Skip to main content

​Lex Maria: Avled på grund av syrebrist

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2019 09:30 CEST

En patient som tidigare opererats avled på grund av syrebrist när en kanyl i luftstrupen rubbades.

Patienten som tidigare opererats i buken och har haft långvariga buksmärtor, utreds och opereras med titthålskirurgi på grund av misstänkta sammanväxningar mellan tarmar.

Sex dagar senare kommer patienten in på grund av akuta buksmärtor, påverkat allmäntillstånd och svår infektion. Utredning ger misstanke om hål i tarmen, vilket bekräftas vid operation. Patientens tillstånd är kritiskt och kräver långvarig respiratorvård och för att underlätta detta sätts kanyl i luftstrupen.

I samband med att patienten vänds rubbas kanylen och luftvägarna är inte längre fria. Trots intensiva och snabba åtgärder kunde inte fri luftväg skapas och patienten avlider.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Maria Thorén Örnberg
Chefläkare
Region Västerbotten
090-390 00, 070-593 83 53
_______________________________________________________________________

Presskontakt
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken