Skip to main content

Kostnaderna för läkemedel ökar men pengar och miljö sparas ändå!

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 09:23 CET

Kostnaderna för läkemedel i Landstinget i Uppsala län fortsätter att öka. Den totala ökningen förra året var ungefär sju procent. Ändå har man lyckats spara nästan fyra miljoner på ökad förskrivning av omeprazol. Dessutom har miljön besparats i form av fler sålda startförpackningar (lägre kassering av icke använda mediciner) och minskad förskrivning av antibiotika.

Förra året såldes läkemedel och hjälpmedel för 1,2 miljarder kronor i Uppsala län. Siffran inkluderar även receptfria medel. Läkemedelskostnaden utgör ungefär tio procent av landstingets kostnader. Kostnaden för förskrivning i öppenvården har ökat med 4,4 procent 2006 jämfört med året innan. Kostnaden för slutenvården visade en ökning med tio procent. De läkemedel som ökar mest i kostnader är nya dyra läkemedel för behandling av cancersjukdomar och reumatiska sjukdomar.

När det gäller besparingsmålen 2006 kring läkemedelsförskrivning har ökningen av andelen omeprazol av protonpumpshämmare (läkemedel vid magsår med mera) varit nästan 20 procent. Detta har gett en årsbesparing på 3,9 miljoner kronor.

Även när det gäller miljön har landstinget visat bra resultat 2006. Andelen startförpackningar har ökat. Förutom att startförpackningar kan ge ekonomisk vinst besparas miljön från stora mängder läkemedel som bara kasseras. Vidare blev förskrivningen av vissa miljöskadliga antibiotika lägre än under förra året. Detta är en välkommen förändring ur både miljösynpunkt och resistensutvecklingssynpunkt.


För mer information:
Thomas Lindqvist, informationsapotekare
Mobil: 070-595 04 81

Theres Olsen, projektledare Läkemedel och miljö
Mobil: 070-746 57 57

Ulrika Hurtig, informatör
Telefon: 018-500 222
Mobil: 070-688 40 62