Skip to main content

Allt fler väljer att åka kollektivt

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2019 12:00 CET

Kollektivtrafiken i Västerbotten har fått nya resenärer och de är dessutom allt mer nöjda. Resultatet från Kollektivtrafikbarometern för 2018 har nu sammanställts och skickats ut från branschorganisationen Svensk kollektivtrafik.

Marknadsandelen för kollektivtrafiken i Västerbotten har under 2018 ökat till 18 % jämfört med 15 % 2017. Det innebär att fler åker kollektivt. Drygt en tredjedel (32 %) av befolkningen i Västerbotten reser regelbundet med kollektivtrafik. Kvinnor reser oftare med kollektivtrafik än vad män gör och 82 % av de som reser med Länstrafiken i Västerbotten är nöjda med sin senaste resa. Nöjdheten har ökat med två procentenheter från 80 % jämfört med 2017.

– Vi upplever vintrar med mer störningar i trafiken än förr, ändå reser allt fler med oss – vilket är fantastiskt. Jag tror att allt fler blir medvetna om klimatförändringarna och att vi måste välja andra alternativ och där blir kollektivtrafiken en naturlig del säger Harriet Söder, vd Länstrafiken i Västerbotten.

Kollektivtrafikens marknadsandel beräknas som andelen resor med kollektiva färdmedel bland samtliga resor med motordrivna fordon. Kollektivtrafikbarometern är en nationell mätning som genomförs löpande under året och som innebär intervjuer med både resenärer och icke resenärer. Resultatet används för att följa upp nöjdhet, leverantörer och de regionala målen med kollektivtrafiken.

– Ett av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet är att fortlöpande stärka kollektivtrafikens marknadsandel. Resultatet för 2018 visar redan på måluppfyllelsen för 2020 och i kommande trafikförsörjningsprogram stärks målet ytterligare, säger Heidi Thörnberg, Kollektivtrafikmyndigheten.

För mer information

Heidi Thörnberg, myndighetschef Kollektivtrafikmyndigheten Region Västerbotten

070-516 57 35, heidi.thornberg@regionvasterbotten.se

Harriet Söder, vd Länstrafiken i Västerbotten AB

0950-23924, harriet.soder@lanstrafikeniac.se 

Presskontakt

Olivia Collin, strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se 

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken