Skip to main content

Läkemedelskommittén: Åtgärder behövs för att minska läkemedelsförbrukningen hos äldre

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 15:46 CET

Äldre i Uppsala län får mest läkemedel i landet. Det visar en jämförande
undersökning som offentliggörs av Sveriges Kommuner och Landsting idag.

- Vi ser mycket allvarligt på det här. Undersökningen visar att många äldre
får tio eller fler läkemedel per dag. Vi vet att samtidig användning av
många läkemedel ökar risken för biverkningar, säger Kerstin Hulter Åsberg,
ordförande i Läkemedelskommittén.

Statistiken från SKL visar att landstinget ligger bra inom flera områden,
bland annat när det gäller antibiotikaförskrivningen och förekomsten av
riskfyllda läkemedelskombinationer till äldre. Sömnmedelsanvändningen har
också minskat, efter en sömnkampanj riktad till allmänheten.

Däremot ligger Landstinget i Uppsala län dåligt till när det gäller
läkemedelsförbrukningen hos äldre. Landstinget har den högsta andelen
personer i åldrarna 80 år och äldre som får tio eller fler läkemedel per
dag.

- Det finns flera anledningar till detta säger Kerstin Hulter Åsberg. Bland
annat har vi av tradition landets högsta andel äldre med apodos. Då syns
alla läkemedel till skillnad från landsting som tillhandahåller läkemedel
till patienter på särskilda boenden via läkemedelsförråd. Det hänger också
samman med att många äldre har flera diagnoser och följer flera
vårdprogram. En och samma patient kan ha flera läkare, men det saknas ofta
någon som har ett övergripande ansvar för hela läkemedelslistan, säger
Kerstin Hulter Åsberg.

- Vi har frågat landstingets primärvårdsläkare och geriatriker om deras
uppfattning. De uppger tidsbrist som den främsta orsaken. Det kan vara
svårt att hinna gå igenom en lång läkemedelslista under en alltför kort
besökstid.

- Vi har arbetat under många år med att sprida information om läkemedel
till äldre, men det är uppenbart att det krävs mer insatser för att få en
bättre läkemedelsanvändning för de äldre i Uppsala län. Vår första åtgärd
blir att analysera siffrorna närmare för vidare åtgärder. Vi har sedan
tidigare utarbetat en speciell handlingsplan där vi trycker på att varje
äldre patient borde ha en läkare med samordningsansvar för den totala
läkemedelsbehandlingen.

- Det här är inget vi löser på egen hand. Det krävs att alla samarbetar.
Förutom läkare och vårdpersonalen måste vi också involvera
pensionärsorganisationerna, patienterna själva och deras anhöriga.

Ytterligare information:
Kerstin Hulter Åsberg, ordförande Läkemedelskommittén, tel 070-64 18 189
Agneta Eklund, läkemedelschef Läkemedelsenheten, tel 070-52 161 78

http://www.lul.se/pressmeddelanden