Skip to main content

​Crister Fritzson, VD för SJ, har Almedalens bästa Stockholmsperspektiv 2019

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2019 18:01 CEST

På bild: Crister Fritzson, VD för SJ

Under torsdagskvällen i Almedalen utsåg Region Västerbotten Almedalens bästa Stockholmsperspektiv 2019. Årets vinnare är Crister Fritzson, VD för SJ.

– Det är jätteroligt att det syns att vi har ett helhetsperspektiv för hela Sverige. Vi har naturligtvis ett stort fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö, hela Öresundsregionen, för att verkligen ha en trafik som fungerar för alla våra resenärer. Men vi tappar inte den norra delen och vi fokuserar väldigt mycket på den. Det är två perspektiv som vi har jobbat länge med och fortsätter att jobba med, säger Crister Fritzson, VD för SJ, i en intervju om utmärkelsen.

För femte året utsåg Region Västerbotten Almedalens bästa Stockholmsperspektiv. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma en aktör för sin sunda inställning till Stockholms tillväxttakt och dess betydelse för utveckling i hela Sverige.

Almedalens bästa Stockholmsperspektiv 2019 tilldelas Crister Fritzson, VD för SJ.

Motiveringen lyder:

Sverige planerar för att bygga ihop våra storstadsregioner och knyta samman Stockholm med Köpenhamn. Samtidigt pågår ett flertal stora infrastruktursatsningar i Stockholmsområdet. I debatten ställs ibland utvecklade storstadsregioner mot utbyggd järnväg i övriga delar av landet. Under lång tid har SJ och norra Sverige mest handlat om nattåg och turistresor, men det ändras i snabb takt. SJ och dess VD Crister Fritzson har vid många tillfällen lyft fram att det finns stora möjligheter i såväl storstadsregioner som i norra Sverige. Crister Fritzson har i praktiskt handlande och i samtal bidragit till att ändra bilden av Botniabanan till den succé den faktiskt är, utan att ifrågasätta behovet av en stark storstadsregion. Crister Fritzson tilldelas priset Almedalens bästa Stockholmsperspektiv 2019 för sin förmåga att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Tidigare pristagare:

2015 Skanska

2016 Kristoffer Tamsons (M)

2017 Dagens Samhälle

2018 Entreprenörskapsforum

Om Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

Sveriges motor är Stockholm- vilket betyder stora möjligheter för resten av landet. Hur påverkar Stockholms tillväxttakt övriga landet på ett positivt sätt och hur kan vi nyttja Stockholmsregionen för att utveckla andra delar av Sverige?

Utmärkelsen innebär att en aktör prisas för sin sunda inställning att ta till vara på Stockholms tillväxttakt i sitt eget utvecklingsarbete. Genom missunnsamhet utvecklas vi inte – det gäller att ta till vara på möjligheter istället för att dissa dem.

Läs mer här

För mer information:

Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Olivia Collin
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken