Skip to main content

Fler hälsocentraler klarar vårdgarantins gräns

Nyhet   •   Maj 11, 2012 08:04 CEST

Mätningen under mars månad visade att 92 procent av patienterna, som behövde träffa en läkare i Västerbottens primärvård, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar.

Årets första nationella mätning visar att tillgängligheten ligger på samma nivå som förra mätningen i oktober 2011.

­ – En tillgänglig vård är oerhört viktig för medborgarna. Det finns mer att göra när det gäller läkarbesöken och vi måste bli avsevärt bättre på att vara tillgängliga på telefon, säger landstingsdirektör Jonas Rastad.

­De hälsocentraler/sjukstugor som har bäst tillgänglighet till läkare är Burträsk, Ersboda, Medicinkonsulten i Lycksele, Norrlandskliniken, Sävar och Tärnaby som alla uppvisar 100-procentig tillgänglighet. Vid 29 av hälsocentralena/sjukstugorna får nittio procent eller fler träffa en läkare inom vårdgarantins gräns vilket är fler hälsocentraler än vid någon tidigare mätning.

Telefontillgängligheten har däremot försämrats. Resultatet för mars 2012 var 84 procent.

Andelen besvarade samtal av det totala antalet samtal mäts vid hälsocentraler/sjukstugor med datoriserade telefonisystem. Resultatet i mars baserar sig denna gång på cirka 53 000 samtal.

Tjugofyra av 37 hälsocentraler/sjukstugor ligger över 90 procent, ungefär lika många som vid höstens mätning. Flest besvarade samtal samma dag uppvisade Norrlandskliniken, Jörn, Citymottagningen med 100 procent besvarade samtal, tätt följt av Boliden, Dorotea sjukstuga, Burträsk, Hörnefors, Erikslid och Mariehem med 99 procent. 

 Fakta  

Mätningar genomförs under två perioder vår och höst. Dessa kommer successivt att utökas till månatliga mätningar inom ramen för ett pågående nationellt utvecklingsprojekt.

Inom landstinget primärvård finns såväl offentligt drivna hälsocentraler som hälsocentraler som drivs privat.

Läs mera på www.vantetider.se

För mer information om primärvården: Gunilla von Bergen, telefon 090-785 74 10

För mer information om mätningen: Lena Svensson, telefon 090-785 70 69