Skip to main content

Konferens belyser utmaningar kring vård av för tidigt födda barn

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2018 10:27 CET

För att överleva och utvecklas optimalt har för tidigt födda barn stora behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar. 
I samband med Världsprematurdagen anordnas ett öppet seminarium vid Umeå universitet som belyser bland annat framsteg inom prematurvården, hälsokonsekvenser av prematurfödsel och vad man ska tänka på som förälder och personal inför skolstarten. 

Det populärvetenskapliga mötet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten.

– Vi arrangerar detta forum för att belysa utmaningar och möjligheter för prematurvården i den norra regionen. En viktig fråga är hur vi gemensamt som vårdpersonal, politiker och föräldrar kan se till att vi har en neonatalvård i den norra regionen som uppfyller FN:s barnkonvention, säger Magnus Domellöf, som är professor i pediatrik vid Umeå universitet.

De senaste rönen

Seminariet inkluderar berättelser från föräldrar om hur det är att få ett extremt prematurfött barn. Överläkaren och forskaren Aijaz Farooqi kommer att berätta om de senaste forskningsrönen inom området och psykolog Marie Adamsson kommer att berätta vad föräldrar och personal bör tänka på när ett mycket prematurfött barn ska börja förskolan och skolan. 

Fredrik Hegardt och Anna Winberg kommer att berätta om hur man kan hjälpa prematurfödda barn med långvariga andningsbesvär.

Bästa omvårdnad

Prematurföreningen Västerbotten kommer att informera om sin verksamhet och det kommer att diskuteras hur man ger bästa omvårdnad till familjer på neonatalavdelningen och hur det är att vara syskon till ett prematurfött barn med lång vårdtid.

Programmet avslutas med en panel där en mängd experter samt beslutsfattare från landstings- och kommunalnivå deltar.

Seminariet hålls torsdagen den 15 november kl. 16–20 i Bergasalen på Norrlands universitetssjukhus. 

Konferensen arrangeras av Umeå universitet, Svenska Prematurförbundet, Lilla Barnets Fond och Svenska Neonatalföreningen.

Mer information

Angelica Jonsson, Enheten för pediatrik, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
090-785 35 99
angelica.jonsson@umu.se

____________________________________________________________________________________________

Cecilia Stenström
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum