Skip to main content

Hög överlevnad av lungcancer i Uppsala län

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 15:58 CET

Kvinnor som insjuknar i lungcancer har den högsta överlevnaden om de bor i Uppsala län.

Det visar en ny jämförande studie av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som presenteras idag.

Rapporten Öppna jämförelser har tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting och är en sammanställning av jämförelser mellan landstingen av medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader under de senaste åren. Resultaten mäts genom 162 olika indikatorer.

Undersökningen visar att Landstinget i Uppsala län håller en fortsatt hög standard när det gäller medicinska resultat såsom stroke-, hjärt- och cancersjukvård. Uppsala län har bland annat det lägsta antalet dödsfall när det gäller så kallade ischemiska hjärtsjukdomar, till exempel akut hjärtinfarkt.

Prevention mot livmodershalscancer
Inom några områden sticker Uppsala län ut åt andra hållet. Landstinget har den lägsta andelen kvinnor i åldrarna 23-60 år som har genomgått gynekologisk cellprovskontroll, 66 procent jämfört med riksgenomsnittet 80 procent. Detta förklaras delvis av att registret som används för att skicka ut kallelser innehåller föråldrade uppgifter. Men det finns också kvinnor som avstår från att göra cellprovskontroll.

– Det är bekymmersamt eftersom kontrollen är viktig för att förebygga livmoderhalscancer. Vi behöver informera för att öka kvinnors medvetenhet, säger Birgitta Segeblad, överläkare vid kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset.

Nu har forskare i Uppsala utvecklat ett virustest som kan användas hemma, som ger möjlighet att upptäcka förstadier till cancer i ett betydligt tidigare skede.

– Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 50 år och alla kvinnor över 50 gör nu detta test i stället för traditionell cellprovtagning. Vi hoppas att det ska leda till att fler gör testet, säger Matts Olovsson, överläkare vid kvinnokliniken.

Vårdrelaterade infektioner
Uppsala län hade också den högsta andelen vårdrelaterade infektioner hos barn i neonatalvård, 13,1 procent jämfört med riksgenomsnittet 5,0.

– Det beror på att Akademiska sjukhuset är inriktat på att vårda de allra svåraste fallen och tidigast födda barnen. Om man tar hänsyn till detta har vi inte en högre andel infektioner än andra sjukhus. Vi arbetar hårt med att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och vi har sett resultat av det arbetet, säger Erik Norrmann, verksamhetschef vid Akademiska sjukhusets neonatalavdelning.

Läs mer:Pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting
http://www.skl.se/press/nyheter_2/stor-forbattringspotential-for-behandling-av-diabetes

Rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/halso-och-sjukvard/oppna-jamforelser-2013-halso-och-sjukvard-jamforelser-mellan-landsting.html

Mer information:
Sven-Arne Åsman, chefscontroller, Landstingets ledningskontor, tel 070-611 12 09
Birgitta Segeblad, överläkare, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 57 93
Matts Olovsson, överläkare Akademiska sjukhuset, tel 0739-45 44 65
Erik Norrmann, verksamhetschef, neonatalavdelningen, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 96 28