Media-no-image

Regionstyrelsens beslut i korthet 140821:

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 14:03 CEST

Samfinansiering för utveckling av Fryksdalsbanan

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom att förskottera 25 miljoner kronor till utveckling av Fryksdalsbanan. Syftet är att kunna genomföra åtgärder som förbättrar tillgängligheten mellan norra och södra Värmland redan 2016-2017 istället för 2019-2020. För att kunna genomföra åtgärder som exempelvis räta ut kurvor och stänga vissa plankorsningar måste flera parter samverka kring finansieringen. Förutom Region Värmland avsätter kommunerna i Sunne och Torsby vardera 12 miljoner, Trafikverket 5 miljoner och Värmlandstrafik fyra miljoner kronor. Beslut om Region Värmlands förskottering tas slutgiltigt av regionfullmäktige i november.

Organisering av Värmlands framtida EU-arbete

Regionstyrelsen godkände ett förslag till organisering av Värmlands framtida EU-arbete.Region Värmland och de värmländska kommunerna har under en längre tid varit representrade i Bryssel genom organisationen West Sweden. Då West Sweden nu avvecklas finns behov av en ny organisation som bland annat kan hjälpa de värmländska kommunerna att dra nytta av alla EU:s fonder och program. Fonderna utgör ett viktigt finansiellt verktyg för att utveckla kommunernas kärnverksamhet, men för att kunna nyttja dem krävs ofta en särskild kompetens som är svår att ha i den egna organisationen. Förslaget till ny organisation innehåller därför bland annat resurser till ett EU-kontor med två personer placerade i Bryssel.

Den nya organisationen ska träda i kraft från och med 1 januari 2015. Regionfullmäktige beslutar i november 2014 om Region Värmlands verksamhetsplan och budget för 2015. Då tas också ställning till budgetramen för EU-kontoret för 2015.

Finansiering av riksväg 61 och 62

Regionstyrelsen godkände Region Värmlands och Trafikverkets förslag till finansiering av åtgärder på riksväg 61 och 62 med anledning av nya kostnadsprognoser. Finansieringen sker genom utökad kommunal medfinansiering på väg 61 samt omdisponering av medel i Länsplan för regional transportinfrastruktur. Beslutet innebär också att byggstart på väg 62 för objekten Norra Sanna -Dyvelsten skjuts fram från 2017-2019 och Dyvelsten - Norra Forshaga från 2019-2020.


Rekrytering av ny regiondirektör- rapport och beslut om fortsatt process

Regionstyrelsen beslutade med acklamation att skjuta fram rekryteringsprocessen av ny regiondirektör tills dess att en ny regionstyrelsen har utsetts för den kommande mandatperioden. Den nya regionstyrelsen utses den 19 december och börjar arbeta 1 januari 2015. Slutkandidaterna i processen kommer att  tillfrågas om om de vill kvarstå som sökanden i väntan på ny styrelse. Oppositionen yrkade på att processen skulle fortsätta och att den politiska rekryteringsgruppen skulle utvidgas till att omfatta även arbetsutskottets ordinarie ledamöter.

För ytterligare information, kontakta.

Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11

Catarina Segersten Larsson, regionråd, 054-701 10 12


Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling.
Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.

Region Värmlands styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 21 augusti om bland annat samfinansiering för utveckling av Fryksdalsbanan, organisering av Värmlands framtida EU-arbete, finansiering av riksväg 61 och 62 samt hur den fortsatta processen av rekrytering av ny regiondirektör ska gå till.

Läs vidare »
Media-no-image

VÄRMLÄNDSK DANS TILL KINA

Pressmeddelanden   •   2014-07-21 15:25 CEST

Kulturcentrums danskonstnärers håller genrep av den värmländska föreställning MISSin FOREST. Dansverket ska visas upp i Kina dit gruppen har blivit särskilt inbjuden att delta vid en internationell musik- och dansfestival i mångmiljonstaden Chengdu. Möt dansarna och musikerna innan de tar flyget till en annan kontinent. 

TID: måndag 21 juli 2014, kl. 17:00

PLATS: Dansstudion, Kungsgatan 6D, Karlstad

- Förra året åkte Region Värmland tillsammans med Karlstads Universitet och Karlstads kommun till Chengdu i Kina för att diskutera eventuella samarbeten, säger Nina Höjdefors chef på Kulturcentrum, som själv var med på resan.

Ett återbesök från Chengdu ägde senare rum där Kulturcentrums danskonstnärer, Cathrine Kolping, Evelina Boström och Sofia Wirzén dansade för besökarna. De väckte intresse hos Chengdu Foreign Affairs Office of Municipal People´s Government och däribland Zhang Xun som är en av organisatörerna till en internationell musik- och dansfestival i Chengdu. Dansen ledde till en inbjudan om att delta på festivalen och nu är det dags att ge sig av till Kina för att visa upp sitt dansverk.

Dansen har arbetats fram av danskonstnärerna tillsammans med musikerna Anna Elwin, Hannes Liljedahl och David Nilsson. Alla tre är etablerade musiker med anknytning till Värmland. Gruppen kallar sig Devavie och deras verk är döpt till MISSin FOREST. Rörelser och melodier skapar varierade stämningar med inspiration från Värmlands sagolika skogar. 


KONTAKT: 

Nina Höjdefors, chef Kulturcentrum,
070-605 80 95,nina.hojdefors@regionvarmland.se

Cathrine Kolping, danskonstnär,
070-324 92 84, cathrine.kolping@regionvarmland.se


FAKTA: Kulturcentrum är en del av Region Värmland. Där ingår det som tidigare hette Dans i Värmland, Film i Värmland, Länsbiblioteket i Värmland, Slöjd i Värmland samt Kultur i skolan och Ung kultur möts (UKM). Verksamheterna finns kvar men med ett nytt gemensamt namn. Syftet med sammanslagningen är ökat samarbete.

Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland. Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling. Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.

Kulturcentrums danskonstnärers håller genrep av den värmländska föreställning MISSin FOREST. Dansverket ska visas upp i Kina dit gruppen har blivit särskilt inbjuden att delta vid en internationell musik- och dansfestival i mångmiljonstaden Chengdu. Möt dansarna och musikerna innan de tar flyget till en annan kontinent.

Läs vidare »
Fohfjhfreda1smmkglr6

Pressinbjudan GENREP – VÄRMLÄNDSK DANS TILL KINA

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 07:00 CEST

Nu är det dags för genrep för Kulturcentrums danskonstnärer innan de tar med den värmländska föreställningen MISSin FOREST till Kina. Gruppen har blivit särskilt inbjuden att delta vid en internationell musik- och dansfestival i mångmiljonstaden Chengdu. TID: måndag den 21 juli 2014, klockan 13.00 PLATS: Dansstudion, Kungsgatan 6, Karlstad

Oisghvztnrnlwoopo0xo

En föreställning - ett drömsommarjobb

Pressmeddelanden   •   2014-07-15 08:38 CEST

Att arbeta med en professionell koreograf var 20 gymnasieungdomars dröm. De kommer från hela Sverige och Norge och deras dröm har nu blivit verklighet. Tillsammans med koreografen Carl Olof Berg berättar de i dansföreställningen Drömsommarjobbet om just drömmar, om hur de och våra kroppar värderas idag och om framtiden.

Thvscxshee5xxfh1mio6

Politik i fokus med unga bakom kameran

Pressmeddelanden   •   2014-07-09 09:52 CEST

Sommarpraktik med inriktning på filmskapande har arrangerats av Region Värmland sedan slutet av 90-talet och flera framgångsrika filmare har börjat sin bana där. Temat under supervalåret 2014 är politik. Välkommen till pressträff där du får möta årets handledare och praktikanter.

Pv2tqg1ghgse3fcqpwwc

Snabbare järnvägsförbindelse Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 13:16 CEST

Vid ett möte i Almedalen under onsdagen antog Region Värmland, Regionförbundet Örebro län, Karlstads kommun och Örebro kommun en avsiktsförklaring för en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm. Vid mötet togs också beslut om att tillsätta resurser, bilda en politisk styrgrupp och ta fram en gemensam handlingsplan.

K0jgzjkzdlrkqdlaex7k

Prova-på-kultur på Putte i parken

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 13:50 CEST

I Kulturcentrums tält på Putte i Parken kan du delta i olika workshops och möta kultur och kreativitet, varje dag mellan klockan 14 och 21. Till exempel hålls en musikvideoworkshop, ”Happy Karlstad”. Du kan också prova på animation, brodera grafitti eller testa olika lyfttekniker inom dans. Kulturcentrum är det nya namnet på Region Värmlands kulturverksamheter.

Zxzy83aavplrfg30yeu6

Sommardisco på lunchen

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 11:45 CEST

Dansa med Drömsommarjobbarna och den kände koreografen Carl Olof Berg på Lunchdisco, varje vardag kl. 12.30-13.00 på Stora torget i Karlstad. Bakom arrangemanget står Region Värmlands Kulturcentrum (där bl.a. f.d. Dans i Värmland ingår) Kontakt: Carl Olof Berg, projektledare, 0707-200 200, post@carlolofberg.se Tanja Tamminen, koreografassistent, 054-701 10 73, tanja.tamminen@regionvarmland.se

Media-no-image

Regionstyrelsen i korthet

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 15:45 CEST

Över 2,3 miljoner till professurerna på Karlstads Universitet

Regionstyrelsen beviljade 1 625 000 kronor till Karlstads universitet för fortsättningen av projektet Professur i förnybar energi.
Dessutom beviljades 750 000 kronor till Karlstads Universitet för projektet Professur energiteknik.
Satsningarna är del i genomförandet av avsiktsförklaringen om forskningssamarbete mellan Region Värmland och Karlstads universitet. Målet med samarbetet är att bygga starka forskningsmiljöer Målet är att bygga starka forskningsmiljöer som kan bidra till en positiv utveckling i bland annat Värmland. 
Pengarna tas i båda fallen från de statliga regionala utvecklingsmedlen, de så kallade 1:1-medlen. Projekten beviljas maximalt 50 procent av redovisade och godkända kostnader. 

Regionfullmäktige föreslås säga ja till aktieköp i Värmlands Näringslivsutveckling AB

Regionstyrelsen tog återigen upp frågan om att ingå avtal med Karlstads kommun för att stödja utvecklingen av flyglinjen Karlstad-Frankfurt. Orsaken var att styrelsen vill klargöra sin roll i den här frågan, eftersom protokollet från förra mötet tyvärr blev otydligt. 
Resultatet av torsdagens regionstyrelse blev att det tidigare beslutet är upphävt och att styrelsen lämnar förslag till novembers regionfullmäktige att ta beslut om att förvärva aktier i Värmlands Näringslivsutveckling AB.

Kontaktpersoner:
Regionråd Tomas Riste, tel 070-618 77 70
Regionråd Catarina Segersten Larsson, tel 070-349 41 32 

Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling.
Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.

Karlstads Universitet beviljas sammanlagt över 2,3 miljoner kronor till professuren i förnybar energi och professuren i energiteknik. Målet är att bygga starka forskningsmiljöer som kan bidra till en positiv utveckling i bland annat Värmland. Regionstyrelsen föreslår också regionfullmäktige att senare säga ja till aktieköp i Värmlands Näringslivsutveckling AB. Beslutet är ett tydliggörande.

Läs vidare »
Wwrkubm7kuc7fgv7emeu

33 värmländska mål – utmaningar och möjligheter

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 15:08 CEST

När Värmlandsstrategin antogs klubbades också 33 mätbara mål för Värmland att nå till år 2020. Men för att veta hur långt det är till målen krävs att vi i Värmland vet var vi står idag. Därför har Region Värmland gjort en nulägesrapport för alla målen.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Extern och intern kommunikation
  • ecevulaohedvig.bergeixconhuseim@pcrewegionvaacrmlandmojircrjei.se
  • +46 70-297 15 80

Om Region Värmland

För ett skönare liv i Värmland

Region Värmland jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling.
Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.