Skip to main content

Landstingets läkemedelskostnader ligger stabilt

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 11:20 CET

Landstinget i Uppsala län har lyckats vända trenden och fått stopp på kostnadsökningarna för läkemedel. Det visar ny statistik för 2009 års förbrukning.

- En bidragande orsak är att läkarna har blivit bättre på att följa läkemedelskommitténs rekommendationer. Det innebär att man väljer billigare, likvärdiga alternativ till de mest kända preparaten, och det är en positiv utveckling säger Thomas Lindqvist, informationsapotekare vid landstinget.

Landstingets kostnad för varor inom läkemedelsförmånen uppgick 2009 till 711,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 2 miljoner kronor eller 0,3 procent jämfört med föregående år, vilket är lägre än inflationen.

De stabila läkemedelskostnaderna beror också på att patenten för flera stora preparat, såsom Efexor, Casodex och Fosamax har gått ut. Detta har lett till fler fabrikat, ökad konkurrens och sänkta priser. Som ett exempel kan nämnas att prispressen på sex patentlösa preparat minskade landstingets läkemedelskostnader med cirka 17,5 miljoner kronor.

Inom några områden ökade läkemedelskostnaderna. Det gäller främst områdena reumatologi, astma/KOL, ADHD samt onkologi.

Ytterligare upplysningar:
Thomas Lindqvist, informationsapotekare, tel 070-59 50 481

 

http://www.lul.se/pressmeddelanden

E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se