Skip to main content

Landstinget startar försök med kultur på recept

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2016 10:34 CEST

I höst inleder landstinget en försöksverksamhet med ”kultur på recept”, där vissa patientgrupper kommer att erbjudas att delta i kulturaktiviteter.

– Vi hoppas mycket på det här. Det är en möjlighet för kulturen att göra en insats för folkhälsan, säger kulturnämndens ordförande Johnny Svahn (S).

Kultur på recept vänder sig till patienter med psykisk ohälsa eller utbredd smärta som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Under hösten genomförs ett försök vid Örsundsbro och Gottsunda vårdcentraler, där vissa patienter kommer att erbjudas kultur på recept.

Under tio veckor träffas deltagarna varje vecka och tar del av olika kulturaktiviteter, till exempel slöjd, film och dans. Efter försöksperioden görs en utvärdering.

– Det finns forskning som visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till bättre hälsa och snabbare rehabilitering. Det här ett komplement till vårdens traditionella behandlingar och en möjlighet för människor som ibland har varit borta länge från arbetslivet att komma in i ett sammanhang som ett steg på vägen tillbaka, säger Johnny Svahn.

Kultur på recept infördes först av Region Skåne. Försök pågår nu i flera andra landsting och regioner. Den preliminära budgeten för landstingets försöksverksamhet är 500 000 kronor.

Kontaktpersoner:

Johnny Svahn, (S), ordförande för kulturnämnden, tel 070-552 27 33
Pernilla Högström, enhetschef, Kulturenheten, tel 070-611 60 15
Pia-Marit Ekström, kulturstrateg, Kulturenheten, tel 073-868 11 47