Skip to main content

Lex Maria: Bristfällig hantering av patient innebar risk för vårdskada

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2019 10:00 CEST

Handläggningen av en patient med blödning i halsen skedde inte enligt rutin, vilket innebar en stor risk för allvarlig vårdskada.

En person hade en blödning i halsen några dagar efter en operation och sökte akut vård på ett sjukhus i länet. Patienten undersöktes av en sköterska som såg att blödningen hade stannat av.

Sköterskan kallade på en läkare som bedömde, utan att undersöka patienten, att hen skulle åka till ett annat sjukhus för att träffa en specialistläkare. Läkaren ordinerade muntligt till sköterskan att sätta dropp på patienten samt att transporten skulle ske med egen bil.

Beslutet togs inte enligt gällande rutiner på sjukhuset och innebar att patienten utsattes för en stor risk för allvarlig vårdskada.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sonia Sundqvist
Chefläkare
Region Västerbotten
0910-77 18 29, 070-295 23 88

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 70 89
lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken