Skip to main content

Lex Maria: Tumör upptäcktes sent

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 10:14 CET

Bristande läkarkontinuitet, otillräcklig kunskap om gällande rutiner och långa handläggningstider bidrog till att det dröjde fem månader innan tumören hos den medelålders kvinnan upptäcktes.

Kvinnan hade besvär med magen och hade gått ner i vikt och sökte därför hjälp på hälsocentralen. Vid den första läkarkontakten rekommenderades hon naturläkemedel och någon relevant utredning om hennes besvär inleddes inte.

När hon efter en månad återkommer är hon illamående, saknar aptit och har fortsatt att minska i vikt. Vid detta besök tas prover och läkaren som nu misstänker en tumör skriver en remiss för magundersökning, gastroscopi.

Utredningsgången blev komplicerad med flera läkare engagerade och en remiss som fick skrivas om. När kvinnan slutligen remitteras för undersökning av tjocktarmen erbjuds hon tid först två månader senare.

Under tiden tilltar hennes besvär och hon tvingas söka hjälp akut. Man hittar då en tumör som opereras bort omedelbart.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:

Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 74 85, 070-546 11 44.