Skip to main content

Avesina AB föreslås ta över driften av länets mammografi

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 13:21 CEST

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott beslutade idag på förmiddagen att anta anbud från Avesina AB avseende drift av mammografin i länet.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen genomfört en upphandling av driften vid länets mammografiverksamhet. Upphandlingen avser både den löpande screeningen och den kliniska mammografin.

Efter sedvanlig annonsering inkom sex anbud. Fem av anbudsgivarna uppfyllde kraven i den första delen av anbudsprövningen och kvalificerade sig därmed för anbudsutvärdering. Anbudet från Avesina AB uppfyller samtliga obligatoriska krav samt ger mest fördelaktiga pris.

Avesina AB verkar inom området kvinnohälsovård och har verksamhet på flera orter i landet, bland annat i Stockholm och Linköping. Avesina AB tar över mammografin inom Landstinget i Uppsala län den 1 april 2009.

Redan vid årsskiftet centraliseras mammografiverksamheten i länet till Samariterhemmets sjukhus i Uppsala. Bakgrunden är införandet av den moderna digitala röntgentekniken.

Ökad tillgänglighet
- Övergången till nya digitala instrument höjer kvaliteten genom ökad träffsäkerhet. Att samla all mammografi till ett centrum i Uppsala ökar tillgängligheten. Enligt avtalet ska Avesina, förutom kontorstid, även hålla öppet två vardagskvällar och fyra lördagar per år, säger Ismail Kamil (fp), ordförande för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

De övriga anbudsgivarna har möjlighet att inom 10 arbetsdagar överpröva beslutet.

Ytterligare upplysningar:
Ismail Kamil (fp), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 070-529 60 28
Bodil Aksén, utredare på hälso- och sjukvårdsavdelningen, 070-611 78 15
Henrik Pederby, informationsdirektör, 070-586 11 50

http://www.lul.se/templates/page____173.aspx