Skip to main content

Lex Maria: Fick fem gånger starkare dos

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 09:30 CEST

Den tandvårdsrädda kvinnan hade flera gånger utan problem fått lugnande medel före behandlingen hos specialisttandläkaren. När hon kommer för en planerad lagning av en kindtand följer man samma rutin. 

Man observerar emellertid inte att läkemedelsflaskan på grund av en felbeställning har en fem gånger starkare dos än den förväntade. Kvinnan blir mycket påverkad av det lugnande medlet, reagerar inte på tilltal och syresättningen i blodet sjunker. Akutläkare tillkallas, kvinnan får syrgas och förs för övervakning på uppvakningsavdelningen.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Tandvårdsstrateg Hans Forsberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 61 eller 070-375 73 61.