Skip to main content

Pressmeddelande - Länskirurgi

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 16:11 CEST

Ytterligare upplysningar:

Mats O Karlsson, landstingsstyrelsens ordförande (s),
018-611 60 16, 070-517 60 16
Per Olof Osterman, landstingsdirektör,
018-611 60 40, 070-374 72 92
Henrik Pederby, tf informationsdirektör,
018-611 60 95, 070-586 11 50

Med syfte att utnyttja resurserna bättre vill landstinget utreda förutsättningarna för en gemensam organisation för kirurgiverksamheten vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Den medicintekniska utvecklingen har det senaste decenniet förändrat förutsättningarna för kirurgin. Vårdtiderna har kortats. Särskilda enheter för kortvårdskirurgi har inrättats där patienten går hem samma dag som han eller hon opereras. Samtidigt ökar specialiseringen vilket innebär att de mindre sjukhusen inte har möjlighet hålla en bred kompetens inom olika områden.

Långsiktiga politiska beslut
För att möta de nya behoven beslutade landstinget redan 1995 att öka samverkan genom den så kallade länskirurgin, och 2003 beslöt landstinget att satsa på en långsiktig utveckling av kortvårdskirurgi. Beslutet innebär att kortvårdskirurgin ska samlas på Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset medan verksamheten på Samariterhemmets sjukhus i Uppsala läggs ned senast 2010.

Nu vill landstinget gå vidare i sitt arbete med att anpassa kirurgin till de nya kraven. Med syfte att skapa förutsättningar för en optimal arbetsfördelning inom länets kirurgiska verksamhet ska utredningen pröva en modell där kirurgin läggs i en och samma organisation

Verksamheten i Enköping ska växa
Beslutet från 2003 står fast vilket innebär att verksamheten på Lasarettet i Enköping ska utvecklas både vad gäller volym och innehåll. Patienter från andra delar av länet kommer i större omfattning än idag opereras på Lasarettet i Enköping.

- Syftet är att utnyttja landstingets gemensamma resurser mer effektivt och samtidigt underlätta möjligheterna för en likartad vård i hela länet, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats O Karlsson.

Landstingsdirektören ska återkomma i slutet av november med ett förslag på en aktivitets- och tidsplan för det fortsatta arbetet.