Skip to main content

Lex Maria: Ryggskott var svår infektion i höften

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2011 10:30 CET

Mannen hade lättblödande åderbråck på benet och sökte akut hjälp för dessa vid två tillfällen. När han senare fick smärtor i ben och ländrygg tolkades dessa som ryggskott – både av honom själv och vid upprepade kontakter med sjukvården. Han var sängliggande och behandlades med smärtstillande och inflammationshämmande medel.

Emellertid försämras han gradvis och kommer till sjukhuset svårt sjuk och med tecken på infektion. Efter en omfattande utredning konstaterar man att han drabbats av blodförgiftning med infektionshärdar i lunga och höft och med påverkan på flera organ.

Han opereras akut men drabbas under operationen av hjärtstillestånd. Trots att man omedelbart sätter igång hjärt-lungräddning får mannen svåra hjärnskador och avlider efter några dagars intensivvård.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28, 070-688 84 40