Skip to main content

Lex Maria: Missade infektion i höften

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2018 13:30 CET

Misstog infektion i höften för inflammation.

En äldre patient söker vård för smärta i höften. Tillståndet tolkas felaktigt som en inflammation.

Behandlingen ger inte tillräcklig effekt och andra orsaker till smärtan övervägs inte förrän i ett senare skede. Ett provsvar som visar på en infektion bedöms även fel.

Patienten blir efter ett antal månader diagnostiserad med infektion, hen opereras och får behandling för det. Den sena diagnosen har medfört ett lidande för patienten och sämre förutsättningar för rehabilitering.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Malin Hamrén, chefläkare
Västerbottens läns landsting
090-785 00 00 (växel), malin.hamren@vll.se

___________________________________________________________________________

Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum