Skip to main content

Lex Maria: Kvarglömd kompress i buken

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 09:00 CEST

En patient visade tecken på infektion efter en operation. Orsaken var en kvarglömd kompress i buken.

En patient opereras och visar tecken på infektion efteråt. Orsaken är en kvarglömd kompress i buken och ytterligare en operation genomförs. Det innebär att patienten utsätts för de risker som en till operation innebär, samt en längre vårdtid.

Anledningen är att information tappas bort när personalen avlöser varandra, samt att operationsteamet vid kontrollräkning missar att en kompress saknas och att ingen dubbelkontroll sker.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sofie Jacobsson, chefsläkare, Västerbottens läns landsting, 070-695 27 79

Vänliga hälsningar
Lotta Olovsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum