Skip to main content

Nytt ersättningssystem ska ge landstingets sjukhus stabilare ekonomi

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 13:44 CEST

Landstinget har sett över ersättningssystemet för sjukhus. Enligt ett förslag ska sjukhusen i framtiden huvudsakligen finansieras genom en fast ersättning, till skillnad från den nuvarande situationen med en hög rörlig andel.

– Som universitetssjukhus har Akademiska sjukhuset ett komplext uppdrag. Erfarenheter från andra landsting visar att det i sådana fall fungerar bättre med anslag, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Det nya systemet ger inte automatiskt Akademiska sjukhuset mer pengar att röra sig med. Det som ändras är beräkningsgrunden.

Med det nuvarande systemet lägger landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse varje år en beställning, där man anger volymer av olika former av vård och behandling, som sedan ersätts utifrån en särskild taxa. Mer än hälften av Akademiska sjukhusets ersättning har varit rörlig och för Lasarettet i Enköping har den rörliga delen varit ännu högre, så mycket som tre fjärdedelar.

Med det nya sättet att räkna kommer minst 94 procent av ersättningen till sjukhusen att vara en fast ersättning, motsvarande ett anslag. Den återstående delen betalas ut om sjukhusen uppfyller vissa kvalitets- och tillgänglighetsmål samt särskilda satsningar för att främja kvalitetsutveckling och förbättrade arbetssätt i vården.

– Vi kommer att ha mindre detaljstyrning av vilka volymer av ingrepp och behandlingar som ska göras och på så sätt får sjukhusen en ökad frihetsgrad. Samtidigt får de ett tydligt uppdrag att tillfredsställa det vårdbehov som finns. Sjukhusen har ett ansvar för kösituationen i länet, säger Anna-Karin Klomp.

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har deltagit i arbetet med att ta fram en ny ersättningsmodell. Sjukhusdirektör Lennart Persson är positiv till förändringen.

– Med en ökad andel fast ersättning får Akademiska sjukhuset bättre förutsättningar för att fortsätta ligga i framkant när det gäller den högspecialiserade vården. Sjukhuset får en stabilare ekonomi och kan planera mer långsiktigt, säger Lennart Persson.

Sjukhuschef Thomas Ericson vid Lasarettet i Enköping ställer sig också bakom det nya systemet.

– För oss fungerar både rörlig och fast ersättning, men det är viktigt att vi har samma ersättningssystem för båda sjukhusen, säger sjukhuschef Thomas Ericson.

Förslaget till nytt ersättningssystem ska behandlas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 19 maj och därefter i landstingsstyrelsen. Det slutgiltiga beslutet om ersättningssystem tas av landstingsfullmäktige i juni.

Mer information:
Anna-Karin Klomp (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-611 60 82
Björn Larsson, budgetchef, tel 070-611 46 70