Skip to main content

​Lex Maria: Magbesvär var blindtarmsinflammation

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2019 09:39 CEST

En patient drabbas av tilltagande buksmärtor och söker vård akut vid en mottagning i länet. Besvären bedöms som förstoppning och patienten skickas hem.

Patienten återkommer på kvällen då besvären inte gått över och nu har övergått till molande värk i övre delen av buken. Även vid detta tillfälle görs bedömningen att det rör sig om förstoppning och patienten erbjuds hjälp med laxerande medicin, som denne avböjer.

Påföljande dag återkommer patienten akut efter remiss från hälsocentralen. Patienten läggs in på vårdavdelning och utredningen visar på brusten blindtarm.

Patienten behandlas med antibiotika, stabiliseras och opereras dagen efter. Efter några dagars vård skrivs patienten ut.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sonia Sundqvist
Chefläkare
Region Västerbotten
0910-77 18 29, 070-295 23 88

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken