Fjizsjqymeegfylkokkv

Schyst! ska få Värmland att kommunicera mer jämlikt

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 19:54 CEST

Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och reflekterar sällan över våra exakta ordval och uttryck. För att motverka att vi omedvetet förstärker och vidmakthåller myter och stereotypa föreställningar har Region Värmland tagit fram Schyst! – en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt.

R0aep62dbwv1iqjyy38n

Påminnelse PRESSINBJUDAN: Schystare kommunikation för ökad tillväxt

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 06:45 CEST

Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och reflekterar sällan över våra exakta ordval och uttryck. För att motverka att vi omedvetet förstärker och vidmakthåller myter och stereotypa föreställningar har Region Värmland tagit fram Schyst! – en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt. När: 14 april, 11.00 Var: Ljusgården, Region Värmland (Lagergrensgatan 2)

V6eg13kirajpnsrrvpwj

Värmlands framtid drog fullt hus

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 18:02 CEST

Aldrig tidigare har uppslutningen kring en regional utvecklingsstrategi i Värmland varit så stor som när Värmlandsstrategin togs fram. Men ord är en sak och handling en annan. Konferensen ”Värmlandsstrategin – från ord till handling” drog på torsdagen fullt hus.

Media-no-image

Pressinbjudan: Värmlandsstrategin – från ord till handling

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 08:16 CEST

På torsdag eftermiddag arrangeras konferensen ”Värmlandsstrategin – från ord till handling”. Ett par hundra deltagare från företag, myndigheter och organisationer kommer att diskutera hur vi nu tillsammans når de mål som sattes upp i Värmlandsstrategin.

Konferensen blir det officiella startskottet för arbetet med att förverkliga målen i Värmlandsstrategin. På pressträffen berättar regionrådet Catarina Segersten Larsson om hur Region Värmland arbetar för att få alla parter i Värmland att dra åt samma håll i viktiga utvecklingsfrågor och om bakgrunden till strategin.

Media är välkomna att delta på konferensen under torsdagseftermiddagen. 

Tid: torsdagen den 10/4 kl 12.00

Plats:  Rum Fridolf Rhudin, Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A

Kontaktpersoner:

Catarina Segersten Larsson: tel 054-701 10 12

Hedvig Bergenheim: tel 054-701 10 19, 070-297 15 80, hedvig.bergenheim@regionvarmland.se

Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling.
Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.

På torsdag arrangeras konferensen ”Värmlandsstrategin – från ord till handling”. Ett par hundra deltagare från företag, myndigheter och organisationer kommer att diskutera hur vi nu tillsammans når de mål som sattes upp i Värmlandsstrategin. Inför konferensen ordnar Region Värmland en pressträff om det fortsatta arbetet med Värmlandsstrategin.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Värmlandsstrategin – från ord till handling

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 07:10 CEST

På torsdag eftermiddag arrangeras konferensen ”Värmlandsstrategin – från ord till handling”. Ett par hundra deltagare från företag, myndigheter och organisationer kommer att diskutera hur vi nu tillsammans når de mål som sattes upp i Värmlandsstrategin.

Konferensen blir det officiella startskottet för arbetet med att förverkliga målen i Värmlandsstrategin. På pressträffen berättar regionrådet Catarina Segersten Larsson om hur Region Värmland arbetar för att få alla parter i Värmland att dra åt samma håll i viktiga utvecklingsfrågor och om bakgrunden till strategin.

Media är välkomna att delta på konferensen under torsdagseftermiddagen. 

Tid: torsdagen den 10/4 kl 12.00

Plats:  Rum Fridolf Rhudin, Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A

Kontaktpersoner:

Catarina Segersten Larsson: tel 054-701 10 12

Hedvig Bergenheim: tel 054-701 10 19, 070-297 15 80, hedvig.bergenheim@regionvarmland.se


Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling.
Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.

På torsdag arrangeras konferensen ”Värmlandsstrategin – från ord till handling”. Ett par hundra deltagare från företag, myndigheter och organisationer kommer att diskutera hur vi nu tillsammans når de mål som sattes upp i Värmlandsstrategin. Inför konferensen ordnar Region Värmland en pressträff om det fortsatta arbetet med Värmlandsstrategin.

Läs vidare »
Media-no-image

Beslut om Nationell transportplan: Viktiga infrastruktursatsningar nu möjliga för Värmland

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 12:53 CEST

Regeringen presenterade idag Nationell transportplan för åren 2014-2025. För Värmlands del innehåller den flera positiva nyheter.

- Trafikverket gjorde en bra analys av Värmlands brister och problem vad gäller infrastruktur och det är glädjande att deras förslag nu till stor del ingår i den beslutade planen. Resultatet är också ett kvitto på det goda samarbete som vi haft i länet mellan kommunerna, Region Värmland och Trafikverket, säger Tomas Riste, regionråd.

- Vi har också haft ett mycket bra samarbete med regeringens representant i Trafikutskottet, Jan-Evert Rådström. Hans insatser har betytt mycket för att Värmland har kommit så väl ut, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.

En viktig satsning som nu finns med i planen handlar om att korta restiderna och öka punktligheten på järnvägssträckan Oslo-Karlstad- Stockholm. För det krävs stora förbättringar på Värmlandsbanan och Karlstad central. Sedan våren 2011 driver därför Region Värmland tillsammans med Karlstad kommun och Trafikverket  projektet Tåg i tid. Nu har regeringen valt att finansiera stora delar av projektet, 422 miljoner satsas på att bygga bort så kallade flaskhalsar längs den 20 mil långa Värmlandsbanan. Pengarna ska också gå till en ombyggnad av Karlstad central samt till att bygga nya mötesspår och en flytt av rangering och godshantering till Välsviken.

- Det här är satsningar som kommer att förbättra restider och punktlighet såväl till och från Värmland som inom länet. Det känns mycket positivt och viktigt inte minst för det värmländska näringslivet, säger Catarina Segersten Larsson.

Regeringen har för första gången också valt att lyfta in en så kallad åtgärdsvalsstudie över riksgränsen mot Norge för att undersöka hur restiderna för personresor kan förbättras mellan Oslo och Stockholm

- För Värmland som gränsregion är det här en viktig fråga som vi fört fram vid ett flertal tillfällen till vår infrasturkturminister. Det är positivt att regeringen nu lyft in åtgärdsvalstudien i planen, säger Tomas Riste.

Ytterligare en satsning viktig för Värmland är ombyggnationen av E18 väster om Karlstad. Där satsas pengar på ombyggnation till mötesfri väg delvis i ny sträckning samt åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för att skydda Sörmons vattentäkt.

Sammanlagt avsätter regeringen 522 miljarder kronor till infrastruktur. De flesta av satsningarna sker i storstadsområdena. Flera av dem kan dock gynna även Värmland. Exempelvis investeringar på ökad kapacitet på väg och järnväg i stockholmsområdet. Satsningarna på järnväg kompletterar exempelvis åtgärderna inom ramen för Tåg i tid.


I samband att regeringen beslutade om nationell plan togs även beslut om den ekonomiska ramen för Länstransportplanen i Värmland, det vill säga hur mycket pengar Värmland tilldelas för huvudsakligen regionala satsningar. Beslutat belopp är 925 miljoner kronor för perioden 2014-2025.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Riste, regionråd, 054-7011011

Catarina Segersten Larsson, regionråd, 054-701 10 12

Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling.
Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.

Regeringen presenterade idag Nationell transportplan för åren 2014-2025. För Värmlands del innehåller den flera positiva nyheter. - Resultatet är ett kvitto på det goda samarbete som vi haft i länet mellan kommunerna, Region Värmland och Trafikverket, säger Tomas Riste, regionråd.

Läs vidare »
Media-no-image

Påminnelse PRESSKONFERENS IDAG – Bättre användning av läkemedel bland äldre

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 09:24 CEST

Äldres läkemedelsanvändning har förbättrats vare samverkan mellan kommuner och landsting i Värmland. Nu kan vi presentera resultaten och berätta om nästa steg i samarbetet för att förbättra resultaten ytterligare.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har gemensamt satt upp nationella mål för att förbättra läkemedelsanvändningen till äldre. Under 2013 uppnådde Värmland samtliga mål enligt den överenskommelsen.

Förbättringen har bland annat uppnåtts genom att fler läkemedelsgenomgångar genomförts. Detta innebär att man på ett systematiskt sätt går igenom patientens behov av läkemedel och gör förändringar för att uppnå en optimal läkemedelsbehandling. Vid genomgångarna medverkar olika yrkesgrupper till exempel läkare, sjuksköterska, apotekare och omvårdnadspersonal.

Läkemedelsfel i vårdens övergångar är vanligt och i Sverige uppskattas 
10-30 procent av akuta inläggningarna på sjukhus bero på läkemedelsrelaterade problem. Därför inledde landstinget och länets samtliga kommuner ett samarbete för fyra år sedan kallat ”Effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland” (ESLiV). I arbetet ingår bland annat att genomföra läkemedelsgenomgångar i primärvården och att utfärda läkemedelsberättelser i slutenvården.

Tid och datum: Tisdag den 8 april klockan 10.30 
Plats: Arvika Näringslivscenter
Kontaktpersoner:Sten Fransson, politiska styrgruppen för Nya Perspektiv, tel 070-3203962
Elisabeth Kihlström, politiska styrgruppen för Nya Perspektiv, tel 070-5505665
Susanne Carlsson, Läkemedelschef, tel 054-61 40 44


Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling.
Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.

Äldres läkemedelsanvändning har förbättrats vare samverkan mellan kommuner och landsting i Värmland. Nu kan vi presentera resultaten och berätta om nästa steg i samarbetet för att förbättra resultaten ytterligare. IDAG tisdag den 8 april klockan 10.30, Arvika Näringslivscenter.

Läs vidare »
Zsv2ifnpuavoaudn9z1l

87 procent fick jobb efter utbildningen

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 09:20 CEST

87 procent av de som gick ut fritidsledarutbildningen i Sverige 2013 har fått jobb. Ungefär hälften av dessa har tillsvidaretjänster och en stor del har vikariat som kan leda till fast anställning. Kristinehamns folkhögskola KPS är en av skolorna som erbjuder utbildningen.

Jwsxisgktyvdsaehz1ko

PRESSINBJUDAN: Äldres läkemedelsanvändning har förbättrats

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 14:02 CEST

Äldres läkemedelsanvändning har förbättrats vare samverkan mellan kommuner och landsting i Värmland. Nu kan vi presentera resultaten och berätta om nästa steg i samarbetet för att förbättra resultaten ytterligare. Tid och datum: Tisdag den 8 april klockan 10.30 Plats: Arvika Näringslivscenter

Media-no-image

Folkhögskolans dag 2014 - deltagarna berättar

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 07:54 CET

Att folkhögskolan påverkar sina deltagare på olika sätt blir belyst i morgon lördagen 29 mars när Folkhögskolans dag firas över hela Sverige. I Värmland ligger fokus på deltagarnas historier.

Syftet med dagen är att försöka visa för ung som gammal vilka vägar folkhögskolan kan leda till. Tidigare deltagare berättar om vad som varit viktigt för dem för att nå behörighet och kunna söka in på universitetet, andra om hur studierna gett dem kunskaper för ett yrke eller hjälpt dem utveckla sitt stora intresse. De som berättar arbetar i dag som bland annat kommunchefer, författare och musiker, några går högre studier.

- Folkhögskolan gav tid och möjlighet att testa. Jag fick viktiga kontakter. Det blev en bra brygga till arbetslivet för mig. Och jag fick känna att jag nog faktiskt kunde det där med film och jobba med det, säger Lina Nyåker i sin intervju.
Hon är i dag verksam som kommunikatör i Kil och tidigare deltagare på Molkoms folkhögskola.

- När jag tänker tillbaka på min tid på Geijerskolan så blommar alltid massa fina minnen upp, alla fantastiska speltillfällen, alla grymma musiker, både lärare och elever som jag träffade och inte minst min egen utveckling, säger Caroline Wennergrund som gick Nordiska Rockmusiklinjen, med sång som huvudinstrument åren 2011-2013.


Olika aktiviteter i landet

På några orter i Sverige arrangeras guidade turer på skolor, utställningar och föreställningar för att visa upp folkhögskolan som utbildningsform.
- Vi har egentligen öppet hus jämt på våra skolor, oftast är det bara för dem som vill att boka en tid. Så i år kändes det kul att låta deltagarna höras istället, säger Pär Blomquist, rektor på Ingesunds och Kyrkeruds folkhögskolor.

Alla Värmlands folkhögskolor deltar i historiespridandet. De tidigare deltagarnas berättelser kommer att spridas i skolornas sociala medier och så kommer de som vill av de nuvarande deltagare att berätta om sin bild i sina kanaler.


Fakta

I Värmland har vi sex stycken folkhögskolor utspridda över stora delar av länet. Region Värmland är huvudman för fem av dem, (Ingesund, Klarälvdalen, Kristinehamn, Kyrkerud och Molkom) och Stiftelsen Geijerskolan i Ransäter är huvudman för Geijerskolan. Totalt har skolorna cirka 950 deltagarplatser. I Sverige finns totalt 150 folkhögskolor.

Alla skolor erbjuder Allmän kurs, en behörighetsgivande kurs med olika inriktningar, och de flesta har också profilkurser som kan leda till utvecklade intressen, arbete eller högre studier.

För mer information

www.folkhogskola.nu

www.ingesund.se

www.klaralvdalen.se

www.kyrkerud.se

www.molkom.nu

www.kristinehamn.fhsk.se

www.geijerskolan.se


Kontakt

Om ni vill veta mer om någon av skolorna eller vill få kontakt med en deltagare.

Malin Wikner, kommunikatör för Region Värmlands fem folkhögskolor
Telefon: 054- 701 10 87

Lena Jonasson, Geijerskolan
Telefon: 073-631 39 26


Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.

Att folkhögskolan påverkar sina deltagare på olika sätt blir belyst i morgon lördagen 29 mars när Folkhögskolans dag firas över hela Sverige. I Värmland ligger fokus på deltagarnas historier.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Extern och intern kommunikation
  • marijtnsbqa.fornostegwrghdprrecvn@regioyoncsfzvarmlaernd.se
  • +46 70-568 13 70

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Extern och intern kommunikation
  • hedvig.bergenheim@regionvarmland.se
  • +46 70-297 15 80

Om Region Värmland

För ett skönare liv i Värmland

Region Värmland jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling.
Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.