Skip to main content

Patienterna ger högt betyg till sjukhusvården i länet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:01 CEST

De flesta patienter ger ett mycket högt betyg till den specialiserade
sjukhusvården. Det visar en stor enkätundersökning som presenteras av
Sveriges kommuner och landsting idag.

Landstinget i Uppsala län utmärker sig med högre siffror för
tillgängligheten inom den öppna specialiserade sjukhusvården än
riksgenomsnittet.

Den nationella patientenkäten har genomförts i 19 landsting i Sverige, med
syfte att ta reda på hur patienterna upplever kvaliteten inom vården.

I Uppsala län har närmare 15 000 enkäter skickats ut till patienter vid
Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Elisabetsjukhuset samt ett
30-tal privata läkare. Svarsfrekvensen låg på 61 procent inom öppenvården
och 67 procent för patienter som varit inlagda vid sjukhus.

Patienterna har fått sätta omdömen på sina vårdgivare när det gäller
bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd
nytta och om de kan rekommendera den vård de fått till andra. Svaren har
vägts samman till en betygsskala från 0 till 100, och inom de flesta
områden ligger betyget för landstinget i Uppsala län mellan 80 och 90.

Skillnaderna mellan landstingen är små och i de flesta fall ligger
landstinget nära riksgenomsnittet. En siffra avviker, nämligen
tillgänglighet inom den öppna vården, där landstinget får betyget 84,
jämfört med rikssnittet 79. Information och delaktighet inom den öppna
specialistvården får också något högre betyg.

- Vad vi kan utläsa av siffrorna är det framför allt de privata läkarna som
drar upp betyget för öppenvården, säger Niklas Rommel, tf hälso- och
sjukvårdsdirektör.

- Även om resultaten är positiva, finns det mycket att arbeta vidare med.
Verksamheterna har fått ta del av alla svar, inklusive mer allmänna
synpunkter från patienterna. Tanken är att det ska användas som ett
underlag för att kunna fortsätta utveckla sjukvården.

Läs mer:
Undersökningen:
http://www.indikator.org/publik/

Pressmeddelande från SKL:
http://www.skl.se/web/Patienter_nojda_med_sjukhusvarden.aspx

Ytterligare information:
Niklas Rommel, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 0706-28 61 88
Ismail Kamil (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-529
60 28

http://www.lul.se/pressmeddelanden

E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se