Skip to main content

Fler samtal når fram till vårdcentralerna

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:36 CEST

Telefontillgängligheten till vårdcentralerna inom den offentliga Primärvården i Uppsala läns landsting ökar. Allt fler samtal besvaras.  Det visar resultatet av ”Väntetider i vården”, som presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dagarna.

Färska siffror från mars månad, visar att 97 % av alla samtal som kommit in till landstingets vårdcentraler (de offentligt drivna) besvaras samma dag (att jmf med 50 %, mars 2007).

- En av Primärvårdens viktigaste målsättningarna är att öka tillgängligheten till vården för våra länsinvånare. Siffrorna talar sitt tydliga språk, tillgängligheten har förbättrats, vilket naturligtvis känns jättebra. Jag vill ge en stor eloge till dem som jobbar ute på våra vårdcentraler, de är de som åstadkommit förbättringarna, säger Torun Hall, tf Primärvårdsdirektör Landstinget Uppsala län.

Tillgängligheten till vården, det vill säga antalet som har erbjudits tid för nybesök hos läkare inom 7 dagar (i enlighet med vårdgarantin) har också förbättrats. Medelvärdet är enligt mars mätningarna, 90,3 % (att jmf med 78 %, mars 2007).

”Väntetider i vården” görs två gånger per år, en gång i mars och en gång i oktober. Mätningarna görs länsvis och för hela riket totalt. Läs mer på www.vantetider.se (SKL).

För mer information kontakta:
Torun Hall, tf primärvårdsdirektör, Landstinget Uppsala län
Tel: 070-280 22 62
Louise Arodén Arvidsson, informationschef, Primärvården, Landstinget Uppsala län
Tel: 070-699 16 26

http://www.lul.se/pressmeddelanden