Skip to main content

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 258 Vård och hälsa 135 regionråd 68 Akademiska sjukhuset 55 kollektivtrafik 54 politiska beslut 26 Kultur och bildning 23 Tandvård 20 primärvård 16 Primärvården 16 Lasarettet i Enköping 14 vårdcentral 11 Regional utveckling 11 smittskydd 11 regionstyrelsen 10 koncernledning 8 Folktandvården 7 Landstingsservice 6 Hälsa och habilitering 6 E-hälsa 6 patientmat 6 ambulansdirigering 6 Nationell patientenkät 5 Asylsökande 5 Psykiatri 5 Kulturnämnden 5 miljöredovisning 5 1177 Vårdguiden 5 Rehabilitering 4 kompetensförsörjning 4 sjukvårdsrådgivning 4 Närvård 4 säsongsinfluensa 4 framtidens akademiska 4 folkhälsa 4 Fyrspår 3 Arbetsmarknad 3 Kulturenheten 3 ambulans 3 miljönyckeltal 3 miljöprogram 3 Ungdomsmottagning 3 Nära vård och hälsa 3 parkeringsavgift 3 landstingsdirektör 3 akutmottagning 3 Länsanalys 3 patientjournal 3 Patientsäkerhet 3 Cosmos 3 Liv och hälsa Ung 3 influensavaccination 3 Miljö 3 vårdval 3 ekologiska livsmedel 3 Östhammar 3 Tierp 3 Heby 3 hälso- och sjukvård 3 sjuksköterskor 2 FoU 2 klimatpåverkan 2 öppna jämförelser 2 psykisk ohälsa 2 ekologisk mat 2 Budget 2 Almedalen 2 palliativ vård 2 vårdrelaterade infektioner 2 Morgongåva 2 vårdbyggnad 2 akutsjukvård 2 bedrägeri 2 lex maria 2 Knivsta 2 Stora Turismpriset 2 Cosmic 2 avfallsåtervinning 2 magsjuka 2 UL 2 antibiotika 2 miljöbyggnad 2 väg 288 2 cellprov 2 patientavgift 2 hälsoundersökning 2 Vårdbarometern 2 Dansresidens 2 regionbildning 2 sjukhuset 2 suicidprevention 2 Innovation Akademiska 2 produktionskök 2 Rudbecklaboratoriet 2 vårdavtal 2 länstransportplan 2 knäprotes 2 cykelstrategi 2 kollektivtrafiknämnden 2 närvårdsavdelning 2 Flogsta vårdcentral 2 sjukvårdens larmcentral 2 journal via nätet 2 Regionförbundet Uppsala län 2 Årets Uppskattning 2 kliniskt utvecklingsår 2 kultur för asylsökande 2 sjukhusstyrelsen 2 Folkhälsomedel 2 jourmottagning 2 Länsbibliotek Uppsala 2 Eric Sahlström Institutet 2 Akademisk sjukhuset 2 Fastighet och service 2 Testa Center 2 p-piller 1 depression 1 hemsjukvård 1 organisation 1 ensamstående 1 RFSU 1 koldioxidutsläpp 1 flykting 1 miljöbil 1 höft- och knäprotesoperationer 1 uppsala universitet 1 journal 1 patientadministration 1 gottsunda 1 Almunge 1 IVF 1 närsjukvård 1 kbt 1 Göran Stiernstedt 1 vaccination 1 datainspektionen 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 missbrukare 1 vårdhygien 1 VRI 1 hedersrelaterat våld 1 videobesök 1 sjukgymnast 1 Landstinget i Värmland 1 antibiotikaresistens 1 bokslut 1 Leicy Olsborn Björby 1 Regionfullmäktige 1 nyanlända 1 förnyelsebara drivmedel 1 stenhagen 1 vinterkräksjuka 1 barnsjukvård 1 framtidstro 1 kvinnors hälsa 1 Mentorskapsprogram 1 hivtest 1 Jonas Skovgaard 1 sprututbyte 1 tobaksfria veckan 1 kulvert 1 undersköterskor 1 Region Uppsal 1 livmoderhalscancer 1 kvalitetsregister 1 fuktskador 1 Rullsand 1 ultuna 1 Närvårdsplatser 1 RELIEF 1 barnhälsovård 1 ehec 1 tech 1 Rasbo vårdcentral 1 patientenkät 1 kulturupplevelser 1 sömnsvårigheter 1 Trafikverket 1 listing 1 områdesansvar 1 Regional kulturplan 1 ekomatsligan 1 trycksår 1 vårdskador 1 gonorré 1 forskning och utbildning 1 framkomlighet 1 UIC 1 läkemedel 1 fluortantens dag 1 fossilfritt 1 Alunda 1 assisterad befruktning 1 neonatal 1 tillgänglighet 1 tandläkare 1 hepatit b 1 videosamtal 1 journalsystem 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 regionförbundet 1 1177 1 behandlingsrekommendationer 1 Innovationsstrategi 1 prognos 1 miljöplan 1 arbets- och miljömedicin 1 sms 1 Kultursamverkansmodellen 1 Anna Källblad 1 informationssäkerhet 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Emma Löfström 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 smittskyddsläkare 1 sterilisering 1 Mobilt närvårdsteam 1 kulturstipendier 1 barnskyddsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 miljöuppföljning 1 översvämning 1 digitala vårdmöten 1 självkänsla 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 Fastighets- och servicenämnden 1 Resultat 2017 1 almi 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 Mobila närvårdsteam 1 SJ 1 patientförsäkring 1 Movingo 1 kerstin westholm 1 hiv 1 missbruksvård 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 evenemang 1 bredband 1 Regionbibliotek Uppsala 1 barn och ungdomspsykiatri 1 LOV 1 ebola 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 barnvaccination 1 matförgiftning 1 smittskyddsenheten 1 Innovationsmotor 1 privattandläkare 1 kulturdoula 1 Konstkuben 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 liv och hälsa 1 Teater 1 tv-inspelning 1 bemanning 1 ungdomar 1 Uppsala health summit 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 forskning 1 kollektivavtal 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 börje wennberg 1 energiförbrukning 1 innovation 1 mobilt hembesöksteam 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 akademisk vårdcentral 1 självmord 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 ingång 100 1 Disa Krosness 1 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1 Effektiv och nära vård 2030 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 kultur 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 konstnärligt utvecklingsstöd 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 digital vård 1 glasögonbidrag 1 trafik 1 barn- och ungdomskultur 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 idrott 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 landstingsbudget 1 samverkansnämnd 1 uppsala-örebro sjukvårdsregion 1 Gijs Weijer 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 Tina Tombrock 1 HBTQ-certifiering 1 vårdstyrelsen 1 läkemedelskommitten 1 syncentralen 1 personalparkering 1 Kulturstipendier för unga 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Regionplan och budget 1 Hälsoäventyret 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 hushållstidning 1 Johnny Svahn 1 arbetsvistelse 1 Regionalt Forum 1 Europeiska antibiotikadagen 1 Litteraturfrämjande 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 kallelse 1 patientavgifter 1 parkering 1 flyktingmottagning 1 städning 1 BUP 1 miljöfordon 1 fastigheter 1 enkät 1 tandborstning 1 ECHO-zon 1 astma 1 Utbildning 1 sjukhus 1 biodrivmedel 1 praktik 1 bokslutskommuniké 1 Kulturting 2017 1 klamydia 1 miljöcertifiering 1 tjänsteresor 1 vårdcentraler 1 förlossningsvård 1 vaccin 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 östervåla 1 fluor 1 Klara Bendz 1 miljömål 1 förskrivning 1 psykoterapi 1 e-tjänster 1 högkostnadsskydd 1 allergi 1 smittsyddsläkare 1 Hållnäs konstkoloni 1 levnadsvanor 1 personalfrågor 1 kyckling 1 uppföljning 1 preventivmedel 1 Valborg 1 remiss 1 hedersdoktor 1 väntetider 1 Mentorsprogram för författare 1 Visa alla taggar
Tre miljoner kronor för en mer tillgänglig kustremsa

Tre miljoner kronor för en mer tillgänglig kustremsa

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 14:45 CEST

Tre miljoner kronor i medfinansiering för att möjliggöra bättre tillgänglighet för båtturism och rörligt friluftsliv vid Ängskärs djuphamn och Äspskär, från både landsida och sjösida. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden att satsa vid sitt möte på torsdagen. Beslutet gäller under förutsättning av medfinansiering från andra parter.

Stöd ges till ozonrening av avloppsvatten

Stöd ges till ozonrening av avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 14:44 CEST

​Regionala utvecklingsnämnden medfinansierar en pilotanläggning för ozonrening av läkemedelsrester och resistenta bakterier i avloppsvattnet från Akademiska sjukhuset med 750 000 kronor under åren 2018 – 2019. Lyckas projektet blir det en viktig pusselbit i kampen mot antibiotikaresistens.

​Region Uppsala vidtar sparåtgärder mot hotande underskott

​Region Uppsala vidtar sparåtgärder mot hotande underskott

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 13:00 CEST

Region Uppsala har beslutat att vidta omedelbara åtgärder för att minska sina kostnader. Bland annat införs nu ett generellt stopp för nya anställningar och anlitande av konsulter. Alla inköp som inte är akuta skjuts på framtiden.

Goda omdömen för sjukhusvården i Uppsala län

Goda omdömen för sjukhusvården i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 10:09 CEST

Under våren har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård i Sverige berättat vad de tyckte om sjukhusvården i en stor nationell undersökning. Överlag har man ett gott intryck av specialiserad somatisk vård*. För Region Uppsalas del rör det sig om nästan 8000 svar – även här gäller det att vården får goda omdömen.

Go Adventure nominerad till Stora Turismpriset 2018

Go Adventure nominerad till Stora Turismpriset 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 09:58 CEST

Go Adventure, som bland annat arrangerar takvandringar på Uppsala slott, nomineras som Uppsala läns kandidat till 2018 års Stora Turismpriset. Priset firar 25 år i år och delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Priset är på 100 000 kronor.

Från hembesök till vårdavdelning – utan att passera akuten

Från hembesök till vårdavdelning – utan att passera akuten

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 09:06 CEST

Mobila närvårdsteam får nu möjligheten att lägga in patienter som är i behov av Akademiska sjukhuset resurser utan att behöva gå via akutmottagningen. Tidigare har dessa patienter behövt besöka akutmottagningen för en andra bedömning. Uppskattningsvis rör det sig om cirka fem patienter i veckan som nu slipper denna mellanlandning, en vinst både för patienten och akutmottagningen.

54 nyutbildade specialistsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset

54 nyutbildade specialistsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 08:33 CEST

Efter sommaren börjar 54 nyutbildade specialistsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Sjuksköterskorna har utbildats till specialistkompetens under ett år med studielön, som en satsning av Region Uppsala.

Region Uppsala blir innovationsmotor med stöd av Vinnova

Region Uppsala blir innovationsmotor med stöd av Vinnova

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 13:59 CEST

Region Uppsala har beviljats medel från innovationsmyndigheten Vinnova för att bli en så kallad innovationsmotor, med särskilt fokus på att förbättra samverkan med externa företag inom sjukvårdssektorn. Projektet får 4,2 miljoner kronor fördelat på tre års tid (2018 - 2020).

​Vårdcentraler i Uppsala län öppnar för videosamtal

​Vårdcentraler i Uppsala län öppnar för videosamtal

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 10:00 CEST

Med start den 28 augusti kommer patienter i Uppsala län att kunna besöka sin vårdcentral via videosamtal i stället för fysiskt. – Det här är ett viktigt steg mot att göra vården tillgängligare för alla invånare via nya, digitala kanaler, men med samma höga patientsäkerhet som vid andra vårdmöten, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

​Vårdcentral i Rasbo öppnar igen

​Vårdcentral i Rasbo öppnar igen

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 13:00 CEST

Torsdagen den 6 september kommer vårdcentralen i Rasbo att öppna igen.

​Nytt centrum för att utveckla teknologier för framtidens läkemedel invigt – stöds av Region Uppsala

​Nytt centrum för att utveckla teknologier för framtidens läkemedel invigt – stöds av Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 14:00 CEST

Idag invigdes Testa Center i Uppsala, ett innovationscenter där teknologier och produkter för framtidens läkemedel utvecklas. Region Uppsala är en av många aktörer som bidragit till att satsningen kan bli av.

Länsanalys: Högkonjunkturen håller i sig och förstärks

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 08:30 CEST

​Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, andra kvartalet 2018.

​Akademiska får i uppdrag att fram ny styrmodell

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 16:53 CEST

Akademiska sjukhuset får i uppdrag att ta fram en utvecklad styrmodell. Syftet är att få en ekonomi i balans. Beslutet har fattats av regiondirektör Staffan Isling efter samråd med sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).

​Klart för bygge av nytt kök för patientmaten

​Klart för bygge av nytt kök för patientmaten

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 18:28 CEST

Region Uppsala kommer att uppföra ett nytt produktionskök för patientmaten vid Akademiska sjukhuset. Idag beslutade regionfullmäktige att godkänna att projektet går vidare till genomförande. – Det har tagit lång tid, men nu ser vi fram emot att kunna erbjuda patienterna på Akademiska sjukhuset mat från eget tillagningskök, säger Johan Edstav (MP), ordf för fastighets- och servicenämnden.

​Distriktssköterskemottagning i Morgongåva öppnar igen

​Distriktssköterskemottagning i Morgongåva öppnar igen

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 13:00 CEST

Från måndagen den 20 augusti kommer distriktssköterskemottagningen i Morgongåva att återuppta sin verksamhet efter en längre tids stängning.

​Operationer kan genomföras trots översvämning

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2018 11:08 CEST

Steriltekniska avdelningen vid Akademiska sjukhuset är fortfarande ur bruk, efter den översvämning som uppstod efter söndagens kraftiga regnväder. Trots detta kan operationer genomföras som vanligt, med hjälp från kringliggande sjukhus.

Översvämning på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2018 18:20 CEST

Det kraftiga skyfallet som drabbade Uppsala under söndagen har lett till översvämning på vissa delar av Akademiska sjukhuset. Översvämningen har drabbat sterilcentralen hårdast och arbetet med att få undan vattnet pågår för fullt.

​Utbrott av ehec-smitta i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 10:14 CEST

Region Uppsalas smittskyddsenhet utreder just nu ett utbrott av ehec i Enköpings kommun. Hittills finns 19 bekräftade fall och man letar nu tillsammans med Enköpings kommun och Folkhälsomyndigheten efter smittkällan.

Kampanj för unga vuxna om fri tandvård

Kampanj för unga vuxna om fri tandvård

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 08:50 CEST

Det kostar inget att gå till tandvården fram till året man fyller 23. Det vill Folktandvården öka kunskapen om med filmer i sociala medier.

​Klart om tillfällig flytt av Flogsta vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 11:17 CEST

Nu finns en beslutad plan för den kommande flytten av verksamheten vid Flogsta vårdcentral. Från och med i höst kommer Flogsta vårdcentral att finnas på tre platser i Uppsala: Stenhagen, Kungsgärdet och Samariterhemmet. Fram tills dess håller Flogsta vårdcentral öppet som vanligt i sina nuvarande lokaler.