Skip to main content

​Lex Maria: Proppar i lungor upptäcktes sent

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2018 14:00 CEST

På grund av en sen diagnos försenades behandlingen av proppar i lungorna.

En patient söker vård vid en hälsocentral när hen känner sig trött och slut efter ett kirurgiskt ingrepp. Patienten undersöks och får efter läkarkonsultation rådet att återkomma, vilket sker två gånger. Efter en vecka har patienten fortfarande svårt att andas och får efter telefonkontakt rådet att uppsöka akuten. Där konstateras att patienten fått proppar i lungorna och behandling påbörjas.

Patienten drabbas av en komplikation, vilken möjligen hade kunnat undvikas genom en tidigare diagnos. Patienten mår i dag bra och står på behandling.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sonja Sundqvist, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-295 23 88

___________________________________________________________________________

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum