Skip to main content

Lex Maria: Infektion spred sig till benet

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 10:00 CEST

En infektion tog lång tid att upptäcka.

En person fick en fraktur i foten. Hen opererades men såret läkte dåligt. Tecken på infektion fanns. Patienten fick träffa flera olika läkare för såromläggning och antibiotikabehandling. Infektionen spred sig till benet vilket tog lång tid att upptäcka. En operation med plastkirurgi krävdes och vårdtiden på ett sjukhus i länet blev lång.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Solveig Hällgren
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 73 01, 076-805 40 91

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 70 89
lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken