Skip to main content

Ny storregion bör utgå från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 17:10 CEST

Om det ska bildas en Region Svealand bör den utgå från nuvarande sjukvårdsregion. Det skriver Landstinget i Uppsala län i ett yttrande till Kammarkollegiet som beslutades av landstingsstyrelsen.

Landstinget i Uppsala län är i ett första steg positiv till en utvecklad samverkan inom sjukvårdsregionen. Det utökade samarbetet kan gälla till exempel hälso- och sjukvårdsområdet, kulturfrågor, kollektivtrafik, infrastruktur, miljö och övriga utvecklingsfrågor.

─ Vi vill ta ansvar och visa ledarskap för utvecklingen av vår region. Det finns ett stort behov av ökad samverkan på en lång rad områden. För oss är utgångspunkten en stark region för tillväxt och utveckling i hela regionen. Vi känner ett ansvar för att utveckla det samarbete som nu pågår, säger Erik Weiman (M), ordförande för landstingsstyrelsen.

Ytterligare information:
Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande, 070-691 60 26
Jessica Elgenstierna, presschef, 018-611 60 91, 070-611 39 51

http://www.lul.se/pressmeddelanden

E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se