Skip to main content

Pressmeddelande - Landstingets röntgenverksamheter

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 16:12 CEST

Ytterligare upplysningar:

Mats O Karlsson, landstingsstyrelsens ordförande (s),
018-611 60 16, 070-517 60 16
Per Olof Osterman, landstingsdirektör,
018-611 60 40, 070-374 72 92
Henrik Pederby, tf informationsdirektör,
018-611 60 95, 070-586 11 50

Utvecklingen inom röntgenområdet skapar nya krav och möjligheter. Landstinget ska nu utreda en gemensam ledning av landstingets verksamheter inom röntgen.

Utvecklingen inom röntgen har gått mycket snabbt. Från att ha varit en diagnostisk specialitet är idag röntgen även en behandlande specialitet. Exempel på detta är så kallade ”ballongsprängningar” i hjärtats kranskärl. Digitaliseringen har också förändrat förutsättningarna för röntgenverksamhet. Nu kan undersökningen utföras på en plats medan röntgenbilderna kan granskas på en annan.

Idag bedrivs röntgenverksamheten inom tre av landstingets förvaltningar: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt Primärvården. Den snabba utvecklingen ställer nya krav på ökad samordning av kapacitetsutnyttjande och investeringar, något som den nuvarande delade organisationen inte ger möjlighet till. Utredningen ska nu pröva möjligheten att samla röntgenverksamheten i en och samma organisation.

Röntgen i hela länet
Lokaliseringsfrågorna berörs dock inte av utredningen. 2004 fastställdes en långsiktig plan för länets röntgenverksamhet med målet att röntgenservice ska finnas i Enköping, Norduppland och Uppsala år 2010. Den planen står fast.

Landstingsdirektören ska återkomma i slutet av november med ett förslag på en aktivitets- och tidsplan för det fortsatta arbetet.