 1 förnyelsebara drivmedel 1 forskning 1 Göran Stiernstedt 1 patientenkät 1 hedersdoktor 1 fluortantens dag 1 flyktingmottagning 1 vard och hälsa 1 kliniskt träningscentrum 1 ultuna 1 kvalitetsregister 1 syncentralen 1 Dansresidens 1 koldioxidutsläpp 1 Kulturting 2017 1 barnskyddsteam 1 hepatit b 1 kulvert 1 Regionalt Forum 1 missbruksvård 1 Mentorskapsprogram 1 högkostnadsskydd 1 Fritidsbanken 1 mobila team 1 informationssäkerhet 1 Kultur på recept 1 patientavgifter 1 miljöplan 1 uppföljning 1 e-tjänster 1 barnfettma 1 landstingsbudget 1 vinterkräksjuka 1 parkering 1 vårdsmitta 1 VRI 1 Akademiskasjukhuset 1 förskrivning 1 en liten sommarplåga 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 Trafikverket 1 Hälsoäventyret 1 miljöbil 1 hushållstidning 1 remiss 1 östervåla vårdcentral 1 glasögonbidrag 1 ungdomar 1 Närvårdsplatser 1 tv-inspelning 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 mottagning för unga män 1 barn- och ungdomskultur 1 praktik 1 Regionplan och budget 1 videobesök 1 självmord 1 liv och hälsa 1 höft- och knäprotesoperationer 1 munhälsobedömning 1 depression 1 digitala vårdmöten 1 Innovationsstrategi 1 framkomlighet 1 framtidstro 1 förlossningsvård 1 södra staden 1 närsjukvård 1 mobila äldreakuten 1 ekomatsligan 1 konstnärligt utvecklingsstöd 1 barnintensivvård 1 Anna Källblad 1 klamydia 1 bokslutskommuniké 1 miljömål 1 befolkningsundersökning 1 mobilt hembesöksteam 1 självkänsla 1 ebola 1 personalparkering 1 Årets Uppskattning 1 Morgongåva 1 SJ 1 vårdskador 1 Eric Sahlström Institutet 1 kbt 1 sömnsvårigheter 1 Almunge 1 miljöfordon 1 samverkansavtal 1 tierps vårdcentral 1 cellprovsvecka 1 sms 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 infrasruktur 1 innovation 1 behandlingsrekommendationer 1 uppsala-örebro sjukvårdsregion 1 tobaksfria veckan 1 resultat 2016 1 Öppna jämförelser miljö 1 kollektivavtal 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Region Uppsal 1 rörpost 1 områdesansvar 1 Länsanalys 1 ulleråker 1 HBTQ-certifiering 1 bokslut 1 Kulturenheten 1 Jonas Skovgaard 1 vårdhygien 1 idrott 1 enkät 1 smittskyddsläkare 1 Testa Center 1 mödrahälsovård 1 ECHO-zon 1 Litteraturfrämjande 1 barn och ungdomspsykiatri 1 läkemedel 1 vårdcentraler 1 Stora Turismpriset 1 allergi 1 nyanlända 1 mobilt äldreteam 1 trafik 1 flogsta vårdcentral 1 regionförbundet 1 cellprov 1 hivtest 1 guldpillret 1 Visa alla taggar
Media no image
Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 27 procent på ett år

Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 27 procent på ett år

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 08:15 CET

På bara ett år har Region Uppsala minskat sin klimatpåverkan med 27 procent (och med 36 procent sedan år 2014, som är basåret för miljöprogrammet). Det framgår av miljöredovisningen för år 2017. Region Uppsala uppfyller 14 av 24 miljömål. 7 mål går åt rätt håll, men för långsamt, medan 3 går åt fel håll.

Ny busslinje i Uppsala

Ny busslinje i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 15:55 CET

På måndag, 26 mars, startar en ny busslinje på sträckan Nyby – Gränbystaden. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 20 mars.

Region Uppsala öppnar för videobesök vid länets vårdcentraler

Region Uppsala öppnar för videobesök vid länets vårdcentraler

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 16:42 CET

​I vår öppnar Region Uppsala möjligheten för vårdcentraler i Uppsala län att möta patienterna via videosamtal. Till skillnad från de vårdtjänster som finns tillgängliga via appar, så kallade nätdoktorer, har vårdcentralerna direkt tillgång till patientjournalerna.

8 av 10 nöjda med primärvården i Uppsala län

8 av 10 nöjda med primärvården i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 10:08 CET

8 av 10 patienter i Uppsala län har ett positivt intryck av den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län ligger något över rikets snitt inom samtliga dimensioner. Det visar en stor enkätundersökning från SKL som presenteras idag.

Upphandling av vårdcentral i Knivsta avbryts

Upphandling av vårdcentral i Knivsta avbryts

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 11:56 CET

Region Uppsala avbryter upphandlingen av en ett hyreskontrakt för en ny vårdcentral i Knivsta. Orsaken är att det kommit in för få anbud.

Region Uppsala medfinansierar Växtzon 2.0 med 2,4 miljoner

Region Uppsala medfinansierar Växtzon 2.0 med 2,4 miljoner

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 15:36 CET

Region Uppsala kommer att medfinansiera projektet Växtzon 2.0 med sammanlagt 2,4 miljoner kronor under åren 2018 – 2021. Detta under förutsättning av att ett större huvudprojekt beviljas pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte.

​Ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset utsedd

​Ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset utsedd

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 14:29 CET

Eric Wahlberg blir ny sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset efter ett beslut i regionstyrelsens arbetsutskott.

Länsinvånarna ger UL-trafiken betyg för 2017

Länsinvånarna ger UL-trafiken betyg för 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 12:51 CET

Kollektivtrafiken i Uppsala län står sig bra i jämförelse med övriga landet, det framgår av årsresultatet för Kollektivtrafikbarometern som Svensk Kollektivtrafik presenterade i dag 6 mars.

Ökat förtroende för hälso- och sjukvården i Uppsala län

Ökat förtroende för hälso- och sjukvården i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 10:21 CET

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar bland invånarna i Uppsala län. Sju av tio har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i dess helhet och högst förtroende har man för sjukhusen. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern som presenteras idag.

Media no image

Region Uppsalas kulturstipendiater 2018 är utsedda

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 11:30 CET

Region Uppsala fördelar 430 000 kr till tio kulturskapare i länet. Konstnären Gustaf Broms får konstnärligt utvecklingsstöd 2018–2019.

Region Uppsala satsar på kulturdoulor

Region Uppsala satsar på kulturdoulor

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 09:00 CET

Region Uppsala satsar på nytt projekt som ska förbättra mödrahälsovården för utlandsfödda gravida kvinnor. Tio kulturdoulor kommer att utbildas under våren 2018.

Media no image

​Fler patienter begär ersättning för vårdskador

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 10:25 CET

Allt fler patienter begär ersättning för vårdskador. Det visar en ny rapport från landstingens och regionernas gemensamma försäkringsbolag Löf. Under 2017 gjordes 742 skadeanmälningar som handlade om Region Uppsala, en ökning med 87 fall jämfört med föregående år.

Litteratursatsning genom fortsatt mentorskapsprogram

Litteratursatsning genom fortsatt mentorskapsprogram

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:47 CET

Region Uppsala fortsätter sin satsning på litteraturen i Uppsala län. Mentorskapsprogrammet för författare är en insats i det litteraturfrämjande uppdrag Region Uppsala har i den regionala kulturplanen och genom den statliga kultursamverkansmodellen.

Inriktning för UL-trafiken 2019

Inriktning för UL-trafiken 2019

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 17:02 CET

Vissa utökningar i tågtrafiken och små förändringar för UL:s busstrafik 2019, det framgår av inriktningsbeslutet som kollektivtrafiknämnden fattade vid dagens sammanträde 20 februari.

22 miljoner satsas på att förstärka arbetet för psykisk hälsa

22 miljoner satsas på att förstärka arbetet för psykisk hälsa

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 08:58 CET

Förstärkt primärvård och förbättrad tillgänglighet – Region Uppsala satsar nu 22 miljoner kronor ytterligare på sitt arbete mot psykisk ohälsa. Detta beslut förväntas regionstyrelsen fatta vid sitt möte kommande vecka, insatserna kommer att finansieras via riktade statsbidrag.

Ny vårdcentral öppnar i Ultuna 5 mars

Ny vårdcentral öppnar i Ultuna 5 mars

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:00 CET

Nu är det klart att en ny vårdcentral öppnar i Ultuna den 5 mars. Vårdcentralen kommer att drivas i Praktikertjänsts regi.

På Testa Center ska framtidens teknologier för läkemedelsproduktion se dagens ljus

På Testa Center ska framtidens teknologier för läkemedelsproduktion se dagens ljus

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 08:15 CET

Nya teknologier för att producera och utveckla biologiska läkemedel, växande företag och nya arbetstillfällen. Det är tanken bakom Testa Center i Boländerna, som kommer att slå upp portarna i juni. Satsningen är ett samarbete mellan olika aktörer, och stöttas bland annat med 100 miljoner kronor från regeringen, genom Vinnova.

Region Uppsala stödjer tech-sektorn med 3 miljoner kronor

Region Uppsala stödjer tech-sektorn med 3 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 14:22 CET

Region Uppsala kommer att medfinansiera projektet Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala med 3 miljoner kronor, fördelade på åren 2018 – 2020. Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte på torsdagen.

Media no image

Länsanalys: Arbetsmarknaden i länet försvagas

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 08:29 CET

Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, fjärde kvartalet 2017.