Skip to main content

​Lex Maria: Avled efter hastigt sjukdomsförlopp

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 13:00 CET

En äldre patient som tidigare benmärgstransplanterades på grund av blodcancer sökte vård för feber och ömhet i nacke och öra. Prov visade på en förhöjd infektion och patienten skickades hem i avvaktan på ytterligare provsvar. Nästa dag togs telefonkontakt med patienten, som hade mer feber och värk i nacken. Patienten uppmuntrades till nytt besök.

Samma dag försämrades patientens allmäntillstånd och ambulans tillkallades. När ambulanspersonalen kom var patienten mycket påverkad och vid transport till sjukhus förlorade patienten medvetandet.

På sjukhuset misstänktes hjärnhinneinflammation och patienten flyttades till intensivvårdsavdelning, men inom några timmar avled hen i blodförgiftning. Chefläkaren konstaterar att patienten inte fått rätt vård på hälsocentralen, något som sannolikt påverkat det hastiga förloppet.

__________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Nino Bracin
Chefläkare
Region Västerbotten
070-380 49 99

_______________________________________________________________________

Presskontakt

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51
jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken