Skip to main content

​Lex Maria: Kvinna fick inre blödning vid förlossning

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 08:56 CEST

Fördröjd diagnos av inre blödning efter komplicerad förlossning.

I samband med en komplicerad och utdragen förlossning användes sugklocka och så kallad yttre press för att hjälpa till att snabbt få ut barnet. Kvinnan fick då vissa skador på inre organ och en inre blödning uppstod. Vid en första undersökning bedömdes blödningen inte så omfattande, varför man avvaktade läkning.

Kvinnans allmäntillstånd de följande dygnen visade dock att blödningen fortsatt och efter cirka en vecka opererades kvinnan.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer informationSolveig Hällgren
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 73 01, 076-805 40 91

______________________________________________________________________

PresskontaktCecilia Stenström
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-453 03 59cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken